Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånarna i ryskägda hus i Lappvik kan inte betala sin hyra – sanktionerna gör att pengarna inte går fram

Uppdaterad 10.03.2022 20:40.
Våningshus iLappvik somägs av den ryske oligarken Rotenberg.
Bildtext Det här huset ägs av den ryske oligarken Boris Rotenberg.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

De som bor i de två våningshus i Lappvik i Hangö som tillhör en rysk oligark lyckas inte betala sin hyra. Orsaken är att pengarna returneras från det konto de betalar till.

De två flervåningshusen på Hamnvägen i Lappvik köptes i början av 2000-talet av ett finskt bolag. Samma bolag hade också köpt Vita Villan i Tvärminne, som var Koverhar stålverks representationsvilla.

Efter en kort tid var fastigheterna i den ryske oligarken Boris Rotenbergs ägo.

Vägen som går till Vita Villan i Tvärminne är avstängd efter att ryske oligarken Boris Rotenberg köpte fastigheten tidigt 2000-tal.
Bildtext Hit men inte längre. Efter att ryske oligarken Boris Rotenberg landsteg i Tvärminne har området kring Vita Villan stängts av med bommar och kameraövervakning.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Vita Villan renoverades furstligt och området stängdes av, men med de luggslitna bostadshusen hände inget.

Medan Vita Villan har diskuterats en hel del i media, har flervåningshusen i Lappvik däremot inte fått speciellt mycket uppmärksamhet.

Bolaget som äger de två husen i Lappvik heter Asunto Oy Lappohjan kerrostalot.

Invånarna lika ovetande i dag som då

I början av 2000-talet var den officiella planen att husen i Lappvik skulle renoveras och bostäderna säljas som aktier.

Potentiella köpare var välbärgade seniorer som ville leva sköna pensionärsdagar i natursköna Lappvik med goda förbindelser till huvudstadsregionen.

Yle Västnyland gjorde då ett reportage om de två bostadshusen på Hamnvägen. Invånarna fick bland annat frågan om de var rädda för att hyrorna skulle höjas kraftigt i och med den nya ägaren. Men ingen visste något och så har det i stora drag fortsatt.

Sedan Rotenberg tog över har disponenterna bytt. Men det är i stort sett det enda som hänt.

Bilar på parkering utanför Asunto Oy Lappohjan kerrostalot som ägs av ryske oligarken Boris Rotenberg.
Bildtext En hel del bilar står parkerade utanför bostadshusen som ägs av Rotenberg.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Hyresgäster: "Det finns ingen ansvarsperson"

Många fönster gapar i dag tomma, andra är fördragna med mörka gardiner. Gården är däremot välskött och det finns skyltar som säger att området har kamerabevakning.

Folk kommer och går men ingen svarar på frågor

― Vahur Oder, hyresgäst

I det så kallade A-huset hyr Jaana Allén-Lundberg och Vahur Oder varsin lägenhet.

Båda två bekräftar att de inte kan betala sin hyra. Transaktionen går inte igenom.

– Det finns ingen vi kan kontakta, vi vet inte vem som är ansvarig för ekonomin eller ens vem som äger huset, konstaterar Allén-Lundberg.

– Folk kommer och går men ingen svarar på frågor, säger Oder.

– Den enda jag får tag på är gårdskarlen, men inte heller han vet om det kommer en ny disponent, säger Oder.

Oder berättar att ett finskt bankföretag länge var disponent för husbolaget, men att det sade upp kontraktet i våras.

Efter det tog en finsk privatägd disponentfirma vid, men enligt Oder försvann ägaren utomlands efter att problemen med husbolagets ägare blev uppenbara.

På dörrarna till trapphuset hänger en lapp med kontaktuppgifter till gårdskarlen, men delen som skall berätta vem som är disponent, har någon helt enkelt klippt bort.

Vad kan vi göra?

― Jaana Allén-Lundberg, hyresgäst

På frågan om vad de tänker om situationen, att de eventuellt får en hyresskuld, rycker de på axlarna.

– Vad kan vi göra?

