Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs Vatten vill inte ta över privat vatten- och avloppsnät i Langansböle

Ett vattenrör.
Bildtext Nya fastighetsägare vill ansluta sig till det privata vatten- och avloppsnätet i Langansböle, som ligger öster om Ekenäs centrum. Arkivbild som inte är från den aktuella platsen.
Bild: Mostphotos \ Jan Kansanen

Fem fastighetsägare i Langansböle vill att affärsverket Raseborgs Vatten tar över ett privat vatten- och avloppsnät. Direktionen för Raseborgs Vatten säger nej.

De fem fastighetsägarna lät bygga ut nätet till sina fastigheter på egen bekostnad år 2009. Vatten- och avloppsnätet är anslutet till Raseborgs Vattens stamlinje.

De fem fastighetsägarna har blivit kontaktade av andra fastighetsägare som skulle vilja ansluta sig till deras nät. De vill inte ha ansvar för vatten- och avloppsnätet om utomstående kopplas in. Därför har de bett att Raseborgs Vatten tar över ansvaret för vattenförsörjningstekniken.

Platsen ligger utanför Raseborgs Vattens verksamhetsområde. Vattenverket har i några fall tagit över privatbyggda vatten- och avloppsnät som ligger utanför deras verksamhetsområde. Då har det varit frågan om nät som nyligen har byggts ut och där affärsverket har tagit del av planerna redan i byggnadsskedet.

Direktionen för Raseborgs Vatten tog för första gången ställning till frågan på sitt möte i februari. Då sade politikerna i direktionen nej till att ta över det privata vatten- och avloppsnätet.

De ansåg att det inte skulle vara helhetsekonomiskt lönsamt att ta över nätet.

Fastighetsägarna missnöjda med beslutet

De fem fastighetsägarna i Langansböle bad att direktionen skulle ompröva beslutet.

De var missnöjda över beslutet och betonade bland annat att det inte innebär några kostnader för Raseborgs Vatten att ta över vatten- och avloppsnätet och att de bör behandlas lika som övriga kunder i Raseborgs Vatten.

Ärendet kom upp på nytt på direktionen för Raseborgs vattens möte den 9 mars. Direktionen beslutade än en gång att inte ta över vattenförsörjningsnätet i Langansböle.