Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

"Det är svårt att växa upp autistisk, men det är ännu svårare att växa upp autistisk utan att veta om det" - Clara Törnvall fick som 42-åring veta att hon har autism

Från 2022
Uppdaterad 21.03.2022 20:52.
En leende, mörkhårig fyrtioårig kvinna ler rakt in i kameran. Hon är kulturjournalisten Clara Törnvall, bosatt i Stockholm.
Bild: Sofia Runarsdotter/Natur & Kultur

Clara Törnvall är en av många kvinnor som rätt sent i livet fått diagnosen autism - en diagnos som hon i boken Autisterna – om kvinnor på spektrat, säger att hon hade behövt långt tidigare, men att flickor ofta har diagnostiserats senare i livet än pojkar.

Två barn som leker samman, medan ett tredje - Clara Törnvall - står och ser på i bakgrunden.
Bildtext Clara Törnvall i bakgrunden i slutet av 1970-talet
Bild: Clara Törnvall

Idag tycker hon att bilder av henne redan i lekåldern uttrycker något av autismen: om att stå i bakgrunden och titta på andra barn som leker. Om att vara intensivt fokuserad, som i vattenbrynet med cyklopet för ögonen.

En liten flicka i vattenbrynet med snorkel och grodögon tittar koncentrerat ner mot bottnet. Clara Törvall som barn.
Bildtext Clara Törnvall med snorkel och cyklop i total koncentration
Bild: Clara Törnvall

I boken Autisterna – om kvinnor på spektrat har Clara Törnvall inte bara skrivit om sig själv och sina många år i ovisshet, med ångest. Hon har även mött andra med autism och kartlagt forskningen.

Pärmbilden till Clara Törnvalls bok "Autisterna - om kvinnor på spektrat". Bilden är mörk, men i mitten syns en ballerina, förmodligen en sylfid med armarna lätt utsträckta, fingrarna och händernas utsidor puffar upp ett tyllflor som hon dansar under.
Bildtext Pärmbilden på boken "Autisterna Om kvinnor på spektrat"
Bild: Omslagsform Eva Wilsson/Natur & Kultur

Definitionen på vad autism är

- I dagligt tal tänker man ofta på en inbunden, reserverad person, som är uppe i sig själv på något sätt och har svårt med ögonkontakt. Men det är inte hela bilden av autism, utan endast en del av den, säger Törnvall.

Det händer att Törnvall möts av kommentarer i stil med att ”alla människor är väl lite autistiska”. Hon säger att det är ett missförstånd eftersom diagnosen autism kräver att man har fått en neuropsykiatrisk diagnos, ett autismspektrum tillstånd i vilket minst sju sinsemellan olika kriterier bör uppfyllas och där graden av autism delas in i tre nivåer.

Poika istuu selin tietokoneen ääressä, yllään oranssinvärinen pusero.
Bildtext En yngling som lär sig kodning på en kurs för unga på spektrat
Bild: Timo Nykyri / Yle

Förutom att man kan vara överkänslig för sinnesintryck som starkt ljus, höga ljud, starka dofter är man rutinbunden. Man har ofta specialintressen, projekt man brinner för, såsom till exempel klimataktivisten Greta Thunberg när det gäller klimatfrågor.

Som autist tolkar man det folk säger bokstavligt och missar ofta undertext. Man kan ha svårt att dra slutsatser om vad som försiggår i andras medvetande och att uppfatta deras avsikter och sociala samspel.

Dessutom har personer med autism ofta ett fokus på detaljer i högre grad än på sammanhang. Och som autist är man inte så att säga ”automatiserad” i samma utsträckning som icke autister, det vill säga majoriteten, de som kallas neurotypiska.

Leende man tömmer diskmaskin
Bildtext Att få på diskmaskinen sker inte per automatik
Bild: Andrey Popov

- När det gäller vissa praktiska sysslor, är det för mig ofta som att jag gör dem för första gången. Det kan vara allt från att få igång diskmaskinen till att låsa ytterdörren. Det trots att jag har tusentals timmar av bakomliggande erfarenhet, måste jag varje gång tänka efter ´hur var det man gjorde det här nu igen?´.

Det beror på att man använder den del av hjärnan som löser problem intellektuellt, man tänker sig fram istället för att det går på automatik, som det gör för den som inte är autistisk.

En sadlad brun häst och en ung flicka som står bredvid och håller i tyglarna samtidigt som hon tittar rakt in i kameran.
Bildtext Hästflickan Clara Törnvall
Bild: Clara Törnvall

Kommer fram i puberteten

Törnvall började känna sig annorlunda och uppleva ångest någon gång kring puberteten. Då märkte hon att hon inte begrep det sociala spelet i skolan med sina vänner.

