Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vill fortsätta vara en tvåspråkig stad

Från 2022
Ungdomar på lastbilsflak i Virkby, de är klädda i skiddress för utförsåkning . På affisch står det på finska (översatt) FinnAbi, hemifrån på kvällen, abirna är alltid hemma.
Bildtext Virkby gymnasium är en av Lojos svenskspråkiga skolor. På bilden årets penkisdag i februari. Virkby var tidigare huvudort för Lojo landskommun och där var svenskan tidigare stark.
Bild: Charlotta Wallenius

Lojos svenska minoritet är liten men anorna går långt tillbaka i tiden. Det vill staden värna om och fortsätta vara officiellt men frivilligt tvåspråkig.

Stadsfullmäktige i Lojo ansöker hos statsrådet att få fortsätta som en tvåspråkig kommun åren 2023–2032.

Lojo har sedan år 1997 på frivillig grund varit en tvåspråkig kommun.

En vanlig tvåspråkig kommun har både svensk- och finskspråkiga invånare. Minst åtta procent av invånarna tillhör minoriteten.

I Lojo var invånarantalet år 2020 drygt 45 800. Av dem var endast 3,5 procent eller drygt 1 600 svenskspråkiga.

Med en så liten andel svenskspråkiga har Lojo ingen skyldighet att vara en tvåspråkig kommun.

Men Lojo har en lång historia av svenskspråkighet. En gång i tiden var Lojo landskommun (senare Lojo kommun) en tvåspråkig kommun. Efter kommunsammanslagningen mellan Lojo stad och Lojo kommun har staden valt att vara frivilligt tvåspråkig.

Ekonomin och pr-värdet

I beredningstexten för ärendet om tvåspråkighet konstaterades att Lojos statsandelar minskar med ungefär 350 000 euro per år om staden avstår från sin tvåspråkiga status. Staden får med andra ord extra statsandelar för sin tvåspråkighet.

I och med social- och hälsovårdsreformen ökar dessutom statsandelarna för tvåspråkiga kommuner från år 2023. Hur mycket de ökar är ännu inte helt klart.

Å andra sidan har en tvåspråkig kommun förpliktelser som sväljer pengar.
Staden ser ändå att det är en prestigefråga och ger en god bild av Lojo att fortsätta som tvåspråkig kommun.
Lojo är den enda kommunen i Finland med finsk majoritet som är frivilligt tvåspråkig. De övriga frivilligt tvåspråkiga kommunerna Korsnäs, Larsmo och Närpes har svensk majoritet.
Stadsfullmäktige i Lojo beslutade 23.3 ansöka om fortsatt status som frivilligt tvåspråkig stad.