Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Framtiden för campingplatsen i Vasa är oklar – arrendekontraktet på väg att ta slut

Uppdaterad 10.03.2022 16:01.
Top Camping i Vasa.
Bildtext Campingplatsen är naturskönt belägen på Vasklot.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Arrendekontraktet för campingplatsen på Vasklot i Vasa går ut i slutet av året. Campingföretaget vill ha ett nytt, långt arrendekontrakt, men Vasa stad säger att det är omöjligt.

I tiderna ingick Puuharyhmä och Vasa stad ett åtta år långt arrendekontrakt, och det vill man nu alltså förlänga.

- Redan i december meddelade vi staden att vi vill förlänga kontraktet. Vi var i kontakt på nytt i februari, men vi har inte fått något svar, säger Petteri Järvenpää som är vice vd på Puuharyhmä.

- Då det handlar om affärsverksamhet blir det svårt att göra en plan ens på medellång sikt, säger han.

Puuharyhmä vill ha ett långt nytt kontrakt som skulle möjliggöra utveckling av och satsningar på campingplatsen.

- Det finns många önskemål och också planer, men vi behöver förstås veta om vi får vara kvar, säger Järvenpää-

Från Vasa stad säger man att förhandlingarna om området är i inledningsskedet, och att man inte förhandlar med någon annan part än Puuharyhmä.

Ska det byggas bostäder på campingområdet?

Vad som riktigt ska ske med campingplatsens område avgörs i delgeneralplanen för Vasklot. En planeändring har varit på gång redan i några års tid och i fjol var planen framlagd till påseende. Nu avancerar den snart till stadsstyrelsen.

Vasklot har gått igenom stora förändringar de senaste åren, framför allt i och med Wärtsiläs flytt. Inom kort kommer 1500 personer att ha sin arbetsplats på Vasklot.

- Det kommer helt säkert att öka efterfrågan på bostäder på vasklot, säger Markku Järvelä som är sektordirektör för stadsmiljö på Vasa stad.

Ett eventuellt nytt bostadsområde på Vasklot ligger ändå några år fram i tiden - om det alls förverkligas.

- Det är politikerna som bestämmer det. Det har inte tagits något beslut i frågan, säger Järvelä.

I det planeförslag som nu behandlas är området ännu planerat som campingområde.

Camping är pop

Campingturismen har vuxit de senaste åren och tillväxten ser ut att hålla i sig.

Top Camping i Vasa hade under 2021 drygt 25 000 besökare - en ökning på 15 procent - och ökade också sin omsättning med mer än en femtedel.

Petteri Järvenpää på puuharyhmä ser trots allt med tillförsikt på campingområdets framtid.

- När coronaläget nu förhoppningsvis lättar räknar vi med fler besökare också från Sverige och Norge. Vasa och Österbotten har en ljus framtid som turistmål, säger han.

Markku Järvelä i sin tur säger att man nog ska få klarhet i sakerna då delgeneralplanen framskrider.

- Förstås är det viktigt att vi i förhandlingarna vet vilka konkreta planer Puuharyhmä har för området. I dagsläget vet vi det inte.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Mikä on Vaasan Top Campingin tulevaisuus? Vuokrasopimus on katkolla ja jatkoa haittaa osayleiskaavaehdotus, joka toisi alueelle asuntoja skriven av Merja Siirilä. Översättning och bearbetning av Filip Stén