Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist om ryska markköp: "Vi kan inte vara lika blåögda längre"

Uppdaterad 11.03.2022 09:43.
En kvinna i långt ljust hår poserar framför riksdagshuset.
Bildtext Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) säger att fastighetsköp som till synes är oskyldiga kan dölja djupare allvar.
Bild: Folktinget/Niklas Gerkman

Enligt en undersökning som Svenska Yle publicerade i början av mars har ryska markköp ökat kraftigt i Finland, men samtidigt har också reglerna skärpts. I Egentliga Finland har också härvan med Airiston Helmi lämnat en dålig smak i munnen.

Enligt samma undersökning finns också fortfarande tomter med ryska ägare nära militära skyddsområden eller strategiska områden.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist från SFP säger att synen på markköp där ägarna kommer utanför EU förändrats och att man nu inte längre kan vara så blåögd om saken som förr.

– Senast nu så har nog varningsklockorna börjat ringa hos folk om hur sådana här till synes ganska oskyldiga markköp kan dölja djupare allvar. Det gäller såklart inte alltid, men det finns en sådan möjlighet, säger Sandra Bergqvist.

Nu har det uppkommit en lagmotion som ska komplettera den existerande lagstiftningen som reglerar markinköp i Finland. År 2020 trädde en lagstiftning i kraft i samband med Airiston Helmi-fallet, men nu har det konstaterats att den har vissa brister.

Lagstiftningen har hittills bestått av tre huvudpunkter:

  • Vissa fastighetsinköp kräver tillstånd från myndigheterna.

  • Staten har rätt att inlösa fast egendom för att säkerställa den nationella säkerheten.

  • Staten har en förköpsrätt för vissa tomter och fastigheter.

Enligt Försvarsministeriets utredning behöver vissa hål i den här lagstiftningen tätas.

– Nu ska man alltså ytterligare lägga till rättigheten att neka ansökningar om markköp på grunder av nationell säkerhet. Jag har undertecknat motionen, säger Bergqvist.

Bergqvist vill ändå betona att många av de fastighetsinköp som görs av ryssar är relativt små och görs av ryssar som redan bor i Finland.

– Det kan ofta vara frågan om att de vill köpa en egen bostad eller liknande. I alla fastigheter finns inget speciellt, men i de fall där en fastighet ligger på ett strategiskt ställe så är det kanske skäl att inte vara så naiv eller blåögd som vi kanske varit hittills, säger Bergqvist.

Regleringen kan tolkas som diskriminering

Enligt Bergqvist finns det en möjlighet att regleringen av ryska markinköp i Finland kan ses som diskriminering.

– Nu är det ändå skrivet att regleringen gäller för alla köpare som kommer utanför EU- och EES-områdena. Inom EU har man gemensamma lagar och det betyder att de som står utanför den här värderingsgemenskapen måste gå igenom en sådan här process, säger Bergqvist.

Bergqvist tillägger också att det kan verka som en onödig process, men att man måste räkna med att världen förändrats drastiskt på bara några veckor och att man inte har råd att vara för godtrogen.

Kommunerna ska inte föra register på markägares ursprung

Enligt Svenska Yles undersökning har åtminstone sex fastigheter köpts av ryska ägare i Pargas under de senaste tio åren. Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att det inte hör till stadens rättigheter eller skyldigheter att föra register på markägares bakgrund. Den uppgiften hör till andra myndigheter.

– Det är inte en helt lätt situation. Vi har inga befogenheter eller skyldigheter att föra register på vem som äger vilken mark. Även om vi hade det så skulle det vara svårt att förverkliga då det skulle kräva en hel del arbete, säger Patrik Nygrén.

patrick nygŕen med ljus träbakgrund
Bildtext Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att kommunerna givetvis är samarbetsvilliga om andra myndigheter ber om handräckning.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Nygrén tilläger ändå att situationen blir annorlunda om kommunen skulle få en begäran om handräckning från någon annan myndighet.

Nygrén säger att lagstiftningen inte möjliggör registrering av vad människor med en viss nationalitet äger.

– Jag tror ändå att vi här i Finland har ganska långt att gå i lagstiftningsväg innan vi kommer till ett sådant skede. Den existerande lagstiftningen finns ändå där för att skydda individerna.

Artikelns rubrik ändrades klockan 9:41, ordet markköp lades in.

Sandra Bergqvist: Ny lagmotion ska skärpa regleringen av ryska markägor

8:27

Diskussion om artikeln