Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yleenkät: Över 60 procent av finländarna är nu för ett Natomedlemskap

Från 2022
Uppdaterad 14.03.2022 15:40.
En soldat med Tysklands flagga och ett Nato-märke på armen håller i Natos flagga.
Bildtext Motståndet mot Nato har minskat till bara 16 procent.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Finländarnas motstånd mot ett Natomedlemskap har sjunkit till bara 16 procent, enligt Yles senaste enkät. Stödet för medlemskap har stigit fort sedan den förra mätningen.

Det är bara ett par veckor sedan Yles senaste Natoenkät visade historiska siffror, då andelen finländare som var för ett medlemskap för första gången översteg 50 procent.

Nu är siffrorna än mer dramatiska: Ja-sidan har stigit till 62 procent, medan nej-sidan krympt till 16 procent. 21 procent av de svarande kan inte säga vad de tycker.

62 procent svarar ja, 16 procent nej och 21 kan inte säga.

Finländarnas inställning till Nato har ändrat snabbt. När tidningen Helsingin Sanomat publicerade en motsvarande enkät i februari låg finländarnas stöd på 43 procent. När Yle undersökte frågan 2017 var bara 19 procent av finländarna för ett medlemskap.

Så gjordes mätningen

  • Enkäten är gjord av Taloustutkimus på Yles beställning.

  • 1 378 personer i åldern 18 år fyllda finländare har svarat. Enkäten gjordes över nätet, förra veckan 9–11.3.

  • Resultatet har vägts mot ålder, kön och hemort för att representera hela befolkningen. Felmarginalen är 2,5 procentenheter.

Stödet har ökat mycket bland också kvinnorna

Det är traditionellt sett män som har haft en mer positiv inställning till Natomedlemskap, och så är det också nu. Men stödet har stigit hos både män och kvinnor.

Stödet för Natomedlemskap är 71 procent hos män och 53 procent hos kvinnor.

Stödet för ett Natomedlemskap är också något högre hos den äldre befolkningen än hos den yngre.

Dessutom finns en stor skillnad i inställning till Natomedlemskap enligt inkomst: hos höginkomsttagare med årsinkomster på över 50 000 euro är 70 procent för ett medlemskap, hos de med årsinkomst på under 30 000 är 53 procent för.

Stort stöd hos de flesta partiers väljare, men få vill ordna folkomröstning

Natolinjen följer som tidigare en rätt traditionell politisk indelning, men med ett växande stöd hos så gott som alla partiers väljare.

Stödet för ett Natomedlemskap ligger nu på över 80 procent hos de svarande som uppger att de röstar på Rörelse nu och Samlingspartiet. Stödet är högt också hos SFP-väljare: 77 procent.

Stödet för ett Natomedlemskap är störst hos anhängare av Rörelse nu, Samlingspartiet och SFP.

SDP-väljarna ställer sig tveksamma med ett stöd på 51 procent och hos Vänsterförbundets väljare ligger stödet nu på 39 procent

Däremot är stödet för en folkomröstning i frågan svagt: bara 24 procent av de svarande uppger att de önskar en sådan.

Stödet ökar om presidenten och Sverige säger ja

Enkäten frågade också hur stödet för ett Natomedlemskap ser ut om Sverige skulle besluta att ansöka om medlemskap. I det fallet svarar 77 procent att de stöder att Finland går med.

Också ett stöd från den högsta statsledningen ökar finländarnas stöd för Natomedlemskap: om den högsta statsledningen uttrycker sitt stöd för ett medlemskap skulle 74 procent av finländarna göra det de med.

Hittills har varken president Sauli Niinistö eller statsminister Sanna Marin tagit ställning i frågan.

Diskussion om artikeln