Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vägytorna är i uselt skick på många håll – två däck har gått sönder för taxiföretagaren enbart i år

Taxiföretagaren Maher Gerges i sin bil.
Bildtext Taxiföretagaren Maher Gerges i Vanda är frustrerad över vägarnas skick. "Jag skulle vilja att myndigheterna uppmärksammar situationen", säger han.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Vägytornas skick orsakar frustration hos bilisterna. Det varierande vintervädret gör att gropar, hål och sprickor lär bli ett återkommande fenomen, speciellt i södra Finland.

Taxiföretagaren Maher Gerges i Vanda gör en rundtur längs med några landsvägar och mindre vägar i huvudstadsregionen. Det gäller att se upp för skador i vägytan.

– Det finns gropar och hål överallt. Asfalten är inte lika bra som den var förr, menar Gerges, som själv råkat ut för att två däck på bilen gått sönder enbart i år.

Mest problem har det enligt Gerges varit på små vägar. På stora vägar med högre hastigheter är riskerna ändå större både för bilen och för säkerheten i övrigt.

– De stora vattenmassorna som har funnits på vägarna är också ett problem för hybrid- och elbilarna, säger Gerges.

Vatten som tränger under beläggningen orsakar skador

Det omväxlande och regniga vintervädret har orsakat skador på ytbeläggningen på våra vägar.

Enligt Trafikledsverket orsakar vatten som tränger under beläggningen lätt skador på asfalten, som är skör efter kölden.

Skadad vägyta på en väg i Vanda.
Bildtext Så här ser det ut på många vägar just nu. Problemen är speciellt stora i södra Finland, där vädret har varit nyckfullt.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Speciellt i södra Finland har vädret varierat. Då vägarna fryser, smälter och fryser igen bildas hål i vägen, vilket många bilister lagt märke till.

– De senaste vintrarna har varit hårda för våra beläggningar. Det föränderliga klimatet är något som måste beaktas då vi planerar framåt, säger Tero Lassila, som är expert inom hanteringen av underhållet på landsvägarna vid Trafikledningsverket.

Små reparationer på våren, större på sommaren

Enligt Lassila är det vanliga att man börjar idka reparationer under våren. På sommaren ser man var det behövs större reparationer, eller kanske helt ny beläggning.

De regionala Närings-, trafik- och miljöcentralerna har i uppgift att sörja för landsvägarnas skick enligt Trafikledsverkets riktlinjer. Det sker med hjälp av områdesentreprenörer.

Vidare har vi kommunala och enskilda vägar. Det blir med andra ord till att fundera på finansieringen för reparationerna på många olika plan.

Hafsigt reparerad vägyta i Vanda.
Bildtext Hafsiga reparationer och nödlösningar syns redan ställvis på vägarna.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Enligt Tero Lassila användes i fjol cirka 200 miljoner euro för ytbeläggning på landsvägar. Det skulle behövas mer resurser. Nu handlar jobbet om att prioritera.

– Nu är vi tvungna att välja vad vi gör på huvudtrafiknätverket och vad som därefter händer på det övriga nätverket.

Mindre asfalt för samma pengar i framtiden?

Vi diskuterar världsläget på åkturen med Maher Gerges. Taxibranschen höll på att återhämta sig en aning efter coronaviruspandemin, men nu oroar det övriga världsläget och kriget i Ukraina.

Vi är överens om att gropar i vägytan är ett förhållandevis litet problem i jämförelse.

Taxiföretagaren Maher Gerges står vid en djup vattenpöl.
Bildtext Djupa vattenpölar och gropar har varit vinterns fenomen. Det är svårt att veta var man kan ta sig fram.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Oberoende så måste någon betala för reparationsarbetena, både på statligt, kommunalt och privat plan.

Priset på materialet som används befaras dessutom stiga. Stigande oljepriser påverkar priset på bitumen, som används i asfalt.