Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Arbetet för att förebygga utnyttjande av arbetskraft går vidare i Sydösterbotten

Från 2022
Två personer går på en isig trottoar. Till vänster i bild en rad med träd.
Bildtext En handfull personer är misstänkta i ockerhärvan som uppdagades i januari.
Bild: Juho Teir / Yle

Myndigheterna fortsätter sitt samarbete i kölvattnet av ockerhärvan i Närpes. På fredagen tillsattes en mindre arbetsgrupp som ska jobba vidare.

Efter att ockerhärvan i Närpes uppdagades kallades representanter för olika myndigheter till ett möte i början av februari. Målet var att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden.

På fredagen samlades myndighetssamarbetsgruppen till ett nytt möte för att se hur arbetet har gått framåt. Den här gången deltog även representanter för alla kommuner i Sydösterbotten.

– Det ser väldigt bra ut. Inom primärproduktionen har man redan börjat med utbildningar riktade till arbetsgivarna, berättar integrationschef Emine Ehrström från NTM-centralen i Österbotten.

Under våren kommer också Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att ordna en riksomfattande utbildning för personal inom småbarnspedagogiken i kultursensitiva arbetssätt och att stöda barngrupper med språklig mångfald.

– De ska behandla de saker som har kommit upp i Sydösterbotten, men människor i hela Finland har möjlighet att vara med, berättar Ehrström.

Stadscentra i vinterskrud. Personer går på trottoaren och bilar kör på vägen.

Polisen: "Tresiffrigt antal brottsoffer i Närpes"

Vädjar till den vietnamesiska gemenskapen.

Tillsätter mindre arbetsgrupp

Under mötet diskuterades också internationell rekrytering av arbetskraft. Ehrström berättar att NTM-centralen tillsammans med arbets- och näringsbyrån har tagit fram två modeller som presenterades under mötet. De här modellerna kommer att behandlas vidare tillsammans med arbets- och näringsministeriet.

– Den ena gäller personer från EU- och EES-länder och den andra personer från tredje länder, berättar Ehrström.

Myndighetssamarbetsgruppen beslöt att bilda en mindre arbetsgrupp som ska samlas regelbundet och uppdatera lägesbilden så att kommunerna i framtiden lättare kan uppskatta bland annat behovet av arbetskraft.

– Gruppen ska jobba med att göra processerna tydliga så att alla har helhetsbilden hela tiden, säger Ehrström.