Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Växande intresse för biogasen – samtidigt ser EU ut att satsa på att bli kvitt naturgasen från Ryssland

Uppdaterad 15.03.2022 17:06.
Biokaasupistooli autossa tankkauksen aikana kiinni.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Stormossen och Jeppo biogas märker av ett växande intresse för biogasen. Samtidigt ser EU ut att satsa mer på produktionen. Men hur påverkar ett möjligt importstopp av rysk naturgas?

Vörå biogas tror på framtiden. Och en annan som tror på framtiden är vd Aimo Latvala på Stormossen i Korsholm. Stationerna i Korsholm och i Vasa är deras.

- Försäljningen av biogas som fordonsgas steg hos oss med 23 procent i fjol. Det här trots att bussarna körde en aning mindre i fjol, säger Latvala.

Vasa stads biogasbussar tankas alltså vid Stormossen.

Lokalt producerat bränsle

De höga bränslepriserna gynnar biogasen, enligt Latvala.

- Det syns redan. Men det som kanske lite bromsar utvecklingen är att tillgången på nya gasbilar är begränsad. Det finns också stöd att få för den som vill konvertera sin bil till en gasbil men nu har det varit lite problem med att få tag på delar.

Latvala vet inte hur det ser ut med fördelningen biogas/naturgas vid tankstationerna i Finland, men i Stormossens tankar är det alltid biogas som gäller.

Så på det viset påverkar sanktionerna mot Ryssland inte Stormossen direkt.

- Men förstås på det sättet att transportkostnaderna stiger, metallpriserna är helt i skyarna, priset på reservdelar har gått upp... Men biogasen är ett lokalt producerat bränsle som inte är värst beroende av externa faktorer. Produktionskostnaden har kanske gått upp en aning, men inte alls på samma sätt som för andra saker.

Priset vid Stormossens stationer är för tillfället 1,45 euro per kilogram, vilket motsvarar 93 cent per bensinliter.

- Det finns en press på att lyfta priset. Distributionsskyldigheten inkluderar en skattekomponent, samt att reservdels- och underhållspriser har stigit. Vi överväger för tillfället hur vi ska göra, säger Latvala.

Den 15 mars meddelade Stormossen att man höjer priset med 10 cent per kilogram.

Vid Stormossens stationer konsumerar den så kallade medeltunga trafiken över hälften av biogasen.

- Och den kommer att öka ytterligare. I höst kommer det sju nya biogasbussar till Vasa och även andra medeltunga transportfordon, t.ex. sopbilar ökar. Majoriteten av antalet tankningar sker med personbilar men den medeltunga trafiken konsumerar mer biogas.

Aimo Latvala tankar sin bil med biogas vid Stormossen.
Bildtext Aimo Latvala på Stormossen.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Förfrågningar nästan varje dag

Också på Jeppo biogas har man märkt ett ökat intresse för biogas.

- Vi har märkt en tydlig ökning av seriöst intresse för biogas både för värme och som trafikbränsle. Vi får förfrågningar nästan varje dag, säger vd Kurt Stenvall.

Stenvall berättar att priset vid deras stationer ligger på cirka 1,40 euro per kilogram. Sedan årsskiftet har bolaget betalat kundens punktskattedel åt staten.

- Vilket är ohållbart i längden. Vi måste nog snart överföra punktskatten till priset vid macken, som då blir i storleksordningen 1,55 euro per kilogram, säger Stenvall.

Ett pris på 1,55 skulle motsvara strax över 1 euro per bensinliter.

Jepuan Biokaasun toimitusjohtaja Kurt Stenvall lämpökeskuksen vieressä.
Bildtext Kurt Stenvall på Jeppo biogas.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Antalet nyregistrerade gasbilar mindre än för ett par år sedan

Men bilden av läget är inte så entydig.

För trots att antalet gasbilar i Finland ökar, så har det under de två senaste åren skett en nedgång sett till antalet nyregistrerade gasbilar.

På föreningen Kaasuautoilijat ry menar man att det är EU:s utsläppsdirektiv som är orsaken till nedgången. De får medhåll av Aimo Latvala.

- EU-politiken har skapat osäkerhet för gaspersonbilarnas framtid vilket har gjort att människor inte har vågat investera i en gasbil. Man mäter utsläppen genom att se på vad som kommer ut ur avgasröret, istället för att se på hur bränslet är producerat, säger Latvala.

EU vill satsa betydligt mer på biogasen efter Rysslands attack

Men nu vädrar man lite morgonluft i och med att EU vill försöka bli oberoende av fossila bränslen från Ryssland. Första målet är naturgasen, där Ryssland står för kring 45 procent av den naturgas som importeras till EU.

Och som ett led i den strävan föreslås att produktionen av biometan fördubblas från tidigare målsättningar och landar på 35 miljarder kubikmeter år 2030.

