Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå för bort båtar som förvaras utan lov på kommunens mark – båtägaren betalar

Från 2022
pir med båtar
Bildtext Allt är frid och fröjd i Ingå småbåtshamn så länge du förtöjer båten på rätt plats och den är ordentligt förtöjd. Om reglerna inte följs, kollar kommunen genom de nya ordningsreglerna och för båten till en förvaringsplats. Arkivbild.
Bild: Monica Slotte / Yle

Ingå kommun fraktar bort båtar som är på kommunens områden utan lov. De nya reglerna för båthamnen har också uppdaterade avgifter som båtägaren får betala om båten förs till kommunens lagringsplats.

Reglerna för vinterförvaring i båthamnen i Ingå centrum uppdateras. De nuvarande är från september 2015. Från och med maj i år gäller nya regler.

Reglerna måste uppdateras eftersom det har byggts och byggs mycket nytt i centrum. Båthamnen kommer också att utvidgas.

Ingå kommun konstaterar att de gällande reglerna fungerar rätt väl. Men kommunen måste kunna föra bort en båt eller släpvagn som utan lov lämnats på ett kommunägt område eller på parkeringsområdet i kyrkbyn.

Reglerna: Kommunen har rätt flytta båten

Tekniska nämnden beslöt tidigare att godkänna de nya reglerna och kommunstyrelsen beslöt den 14 mars att också godkänna de avgifter som uppbärs då båtar måste flyttas.

Om du utan lov förvarar båt eller båttrailer på kommunens mark eller vattenområden så har kommunen nu rätt att på din bekostnad och ditt ansvar flytta bort och förvara båten på ett ställe i vattnet eller på land som reserverats för det här.

Reglerna gäller i följande fall:

  • Båten ligger på en plats som hyrts av någon annan.

  • Båten är utan tillstånd på båthamnens område eller på något annat land- eller vattenområde som ägs av kommunen.

  • Båten har fästs dåligt och den förorsakar skada antingen för den bredvidliggande båten eller för båthamnens anordningar eller om båten på annat sätt stör hamnverksamheten.

Kommunen informerar ägaren om båten måste flyttas. Ägaren får båten tillbaka mot en ersättning.

Lagringen kostar båtägaren

Kommunstyrelsen beslöt alltså att båtar, trailers eller andra uppläggningstillbehör som förvaras utan tillstånd flyttas till kommunens lagringsområde på ägarens bekostnad.

Det kostar 75 euro per påbörjad månad då båten förs till kommunens lagringsområde.

Kommunen får sälja de båtar och material som inte lösts in efter sex månader efter att ägaren har informerats om flyttningen till lagringsområdet. Kommunen ansvarar inte för skador på båtar som flyttats till lagringsområdet.

Diskussion om artikeln