– Vem vet hur det slutar, om vi till slut blir utjagade, funderar Oder.

Det tycker de vore synd, för i övrigt trivs de bra. Allén-Lundberg har bott i huset i två år med sin familj, som består av sex personer. De har en rymlig bostad med två badrum, vilket behövs då alla barnen är hemma.

Bostadshus på Hamngatan i Lappvik, Hangö.
Bildtext Bostadshusen på Hamnvägen 10-12 i Lappvik byggdes i slutet av 1950-talet åt anställda vid byns stora arbetsgivare.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Estniske Vahur Oder är svetsare och har bott en längre tid i Lappvik.

Han har jobbat på olika företag i regionen och säger att han flyttade till Lappvik för att det var ett lugnt område.

Helt vanliga människor är det som bor här

― Anna Lundberg, hyresgäst

Ingen av dem säger att de sett något skumt på området eller att de känt sig oroliga att bo i oligarkens hus.

– Helt vanliga människor är det som bor här, säger Jaanas dotter Anna Lundberg.

Olustig situation för alla inblandade

Hangös stadsdirektör Denis Strandell följer med situationen, som enligt honom är i allra högsta grad olustig.

Det enda glädjande i den här soppan är, att vi märker att sanktionerna biter

― Hangös stadsdirektör Denis Strandell

Inte heller han har fått kontakt med någon annan än gårdskarlen, som han kommunicerat med i ett par omgångar.

Gårdskarlen i sin tur har kontaktats av oroliga invånare som undrar vad det är som händer och hur de skall kunna betala sin hyra.

Personporträtt på Denis Strandell
Bildtext Hangös stadsdiektör Denis Strandell beklagar att invånarna i Lappvik hamnat i kläm på grund av husbolagets försummelser.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Också Yle Västnyland har talat med gårdskarlen, Mihail Dartsavil, som bekräftar det som hyresgästerna och stadsdirektören säger.

Dartsavil avvaktar och ser vad som händer med hans fastighetsskötselfirma, om husbolaget betalar för hans tjänster i framtiden.

Om inte, har han funderat ut olika scenarion för hur han skall klara sig.

Livsviktiga tjänster stängs inte av

Det mest allvarliga överhängande hotet för hyresgästerna för tillfället är att fjärrvärmen till de två husen skulle stängas av.

Stadsdirektören ser dock inte risken som överhängande just nu.

– Jag har den uppfattningen, att bolag som levererar viktiga tjänster som just värme till husbolag, inte utan vidare kan kapa servicen under den kalla årstiden.

En tjänsteleverantör som sagt upp sina tjänster är Karis Telefon, som stängt av kabel-TV tjänsten till husbolaget.

– Det har inte direkt med situationen i Ukraina att göra, utan det är snarare ett resultat av en lång, olycklig historia med kunden, säger Karis Telefons vd Patrik Gustafsson.

Skylt på dörr till bostadshus i lappvik, Hangö.
Bildtext Karis telefon har avbrutit vissa tjänster till husbolaget Asunto Oy Lappohjan kerrostalot.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Han säger att beslutet endast omfattar TV-tjänsterna, som går på husbolagets nota. De invånare som har ett privat internetabonnemang som de betalar för, får bredbandstjänsterna via fibern till husen.

– Vi stängde ju tidigare av de ryska betalkanalerna och en del webbsajter, men det var i enlighet med rådande sanktioner, säger Gustafsson.

Staden jobbar på plan A, B och C

För tillfället är det husbolaget som är fjärrvärmebolagets kund, men Hangös stadsdirektör misstänker att leverantören knappast i det oändliga vill bjuda husbolaget på sina tjänster.

– Men om räkningarna ligger obetalda på hög och det blir så varmt att det inte längre är fara för människors liv och hälsa, så har värmebolaget all möjlighet i världen att sluta leverera till en kund som inte betalar, säger Denis Strandell.

Under tiden jobbar staden för fullt på alternativa scenarion, ifall det går så att folk hävs från sina hem för att husbolaget inte kan sköta sina förpliktelser.