Elever på Källhagens skolas skolgård
Bildtext Det sociala spelet är svårt
Bild: YLE / Linus Westerlund

De hade liksom tysta överenskommelser och dolda undermeningar som hon inte greppade. Det var lite som att de hade ett hemligt språk eller var synska, konstaterar hon och de blev irriterade på henne utan att hon förstod varför.

- Och då började jag uppleva en tilltagande känsla av att jag var annorlunda och att det var som att det fanns en hinna mellan mig och omgivningen. Det var nog då som jag för första gången också började känna ångesten, som ett hål i magen.

En ung tjej klädd i en ljusblå jeansskjorta tittar in i kameran med sorgsna ögon och ett litet, litet leende.
Bildtext En ung, blivande kulturjournalist, Clara Törnvall
Bild: Clara Törnvall

Samtidigt klarade Törnvall sig bra i skolan och då uppfattas man ju som intelligent på alla nivåer i livet, säger hon. Både intellektuellt och socialt och då skymde det hennes svårigheter – svårigheter som hon själv dessutom gjorde allt för att maskera när omgivningen ifrågasatte hennes beteende.

Bland annat slutade hon upp med att ´stimma´ då någon såg henne. Det är ett sätt för den autistiske att ge uttryck för känslor och balansera sinnesintryck genom att till exempel göra en viss rörelse med handen, man kanske skakar den eller gör någon typ av repetitiv rörelse.

En ung tjej med en vit sjal eller halsduk virad om halsen och med ett smått småleende på läpparna där hon tittar rakt in i kameran.
Bildtext Ovisshet och kaos skapar ångest
Bild: Clara Törnvall

- Så att jag iakttog hela tiden i skolan och pluggade in, omedvetet, hur man skulle göra och hur man inte skulle göra. Och så blev det som en mask jag tog på mig, berättar Törnvall.

- Jag stimmar fortfarande, men jag gör det när ingen ser. Jag försöker lära mig att göra det mer öppet, men den där barndoms skammen sitter ganska hårt, tillägger hon.

Vild som ung vuxen

Några år kring tjugo var Törnvall ute på krogen och festade väldigt mycket i en ålder då det ju är vanligt att folk beter sig märkligt som fulla. Men smått raljerande säger hon att hon verkligen älskade att svepa drinkar och ramla ner från bardiskar.

- Jag tror att de som festar så mycket som vi gjorde ju nästan alltid är på flykt från någonting. Och för min del så ... då kunde jag vara mer mig själv utan att behöva tolka så intensivt eller känna mig fel, påpekar hon.

En bartender serverar en smokingklädd kund en drink vid bardisken.
Bildtext På krogen
Bild: ©2021 CTMG, Inc.

Törnvall upplever ändå inte att hon var i riskzonen för något missbruk. Men bland missbrukare finns det en stor andel som har en neuropsykiatrisk diagnos i botten, ADHD eller autism och som självmedicinerar, säger hon.

- För det är ju så att om man inte tolkar omgivningen som majoriteten så är det ångestskapande, tillägger hon.

Att vara kvinna med autism

Att vara kvinna med autism innebär enligt Törnvall att känna sig främmande inför många av de kvinnoroller som samhället erbjuder. Själv kan hon exempelvis inte relatera till den förväntade kvinnliga upptagenheten av kroppen.

Hon säger att hon helt enkelt inte är i kontakt med sin kropp. Hon noterar varken hunger eller känslor av smärta.

Mat och vin på ett bord.
Bildtext Clara Törnvall säger att när hon väl äter blir det stora mängder
Bild: Alamy/All Over Press

Mensen kommer varje månad som en överraskning och att äta gör hon sällan - inte för att hon vill banta utan för att hon glömmer bort att äta. Ätandet är någonting som stör och avbryter hennes tankar och kräver ett ansträngande skifte av fokus, men när hon väl äter tycker hon om god mat och äter enorma portioner.

Törnvall säger att det svåraste med så kallad högfungerande autism är att man är alltför ”normal” för att bli tagen på allvar med sina svårigheter men också alltför annorlunda för att passa in.

- Många skulle nog uppfatta mig som socialt begåvad, men de ser inte ansträngningen och kostnaden i trötthet efteråt, konstaterar hon.

En rätt ung kvinna med långt, mörkt hår och ett smått småleende på läpparna samtidigt som hon ser in i kameran.
Bildtext Clara Törnvall
Bild: Clara Törnvall

Autistiska kvinnor blir bra på att maskera sina sociala tillkortakommanden, säger Törnvall. Från tidig ålder tränas de ofta mer i socialt samspel än pojkar.

Som vuxen har det långvariga omedvetna förtrycket av det egna, verkliga jaget sedan ofta lett till utmattning och depression. Därtill har autistiska kvinnor genom historien levt i ett utanförskap som har berott på kvinnans huvudansvar för hemmet, hävdar Törnvall.

