Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Flyktingar ska välkomnas med hjälp av idrott – ÅIFK:s verksamhetsledare: "Idrotten ger en positiv upplevelse utan ord"

Från 2022
Uppdaterad 16.03.2022 08:24.
Lena Hindström-Pesu
Bildtext Åbo IFK:s verksamhetsledare Lena Hindstöm-Pesu säger att idrotten kan vara ett bra sätt att komma in i en ny gemenskap.
Bild: Maria Nylund

Åbo IFK är med i nytt projekt för att öka välbefinnande hos flyktingar. Med hjälp av idrott ska man få flyktingar att känna sig mer välkomna i Finland.

ÅIFK är pilotidrottsförening i det nya projektet WELLcome, alltså Wellbeing and integration through sport, som betyder välmående och integrering via sport. Syftet med projektet är att integrera och engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott.

Projektet ordnas av Finlands Svenska Idrott, FSI, och Finlands Humanistiska Yrkeshögskola, Humak. De utvecklar möjligheterna till idrott för barn och ungdomar med invandrarbakgrund tillsammans med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Finland.

För att integrera ungdomarna och deras familjer i verksamheten berättar ÅIFK:s verksamhetsledare Lena Hindström Pesu att arbetet sker stegvis. En stor del av ansvaret ligger på idrottsföreningarna, men de ska få hjälp med att öka sitt kunnande i hur man främjar mångfald.

Åbo IFK är den första idrottsföreningen som inleder verksamhet enligt projektmodellen. Lena Hindström-Pesu säger att föreningen sedan tidigare har erfarenhet av att integrera asylsökande.

– Det som vi speciellt ser fram emot är att ÅIFK via projektet får konkreta redskap i form av utbildning av både våra tränare och andra funktionärer, som hjälper oss att bättre ta hand om och integrera nya medlemmar i vår verksamhet.

Först i projektmodellen ska man göra en språklig utredning för att få reda på vilken sorts stöd de som berörs är i behov av. Sedan ska idrottsföreningarna ansöka om rent ekonomiskt stöd, för de familjerna som deltar har inte nödvändigtvis de ekonomiska förutsättningarna för att köpa sportartiklar eller betala andra kostnader som kommer med idrottandet.

– Till sist ska vi också gå igenom bemötandet av familjerna och ungdomarna i själva verksamheten. Det kan finnas behov av stödpersoner eller skjutsar, säger Hindström-Pesu.

Idrott kan vara ett universalspråk

Lena Hindstöm-Pesu säger att idrotten kan vara ett bra sätt att komma in i en ny gemenskap, speciellt då du kanske inte kan språket. Enligt henne är idrotten ett bra medel då man inte genast behöver kunna språket för att vara med och att man kan lära sig ett språk via idrotten.

– Genom växelverkan utan ord så kan man ge en positiv upplevelse inom idrotten. Jag tror också att den som kommer till ett nytt land också integreras i fritidssysslor, inte bara i arbetslivet eller skolan, säger Hindström-Pesu.

Förhoppningen är också att föräldrarna till flyktingbarnen ska hitta en gemenskap inom föreningslivet.

– Kanske några föräldrar kan bidra med bakverk och kaffe under våra evenemang. Andra blir möjligen tränare. Vi hoppas hur som helst att få med hela familjer och inte bara barnen.

Projektet inleder verksamheten hos ÅIFK i början av april och pågår i två år. Projektets verksamhetsmodell ska också spridas till de idrottsföreningar som hör till FSI. Verksamhetsmodellen för projektet delges också internationellt.

Projektet har beviljats 211 000 euro finansiering för projektet av Europeiska kommissionen.

Diskussion om artikeln