Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöbor + cykling = sant – stillasittande Hangöbor kostar staden många miljoner

Från 2022
bild på en jopo
Bildtext För många är cykling avkoppling medan andra använder cykeln som ett sätt att ta sig till jobb, mataffären och hobbyer. Hangö vill vara cykel- och fotgängarvänlig.
Bild: Filip Snellman / Yle

Hangöborna tycker om att cykla visar en invånarenkät. Staden har också fått förslag på hur cykelvägar, men också gångvägar kunde göras tryggare och mer lättillgängliga.

I maj ifjol bad Hangö sina invånare att berätta hur mycket de själva går eller cyklar, vilka områden i staden som upplevs otrygga för cyklister och fotgängare och vilka områden som Hangöborna tycker är bra. Det efterlystes också förslag på förbättringar.

Utredningen måste beakta det särskilda problem som sommartrafiken utgör; speciellt Appelgrensvägen som tidvis står under rusning, dålig sikt vid Villa Maija, bristande cykelväg. En begränsning av biltrafiken under sommaren borde införas och därmed skapa plats åt fotgängare och cyklister

Invånare i Hangö

300 personer besvarade frågeformuläret, av dem var 89 procent fast bosatta i Hangö.

Jag flyttade till Hangö för ett år sedan och blev väldigt förvånad över i hur dåligt skick lättrafiklederna är

Invånare i Hangö

Hela 97 procent av dem som fyllde i frågeformuläret sade att de cyklar. På frågan varför de här personerna cyklar svarade 75 procent att det är ett bekvämt sätt att röra sig från ett ställe till ett annat. Närmare 70 procent cyklar gärna också på vintern.

På vintern när jag ska på jobb är bilvägarna plogade. Det är däremot inte cykelvägarna. I bil kommer man tryggt fram bara man kör långsamt, men med cykel faller man omkull ifall cykelvägen är oplogad!!!

Invånare i Hangö
En cyklist har stannat till på en isig cykelväg på vilken man spridit ut grus för att bekämpa halkan.
Bildtext I vinter har också halkan gjort det besvärligt att ta sig fram med cykel.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

En knapp majoritet, 51 procent tycker, trots en del negativ respons, att cykelvägarna i Hangö är i bra eller till och med mycket bra skick.

Redan den tidigare åtgärdsplanen för cykelvägar var bra. Hoppas förbättringsförslagen går framåt

Invånare i Hangö

Hangö har sedan tio år tillbaka haft en åtgärdsplan för gång och cykling, en plan som uppdateras vid varje ny fullmäktigeperiod.

Den senaste uppdateringen och rapporten blev klar i slutet av fjolåret. Den här gången fick staden ekonomiskt stöd av Traficom och arbetet koordinerades av en utomstående konsult. De ovanstående citaten är hämtade ur frågeformuläret som konsultbolaget har gjort en rapport på.

Bland fotgängare uppger 52 procent att de promenerar aktivt och 44 procent att de rör sig till fots då och då. 67 procent är nöjda eller mycket nöjda över stadens gångvägar och trottoarer.

Hangö ska satsa på mera cykelturism

Frågeformuläret visar att de flesta tycker det är praktiskt och bekvämt att röra sig till fots eller med cykel i Hangö. Avstånden inne i staden är dessutom ganska korta.

Vackra vyer från Lappvik till Hangö.
Bildtext Vad sägs om en cykeltur längs Tvärminnevägen för att sedan stanna för att njuta av både naturen och Tvärminne by?
Bild: YLE/Malin Valtonen

Hela 88 procent av de invånare som besvarade enkäten tycker att Hangö ska satsa på cykelturism. Lämpliga cykelleder och utflyktsmål är till exempel Täktom, Tvärminne, de så kallade strandrutterna, Märsan och Tulludden. Det som man efterlyser är bättre informationsskyltar och enkla vindskydd och övernattningsplatser, typ tält, längs cykellederna.