Under torsdagen den 10 mars meddelade ordföranden för Europeiska kommissionen Ursula von der Leyen att EU borde sluta använda ryska bränslen senast 2027. Hon tänker lägga fram det här förslaget i maj i år.

- Nu verkar det som att EU håller på att vända på grund av kriget. Tankar man biogas stöder man inte Putins krigande och han kan inte påverka produktionen av biogas i Finland. Det här är värt att framhålla för det har dykt upp en del rädsla för hur en begränsning av importen av naturgas kunde påverka gasbilskörandet, säger Jukka Roinila på Kaasuautoilijat.

Naturgasen behövs troligen inte för gasbilarna

Och där har vi en intressant fråga. Hur påverkar ett importstopp av naturgas från Ryssland förutsättningarna för att köra gasbil?

Jukka Roinila spekulerar att ett importstopp inte skulle ha någon stor inverkan på gasbilskörandet.

- Mer problem blir det säkert inom industrin och värmeproduktionen, tror Roinila.

Energibolaget Gasum är en stor producent av biogas. I Finland och Sverige har bolaget totalt 17 produktionsanläggningar. I nuläget har man också flera nya projekt på gång.

Kommunikationsdirektör Olga Väisänen berättar att över 90 procent av den gas som bolaget säljer till trafikbruk är biogas.

- Den nuvarande produktionsnivån av biogas i Finland räcker för att täcka efterfrågan inom trafiken.

På Gasums tankstationer runt om i landet finns dock också naturgas. Men som sagt, i dagsläget väljer nästan alla kunder att tanka biogas.

- Det här var fallet redan innan kriget i Ukraina bröt ut, säger Väisänen.

På Gasums stationer ligger priset på biogas på cirka 1,70-1,75 euro per kilogram, vilket motsvarar kring 1,10 euro per bensinliter. Priset på naturgas är högre och ligger på cirka 1,90-1,97 euro per kilogram.

Kaasuautojen tankkausasema.
Bildtext Gasum har tankstationer runt om i landet.
Bild: Petteri Bülow / Yle

På frågan om de tror att priserna på biogas och naturgas kommer att stiga inom den närmaste framtiden, svarar Gasum:

- Gasum skaffar naturgas och producerar och skaffar biogas från olika källor. Nuvarande läget på energimarknaden berör oss alla och det kommer att påverka gaspriset inom den närmaste framtiden.

Harri Haavisto är specialsakkunnig på arbets- och näringsministeriet. Han berättar att det producerades cirka 850 gigawatt-timmar biogas i Finland år 2020. Av det gick endast cirka 111 till trafiken.

Det gick åt klart mindre naturgas till trafiken, cirka 77 gigawatt-timmar.

- Så jag ser inte att naturgasen skulle vara avgörande för trafiken och den kunde förmodligen ersättas med biogas, säger Haavisto.

Gasum planerar öka produktionen

All naturgas via rör som Gasum importerar kommer från Ryssland. Men största delen av den flytande naturgasen, LNG, kommer från annat håll än Ryssland.

Men säg då att importen av naturgas från Ryssland stoppas och att efterfrågan på biogas ökar, till exempel vad gäller industrin och uppvärmning.

Måste produktionen av biogas då öka?

- Man måste givetvis öka produktionen av biogas ordentligt när efterfrågan ökar. Redan nu producerar vi biogas till industrin och sjöfarten. Det är dock frågan om små mängder jämfört med naturgasen. Gasum förbinder sig att märkbart öka produktionen av biogas under de kommande åren. Och det finns givetvis också andra aktörer som satsar på biogas, säger Olga Väisänen.

Väisänen påpekar samtidigt att det finns annat att ta till vid behov för industrin och elproduktionen. Till exempel olja, kol och kanske även torv.

Kan uppstå leveransproblem

Men oberoende om produktionen av biogas är på en tillräcklig nivå så kan bristen på naturgas skapa vissa problem för gasbilismen.

Det kan nämligen uppstå leveransproblem till en del av Gasums tankstationer om naturgasen tar slut i rören, eftersom det kan orsaka problem med trycket i rörnätet. Det skulle då också påverka leveransen av biogas via rörnätet. En del av Gasums tankstationer är kopplade till rörnätet medan andra får sin gas i containrar som körs ut till stationerna.

Ett scenario med stopp för naturgasen skulle inte påverka Jeppo biogas verksamhet eller deras tankstationer.

- Vi producerar biogasen själva och har inte samma problem, säger Kurt Stenvall.

Inte heller Stormossen skulle påverkas.

- Vi är inte kopplade till deras (Gasums) system på något sätt, säger Aimo Latvala.

Artikeln uppdaterad den 15 mars klockan 17.07 med informationen att Stormossen höjer priset på biogas.

Diskussion om artikeln