Genom historien har det i hushållsarbetet varit frågan om just den sortens praktiska sysslor som autister ofta har svårt med. Att då stillasittande kunna fördjupa sig i ett smalt specialintresse har varit ett privilegium förbehållet män, påpekar hon.

En lite äldre kvinna med ljust, kort hår och glasögon ler vänligt in i kameran med skarp blick. Hon är Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri i Sverige.
Bildtext Svenny Kopp har gjort ett banbrytande arbete för att upptäcka flickors autism
Bild: Anna von Brömssen

Kvinnor har inte diagnostiserats rätt

Törnvall berättar om den kvinnliga läkaren och specialisten inom barn- och ungdomspsykiatri, Svenny Kopp, som i slutet av 1980-talet kom att ingå i ett undersökningsteam i Göteborg med den välrenommerade barnpsykiatern Christopher Gillberg. Hon märkte att en orsak till att flickor inte diagnostiserades med autism lika ofta som pojkar var att de ansågs sakna specialintressen.

En man med de grå tinningarnas charm i beige pullover.
Bildtext Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, universiteten i Glasgow och Edinburgh samt vid Institute of Child Health, London
Bild: Göteborgs universitet

Kopp upptäckte att diagnoskriterierna anpassades efter pojkarna, säger Törnvall. De manliga läkarna letade omedvetet efter specialintressen som de själva kunde identifiera sig med, påpekar hon.

En fråga kunde till exempel gälla om man tycker om att samla information om kategorier av saker som bilmärken och olika sorters tåg. Medan om en flicka samlade på exempelvis My Little Pony och hade väldigt många sådana sågs det inte som ett specialintresse, refererar Törnvall läkaren Kopp.

Den tidens läkarvetenskap frågade sig också varför det inte fanns några normalbegåvade flickor med autism. Förklaringen som tillgreps var att flickor måste ha en mer omfattande hjärnskada, en grav utvecklingsstörning, för att kunna utveckla autism, skriver Törnvall.

En grupp med flickor står och tittar ut genom ett fönster inne i en skola.
Bildtext Flickor har ofta diagnosticerats fel
Bild: SPA | Swedish Press Agency

Högfungerande autistiska flickor existerade inte, uppfattade man. Men det trodde Svenny Kopp inte på, berättar Törnvall

– Jag tyckte att det verkade så fullständigt korkat att flickor inte skulle kunna ha en normal begåvning och samtidigt vara autistiska. Varför skulle autistiska flickor ha en större utvecklingsstörning än pojkar?, frågade sig Kopp.

Trots att flickorna uppträdde annorlunda i mötena med läkare berättade deras föräldrar om precis samma symtom som hos pojkarna. Också flickorna hade svårigheter med förändring, kunde till exempel inte duscha, klarade inte av tandborstning, var kraftigt ljudkänsliga, fick stora utbrott hemma, sov dåligt, saknade kamrater och så vidare.

Sedan dess har Kopp kämpat för att synliggöra flickor med autism. I den kampen har också ingått uppfattningen att det inte räcker med att kalla alla enbart för autistiska eftersom autismspektrumet är så brett.

Skillnaden mellan en som arbetar heltid i ett krävande yrke och en som inte kan tala eller höra är stor. Kallar man dem båda rätt och slätt för autist blir det den som har de mest synliga dragen som kommer att definiera vad autism är, refererar Törnvall.

Och därmed riskerar de högfungerande kvinnorna att återigen osynliggöras. Så det som behövs är att vi graderar efter hjälpbehov, men inte för att nedvärdera eller stigmatisera, anser Svenny Kopp och också Törnvall.

Patient vid läkarmottagningen.
Bildtext Depression, ätstörningar och dylikt har ofta skymt den mest grundläggande orsaken, autismen
Bild: Mostphotos

Mycket kunde ha varit annorlunda

Clara Törnvall hann själv fylla fyrtiotvå år innan hon fick sin autismdiagnos. På en skala från ett till tre kom hon på den lindrigaste nivån, en etta.

Diagnosen har inneburit en stor lättnad för henne. Den har inte bara gett en förklaring till så mycket utan den har också inneburit att hon fått verktyg att hantera sin vardag bättre.

Så mycket hade kunnat vara annorlunda, säger hon. Samtidigt vet hon ändå inte om exempelvis hennes skilsmässa hade kunnat undvikas.

Det hon däremot kan säga med fullständig säkerhet är att:

- Det är svårt att växa upp autistisk, men det är ännu svårare att växa upp autistisk utan att veta om det.

Om hur autismen har påverkat Clara Törnvalls liv och också havererade äktenskap kan du höra mera om i Dokumenterat