Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre blir sjukpensionerade än tidigare, men siffrorna säger inte allt – "Det finns inga tecken på att den psykiska ohälsan skulle ha minskat", säger experten

Från 2022
Uppdaterad 22.03.2022 10:16.
Deprimerad tonåring.
Bildtext Många upplever rädsla, ångest och nedstämdhet på grund av coronaviruspandemin och världsläget. Det gäller speciellt unga och unga vuxna.
Bild: Mostphotos

Finländarna mår knappast bättre, trots att antalet nya sjukpensioner sjunker. Det finns mycket undangömt illamående efter coronaviruspandemin.

Det var många som hajade till då Pensionsskyddscentralen offentliggjorde statistik över antalet nya sjukpensioner. 17 500 personer gick ifjol i sjukpension, vilket var åtta procent mindre än året innan.

Antalet nya sjukpensionerade inom arbetspensionssystemet minskade redan under det första coronaåret.

Chefen för Pensionsskyddscentralens statistikenhet, Tiina Palotie-Heino, säger att målet har varit att minska på antalet personer som beviljas sjukpension. Det har i viss mån lyckats.

Tiina Palotie-Heino, Espoo, 6.7.2018
Bildtext Resultaten överraskade inte chefen för Pensionsskyddscentralens statistikenhet, Tiina Palotie-Heino. Hon befarar att folk inte söker vård i tid.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Man ska ändå inte dra långtgående slutsatser om hur finländarna mår i och utanför arbetslivet.

– Vi tror att coronaviruspandemin påverkar i bakgrunden. Befolkningens hälsotillstånd har knappast ändrat så mycket på ett par år.

Tiina Palotie-Heino befarar att folk inte söker sig till vård i tid.

Omfattande vårdskuld är att vänta efter pandemin

Minskningen fördelade sig jämnt mellan de vanligaste sjukdomsgrupperna och nästan alla åldersgrupper. Bara bland dem som är över 60 var antalet antalet nya sjukpensioner oförändrat.

Psykisk ohälsa är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukpension. Nio personer pensioneras varje dag på grund av depression. Många är unga.

En person tittar mot en solnedgång som färgar hela himlen orange.

Rekordfå blev sjukpensionerade år 2021 – minskat under pandemin

Depression är den vanligaste orsaken bakom sjukpension.

Psykiatern Kristian Wahlbeck är utvecklingsdirektör vid Mieli, psykisk hälsa Finland rf. Han säger att sjukpensioneringssiffrorna bara visar en del av sanningen.

Den så kallade vårdskulden efter coronaviruspandemin är stor.

– Jag tror inte att vi finländare har blivit friskare. Det finns inga tecken på att den psykiska ohälsan skulle ha minskat.

Många kämpar på och orkar inte åtgärda sin situation

Enligt Wahlbeck upplever många mer rädsla, ångest och nedstämdhet än tidigare. Det gäller speciellt unga och unga vuxna.

– Det har brustit i tillgången på vård och behandling. Människor har inte fått tag på läkare eller kunnat använda sig av de digitala kanalerna som erbjudits.

Kristian Wahlbeck utanför sin byrå i Helsingfors.
Bildtext Just nu ringer många för att de är oroade över världsläget och kriget i Ukraina, säger psykiatern Kristian Wahlbeck, som är utvecklingsdirektör vid Mieli (psykisk hälsa Finland rf). I det stora hela finns det mycket problem och illamående i samhället som inte kommer fram.
Bild: Anders Karlsson / Yle

De som inte fått läkarkontakt har heller inte fått de intyg som behövs för att de ska kunna bli sjukskrivna eller pensionerade. Många lider av nedstämdhet, passivitet och orkar inte ta i tu med sin situation.

– Många lever säkert på socialbidrag eller arbetslöshetsunderstöd istället för sjukpenningar eller sjukpension, säger Wahlbeck.

Medvetna åtgärder kan också ha påverkat trenden

Ekonomen Ralf Sund vid vårdfacket Tehy har lång erfarenhet av arbetslivsfrågor. Enligt hans beräkningar har samhället enbart ekonomiskt sparat mellan 30 och 50 miljoner euro per år tack vare minskningen i antalet sjukpensioneringar.

De mänskliga och sociala aspekterna är förstås också viktiga om människor mår bättre och inte behöver bli sjukpensionerade.

Ralf Sund, en äldre man med kort grått hår och kort grått skägg. Han har en randig skjorta på sig. Han står framför ett fönster med stadsutsikt.
Bildtext Ekonomen Ralf Sund vid vårdfacket Tehy är benägen att tro att läget åtminstone delvis blivit bättre.
Bild: Yle/ Jaani Lampinen

Ralf Sund tror att minskningen i antalet nya sjukpensioner delvis kan bero på åtgärder som satts in. Det har gjorts satsningar för att man ska få folk att kunna fortsätta i arbetslivet.

Enligt Sund har det skett en ändring i tänkesättet kring arbetspensionssystemet. Det har förekommit satsningar på utbildning, på att hitta nya arbetsplatser och på att erbjuda rehabilitering.

– Förr såg man mer på den delen av hälsan som en person hade gått miste om. Nu ser man på den delen som finns kvar. Och så bygger man upp den nya arbetskarriären kring det som finns kvar.

Jobben är också mindre fysiskt belastande än vad de var förr.

Det tar många år att komma i kapp vårdskulden

Hur stor den annalkande vårdskulden är och hur mycket illamående vi har som någon gång kan leda till sjukpensioneringar återstår förstås att se.

Arbetslivet och samhällets stödformer måste utvecklas för att tackla utmaningarna.

Kristian Walhbeck tror att det tar flera år komma i kapp vårdskulden. Det gäller både fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

– Då man inte får hjälp i tid blir problemen mer komplicerade och det blir svårare att hjälpa en människa medicinskt.

Förebyggande arbete och stöd på arbetsplatsen viktigt

Regeringen satsar på arbetslivsprogram, som ska stödja och förbättra folks möjligheter att stanna kvar i arbetslivet. Programmet för arbetsförmåga ska till exempel förbättra partiellt arbetsföras sysselsättning.

Vårdreformen kan eventuellt förbättra en del stödfunktioner och serviceformer.

Kristian Wahlbeck betonar det förebyggande arbetet.

På arbetsplatserna kan arbetsgivaren se till att omständigheterna på arbetsplatserna är positiva och stödjande.

– Det betyder att det finns en tydlighet i arbetsbilden och i vad man förväntar sig. Arbetssamfundet ska vara rättvist och arbetsbördan ska inte vara för stor. Vidare ska det finnas flexibilitet för människor som är i olika livssituationer.