Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Terveystalo fortsätter sköta läkarmottagningen i Hangö tills välfärdsområdet tar över

Hangö hälsovårdscentral
Bildtext I Hangö är politikerna fortfarande oense om hur läkarmottagningen borde skötas: i egen regi eller som köpta tjänster.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Vårdbolaget Terveystalo har hand om läkarmottagningen vid Hangö vårdcentral till årsskiftet. Efter det blir det välfärdsområdet som ansvarar för vården.

Efter en lång diskussion beslutade Hangö grundtrygghetsnämnd 10.3 att staden fortsätter köpa tjänster av vårdbolaget.

Beslutet kom efter en jämn omröstning. Fem av nio politiker i nämnden röstade för Terveystalo.

Fyra politiker röstade för att staden tar över och sköter mottagningen i egen regi. Det var Urpo Hyttinen (VF) som i ett motförslag flaggade för det alternativet.

De fem som röstade för Terveystalo var: Katrin Järvinen (SDP), Tom Kullberg (SFP), Jukka Väisänen (Saml), Barbro Wikberg (SFP) och Antti Sinkkonen (SDP).

För Hyttinens motförslag röstade: Urpo Hyttninen (VF), Christa Lehmus (SFP), Maria Seppänen (KD) och Susann Nyberg (SDP).

Läkarbristen spelade in

Ett argument för att satsa på direktupphandling och låta Terveystalo fortsätta var att staden då försäkrar sig om att Hangöborna verkligen har tillgång till läkare.

Dessutom handlar det om en så kort tid, i praktiken bara fem månader, påpekar Barbro Wikberg (SFP) som fungerade som ordförande på mötet.

Återkommande diskussion

Hangö stad har haft svårt att hitta läkare och har därför valt att köpa läkartjänster.

Frågan kring vilket som är bäst – köptjänster eller vård i egen regi – har ändå varit ett återkommande diskussionsämne i Hangöpolitiken.

Sedan 2016 har staden haft ett avtal om läkarmottagningen med ett vårdbolag.

Hangö stad och Terveystalo hade ett avtal som gick ut 30.11.2021. Det fick en fortsättning fram till 30.4.2022.

Förutom läkartjänsterna lyder också en del av sjukskötarna på vårdcentralen under Terveystalo.

Val mellan fyra alternativ

När det nu var dags att besluta hur det ska bli med läkarmottagningen fram till vårdreformen fanns fyra alternativ att välja mellan:

  • En direktupphandling av tjänsterna med Terveystalo för tiden 1.5–31.12.2022 .

  • Verksamheten överförs i sin helhet i egen produktion.

  • Verksamheten överförs i egen produktion men läkartjänsterna upphandlas.

  • Verksamheten konkurrensutsätts för en lämplig avtalsperiod.

Enligt grundtrygghetsdirektörens beredning är det första alternativet det bästa för att garantera verksamheten och för att staden ska hålla sig inom de ekonomiska ramarna.

Det var också enligt majoriteten i grundtrygghetsnämnden det bästa alternativet.

Direktupphandling innebär att man inte konkurrensutsätter utan gör fortsatt avtal med en leverantör som sköter servicen.

Diskussion om artikeln