Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kriget i Ukraina får följder för den lokala energiproduktionen – importerat flis ersätts med torv och priserna kan stiga på lång sikt

Från 2022
Uppdaterad 21.03.2022 13:59.
Lastbil hämtar flis till värmeverk.
Bildtext Tillgången till inhemsk flis blir troligtvis inget problem men priset kan stiga markant då importen från Ryssland ska ersättas.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Kriget i Ukraina har fått energipriserna att stiga rejält de senaste veckorna och på lång sikt inverkar det också på exempelvis värme- och elproduktionen i Egentliga Finland.

Vid Åbonejdens Energiproduktion, TSE, manar man till lugn och säger till Yle Åboland att fjärrvärme- och energiproduktionen kan garanteras också i fortsättningen trots att en tredjedel av biobränslet hittills har importerats från Baltikum och Ryssland.

Biobränslet som har används är främst flisprodukter som skeppats till värmeproduktionsanläggningen i Nådendal.

– Vi jobbar intensivt med att ersätta flisimporten från Ryssland och tur i oturen är att vi ännu inte kört ner vår torvbränning, säger vd Maija Henell vid Åbonejdens Energiproduktion. Torven kan därför ersätta fliset från Ryssland åtminstone en tid framöver.

Flislastning i Nådendals hamn
Bildtext En tredjedel av det flis som används av Åbonejdens Energiproduktion kommer från Ryssland och Baltikum.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Enligt Henell ser bolaget också över sina möjligheter att köpa allt mer flis på den inhemska marknaden för att få det bränsle som krävs för att upprätthålla värme- och energiproduktionen.

– Våra kunder behöver inte oroa sig för att det blir produktionsstörningar utan vi kan ersätta fliset som vi importerar från Ryssland ganska smärtfritt, säger Henell.

Åbonejdens Energiproduktion tog tidigare ett beslut att fasa ut torven och den ska användas endast i krissituationer för att ersätta andra biobränslen.

– Nu är vi där, i en krissituation, och har tagit beslut att öka användningen av torv i vår produktion för att garantera verksamheten, säger Henell.

Priserna påverkas på sikt

Experter varnar redan nu för att EU och Finland befinner sig i en energikris som leder till förhöjda priser. Den senaste veckan har priset på bensin, diesel och brännolja för uppvärmning rusat och på olika håll i landet ligger literpriset på diesel och bensin redan kring 2,50 euro.

– Det är inte vår sak att prissätta produktionen utan det gör i sin tur Åbo Energi och Fortum som säljer fjärrvärmen och elen vi producerar, säger Henell. Men visst får det troligtvis följder eftersom priset på den inhemska flisen stiger då efterfrågan ökar.

Vid Pargas fjärrvärme följer man dagligen med situationen och är oroade för framtiden.

Biovärmeverket i Pargas
Bildtext Pargas fjärrvärme använder lokalt producerad flis som biobränsle.
Bild: YLE/Mathias Sjöberg

– Vi köper den flis vi behöver lokalt här i Egentliga Finland så ännu har det inte påverkat oss men redan i höst kan situationen vara en annan ifall efterfrågan på inhemsk flis skjuter i höjden, säger verkställande direktör Roald von Schoultz vid Pargas fjärrvärme. Då kan nog flispriset påverkas markant, vilket också påverkar oss och våra kunder.

Enligt von Schoultz har också bränslepriset en stor inverkar på Pargas fjärrvärme eftersom det krävs en hel del logistik för att transportera fliset till Pargas.

– Långa kontrakt gör att vi inte påverkas så mycket på kort sikt, säger von Schoultz. Men på lång sikt är jag nog rädd att priserna påverkas ganska mycket.

Flisen tar inte slut – men kan ersättas av torv vid behov

I Finland ser tillgången till flis tämligen bra ut trots att priset troligtvis stiger då efterfrågan ökar. Eftersom nästan en fjärdedel av det flis som används för värme- och elproduktion har importerats från Ryssland och använts i bioenergianläggningar som finns främst i östra Finland, måste man nu i snabb takt hitta ersättande produkter.

Det leder troligtvis till stigande kostnader, som i slutändan syns i konsumenternas el- och värmeräkning.

Kimitoöns värmes flisanläggning i Dalsbruk. En liten industrihall med lång skorsten.
Bildtext Över 80 procent av det flis som används av Kimitoöns Värme härstammar från öns skogar.
Bild: Amanda Vikman/Yle

– Skog finns det både lokalt och regionalt så där ser vi inte att det påverkar situationen åtminstone hos oss, säger verkställande direktör Niklas Enestam på Kimitoöns Värme. Majoriteten av det flis vi använder kommer från Kimitoön och en liten andel från Raseborg.

Men det gäller enligt Enestam att nu se över beredskapen så att det geopolitiska läget inverkar så litet som möjligt.

– I nuläget ser jag inte att vi skulle bli utan den råvara som vi behöver men priset lär nog stiga på sikt, säger Enestam.

Turvekasa Haukkasuolla Utin lähellä.
Bildtext Diskussionen kring Finlands torvproduktion har i samband med kriget i Ukraina igen aktualiserats.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Enestam ser det som naturligt att diskussionen om användningen av torv igen har aktualiserats i Finland.

– Då det är kristider gäller andra premisser och jag ser det som självklart att vi bränner torv ifall det finns ett behov till det, säger Enestam. Men då tar man ett beslut om att lägga miljöfrågorna åt sidan för en tid framöver eftersom den akuta krisen kräver att torven används som bränsle i landets värme- och elverk.

Regeringen gjorde redan tidigare ett beslut att fasa ut torven men har nu fört diskussioner med landets torvproducenter. Neova eller tidigare Vapo har meddelat att de igen kör igång torvproduktionen för att säkra landets energitillgångar.

Kriget i Ukraina får följder för den lokala energiproduktionen

5:02

Kriget märks på vårt matbord – massiv matkris hotar

17:27

Diskussion om artikeln