Föredetta butisk och barlokal i Lappvik Hangö.
Bildtext Lappvik var en blomstande by då rörfabriken och stålverket ännu fanns kvar. I den här öde byggnaden har det funnits både mataffär och den populära krogen Lappohjan tähti.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Utöver värme och fiberkabel skall husbolaget svara för tjänster som vatten, el, sophantering, försäkringar, reparationer med mera.

– Det är en besvärlig juridisk sits och stadens händer är rätt hårt bundna. Men tack vare att vi är medvetna om situationen har vi lite tid på att ta fram en plan A, B och C.

Stadsdirektören: “Husen var tänkta som kaserner för små gröna män”

Enligt offentliga register, är Asunto Oy Lappohjan kerrostalot ett finskt registrerat bolag.

Sedan år 2004 står Boris Rotenberg senior och hans son Roman Rotenberg skrivna som bolagets styrelseordförande samt ordinarie styrelsemedlem.

Uppgifter på övriga ansvarspersoner finns inte. Rotenbergs har dubbelt medborgarskap, vilket gjort det lättare för dem att de äga finska bolag och fastigheter.

Oligarken Boris Rotenbergs radhus i Tvärminne, Hangö. Hör till Vita Villan. Granne med försvarsmakten i Syndalen.
Bildtext Det här betydligt mer moderna radhuset i Tvärminne ägs också av Rotenberg. Huset står tomt men spår i snön bakom bommarna visar att någon regelbundet ser till det.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Men om husbolaget är finskt, hur kan sanktionerna då drabba dem?

Så här förklarar stadsdirektör Denis Strandell saken.

– Det tyder på att det här bolaget med stor sannolikhet är ett bulvanbolag. Jag har till exempel den uppgiften, att bolagets värmeräkningar hittills betalats från Ryssland och inte från några finska konton.

Också det faktum att hyresgästernas betalningar inte går igenom, tyder på att bolaget sitter på utländska konton.

– Av det kan man dra slutsatsen att sanktionerna omöjliggör all penningtransaktion till och från bolaget, säger Strandell.

Boris Rotenbergs Vita Villans strandbastu i Tvärminne.
Bildtext Vid Vita Villan i Tvärminne, som ligger granne med försvarsmaktens övningsområde Syndalen, har Rotenberg byggt en pampig strandbastu, väl skyddad för insyn.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Denis Strandell säger vidare att husen i Lappvik knappast någonsin varit avsedda som en lönsam investering. Redan då de inhandlades var värdet rätt lågt och efter det har inget gjorts.

– Syftet har nog från början varit att husen skall användas som bostadskaserner för små gröna män.

Han hänvisar till hur en handfull ryska oligarker köpt upp strategiskt värdefulla fastigheter i Finland för att flytta fram de geopolitiska pjäserna, vilket diskuterats rätt flitigt på sistone.

Örnboet i Tvärminne by.
Bildtext Den här gamla arbetarbostaden, "Örnboet", i Tvärminne ville Rotenberg riva för att bygga restaurang och inkvartering via ett fastighetsbolag. Miljönämnden i Hangö sade ja men försvarsmakten överklagade beslutet och fick rätt.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Då Boris Rotenberg ville bygga en restaurang med inkvartering i anslutning till Vita Villan i Tvärminne satte försvarsmakten ner foten.

Hyresgästerna uppmanas att betala hyrorna som tidigare

Denis Strandell har uppmanat hyresgästerna att fortsätta betala sina hyror varje månad.

Varje finsk banktransaktion lämnar elektroniska spår, som kan vara värdefulla bevis i fall någon senare kommer för att driva in uteblivna hyresintäkter för bolagets del.

Trappuppgång i ett av de bostadshus i Lappvik, Hangö, som ägs av ryske oligarken Boris Rotenberg.
Bildtext Ingen hemma. Inte på ägar- eller disponenthåll åtminstone.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Dessutom ber han invånarna att sätta undan de pengar som utgör den ackumulerade summan, så de inte står barskrapade senare.

– Det är beklagligt att de vanliga medborgarna hamnat i kläm på det här sättet i en situation som ryssarna genom sitt eget agerande fått till stånd.