Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdpersonalen på Raseborgs sjukhus mår bättre

Raseborgs sjukhus med en skylt i förgrunden.
Bildtext Raseborgs sjukhus miste samjouren år 2020 och det påverkade personalen negativt. Nu mår de anställda bättre, enligt arbetslivsenkäten.
Bild: Bubi Asplund / Yle

De som jobbar vid Raseborgs sjukhus trivs betydligt bättre med sitt jobb nu än för två år sedan. Det visar en färsk arbetslivsbarometer.

De senaste åren har varit tunga för personalen vid Raseborgs sjukhus. Det beror på de stora förändringar som skett i samband med att sjukhuset miste samjouren våren 2020.

Det har påverkat personalens välmående, men det är på väg att bli bättre.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde får ta del av personalens mående via enkäter som görs årligen.

Resultaten från den så kallade NES-enkäten (Nurse Engagement Survey) som mäter engagemang och arbetstillfredsställelse hos vårdpersonalen visade ändå att sjukhuset i Ekenäs lämnat den svåraste tiden bakom sig.

Resultatet i mätningen var betydligt bättre än år 2020. Raseborgs sjukhus enkätresultat hör till de bästa inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Antalet som svarat på enkäten är relativt lågt, 20,9 procent av de tillfrågade har svarat. Eftersom svarsprocenten inom HUS överlag är låg (i medeltal 24 procent) är resultatet glädjande ur Raseborgs sjukhus perspektiv, konstaterar nämnden.

Stor förändring till det bättre

Resultaten i arbetsmiljöbarometern för år 2021 var genomgående goda eller rentav mycket goda.

Det har skett en markant förbättring jämfört med resultaten 2020. Den stora förändringen som präglade 2020 syntes i den arbetsmiljöbarometer som då gjordes.

I svaren från Raseborgs sjukhus ingår enbart svar från den personal, främst vårdpersonal, som är avlönade av sjukhuset. Läkare, specialmedarbetare och personer inom olika stödfunktioner ingår i resultat från andra HUS-enheter.

Det går alltså inte att få en helhetsbild över hur samtliga anställda inom HUS som främst arbetar vid Raseborgs sjukhus upplever sin arbetsplats.