Förbättringsförslag för att råda bot på otrygghet i trafiken

I frågeformuläret frågades också vilka områden i Hangö som känns trafikmässigt otrygga för cyklister och i viss mån också för fotgängare. Här var det Appelgrensvägen, Esplanaden och Täktomvägen som lyftes fram.

De förbättringsförslag som lyfts fram är att införa en hastighetsbegränsning på 30 kilometer inne i staden.

– De här vägarna har lyfts fram tidigare också, säger Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket i Hangö.

Han sitter med i den styrgrupp som jobbat med åtgärdsplanen för gång och cykling.

Längs Appelgrensvägen kunde trafiken i första hand ta hänsyn till cyklister och fotgängare. Längs Täktomvägen borde det byggas en gång- och cykelbana i två riktningar, till en början fram till Långörsvägen och senare till och med Kyrkovägen.

De områden som känns trygga i trafiken och trevliga för cyklister och fotgängare är Tulludden och Bellevue.

en gata som går över en brp
Bildtext Hangös nya viadukt har en bred cykel- och gångväg.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Själva centrumområdet upplevs som både tryggt och otryggt. En del upplever att centrum är trångt och att det därför är bökigt att röra sig med cykel.

Den nya underfarten under järnvägen i Hangö en höstdag
Bildtext Också i den nya underfarten i Hangö har man tänkt på cyklister och fotgängare.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Andra förbättringsförslag som kom fram i invånarenkäten var att cykel- och gångvägarna ska vara mer lättillgängliga och det ska finnas tydliga skyltar som visar att det är fråga om cykel- och gångbanor. Cykel- och gångbanorna ska också underhållas under hela året och så ska det finnas bra cykelställ där man kan parkera sin cykel.

Satsning på cykelbanor sparar miljö och pengar

Hangö vill alltså profilera sig som en cykel- och fotgängarvänlig stad. Vill Hangö bli Finlands Amsterdam, det vill säga att man tar cykeln i stället för bilen?

– Tja, vi torde vara bland topp fem i Finland om man jämför till invånarantalet, säger Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket i Hangö.

Cykelram
Bildtext Hangö har också en cykelfabrik på orten som kan ha bidragit till att många Hangöbor äger en eller flera cyklar.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hangö är en av Finlands i dag drygt 80 hinku-kommuner. Det betyder att staden har förbundit sig vid att minska sina koldioxidutsläpp och andra utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån år 2007.

Att cykla är därför klimatsmart, men cykling är också bra för folkhälsan.

I rapporten, gjord av utomstående konsult, står att Hangöbornas fysiska inaktivitet och stillasittande kostar samhället mellan 4,7 och 11,1 miljoner euro per år.

Enligt beräkningar kan Hangö spara upptill 1,4 miljoner euro per år om Hangöborna skulle cykla och promenera 30 procent mera än vad de gör i dag.

Det här enligt en metod utvecklad av Världshälsoorganisationen WHO som går under namnet HEAT (Heat Economic Assessment Tool).

”Hangö – sjöstaden med de korta avstånden”

Målen för Hangö med att bli en cykel- och fotgängarvänlig stad är att det ska kännas tryggt att röra sig i trafiken. Vardagen ska också löpa smidigt, det vill säga det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel eller till fots. Invånarna ska må bättre och sist men inte minst ska stadens invånare uppnå en känsla av gemenskap, vi gör det här tillsammans.

Det här låter precis som en text tagen ur en rapport som en utomstående konsult gjort. Och så är det ju också. Texten är tagen ur den rapport med flera bilagor som tekniska nämnden i Hangö tar del av på onsdag (16.3) och som sedan ska läsas och och godkännas av både stadsstyrelse och stadsfullmäktige.

Det som är klart är att Hangös satsning på att bli en cykel- och fotgängarvänlig stad fortsätter.

Diskussion om artikeln