Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

BA.2 är nu den dominerande omikronvarianten i Egentliga Finland – Mikko Pietilä: "Nu är det inte rätt tid att lätta på begräsningarna"

Från 2022
En sjukskötare Jenna Muurama i skyddsutrustning på covid-avdelning.
Bildtext Behovet av sjukvård kan öka då allt äldre personer smittas.
Bild: Arash Matin / Yle

Incidenstalet ökar fortfarande i Egentliga Finland och snart når det ett nytt rekord. Allt fler personer över 60 år testar positivt för coronaviruset.

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL, är förekomsten av nya coronasmittfall under de senaste två veckorna 1420 fall per 100 000 personer i Egentliga Finland, medan siffran enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts statistik uppgår till cirka 1680.

Provtagningen pågår för fullt då över 5000 test tas per vecka, och av dessa är 59 procent positiva. Andelen positiva resultat är rekordhögt.

– Detta är exceptionellt och jag har aldrig sett liknande procenttal till exempel under influensaepidemier, säger Harri Marttila som är ansvarig smittskyddsläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Omikronvarianten BA.2, det vill säga den nyare omikronvarianten, har blivit den dominerande formen av viruset. Mer än hälften av alla positiva fall är nu av varianten BA.2. Enligt forskning kan den nyare varianten vara 30 procent mer smittsam än den tidigare varianten BA.1. Ifall man insjuknat i coronavirusets första omikronvariant, kan man insjukna i den andra varianten senare.

– Det att omikron BA.2 ser ut at ta över betyder antagligen att den pågående epidemivågen kommer att dra ut på tiden, men jag bedömer läget som att epidemin kommer att lugna sig under våren, förutsatt att inga nya varianter uppenbarar sig, säger Marttila.

Enligt Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, är det ändå inte förvånande att läget utvecklats åt det håll som det gjort.

– Då nästan alla restriktioner har hävts är det ganska naturligt att antalet fall ökar kraftigt, säger Pietilä.

Smittan ökar bland de äldre

Smittan har minskat bland dem som är under 20 år, men i stället har fallen blivit fler bland de äldre, i åldersgruppen 60–100 år.

– Detta kan innebära att behovet av sjukhusvård kommer att öka och därför är det nu viktigt att iaktta försiktighet, säger Marttila.

Coronavirussjukdomarna belastar ÅUCS i hög grad redan nu. Läget blir inte bättre av att också vårdpersonalen insjuknar i covid-19, och dessutom föreligger det en risk för vårdarstrejk. I morse låg 47 coronapositiva patienter inne på ÅUCS, fem av dem på intensivvårdsavdelningen. Enligt Mikko Pietilä är det inte läge att glömma grundprinciperna.

– Tvätta händerna, använd munskydd, håll avstånd till andra människor och hosta i ärmen.

Personalproblemen inom sjukvården kan öka ytterligare i och med den strejk inom kommunala tjänster som börjar den 6 april. Precis hur det kommer att påverka sjukvården är ännu oklart.

Under den senaste tiden har 60 procent av de som vårdats på sjukhus uttryckligen behövt vård till följd av viruset. Resterande 40 procent är inlagda av en annan orsak.

Äldre åldersgrupper var bland de första att vaccineras och då kan man undra om det är så att vaccinens effekt börjat avta bland dessa åldersgrupper. Mikko Pietilä säger att det är en möjlighet, men inte nödvändigtvis den enda förklaringen.

– Vi vet att vaccinen har en lindrigare effekt på äldre. Det är möjligt att äldre kan behöva en fjärde vaccindos i framtiden, säger Pietilä.

Ännu stramas rekommendationerna inte åt

– Coronaläget är inte förbi utan kan tyvärr försvåras igen. Nu är det inte rätt tid att lätta på begräsningarna, men vi ska hoppas att situationen inte försämras så mycket att vi skulle behöva strama åt begräsningarna på nytt, säger Pietilä.

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp beslöt ändå att lindra rekommendationen för användning av munskydd i årskurs 5 och 6, eftersom smittfallen i dessa årskurser och bland barn och ungdomar överlag har minskat. Rekommendationen för användning av munskydd upphör alltså för dessa årskurser från och med idag, den 15 mars 2022. För äldre skolelever och studerande rekommenderas fortfarande användning av munskydd.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträder enligt plan den 29 mars 2022, såvida inte läget förutsätter ett tidigare möte.