Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Trots undantagstillvaron ökade Vasabornas lycka – majoriteten tror på bättre tider

Från 2022
Södra Stadsfjärden i Vasa
Bildtext Arkivbild. Många av de Vasabor som svarat på stadens lyckoenkät litar på att coronapandemin snart viker undan och vågar tro på bättre tider.
Bild: Christian Nylund

Vasa stads lyckoenkät, nu genomförd för andra gången, visar att invånarnas lycka rentav har ökat trots att man genomgått en exceptionell tid. Resultaten överraskar forskare.

Vasa mäter årligen invånarnas lycka, eftersom stadens mål är att vara den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Nu genomfördes enkäten för andra gången. Den första enkäten gjordes år 2020, den andra i slutet av 2021. Kriget i Ukraina syns därmed inte i resultatet.

I enkäten får Vasaborna ange hur lyckliga de är på en skala mellan noll och hundra. I enkäten från år 2020 landade resultatet på 73 och i den senaste enkäten blev resultatet ett hack högre, 74.

Resultatet överraskar professor emeritus i psykologi Markku Ojanen. Ojanen analyserade resultaten även i stadens första lyckoenkät. Då var coronapandemin ett mörkt moln på himlen och pandemin var naturligtvis lika närvarande även i slutet av fjolåret då den andra enkäten genomfördes.

Ojanen konstaterar att Vasaborna visar att hoppfullhet och optimism kan ta en genom tuffa tider.

– Vasabornas förväntningar på framtiden har bibehållits positiva trots pandemin, vilket berättar om en anpassning. Människornas positiva inställning är fantastisk, säger Ojanen enligt ett pressmeddelande från staden.

Från pandemi till krig

Sedan enkäten genomfördes har mångas tankar naturligtvis flyttats från pandemin till kriget som Ryssland startat mot Ukraina. Vasa stad skriver att man är väl medveten om att kriget hos många kan orsaka rädsla, osäkerhet och ångest. Då kan det kännas fel att njuta av livet, vara glad eller lycklig.

Stadsdirektör Tomas Häyry ville ändå att Vasaborna skulle få ta del av det lyckoenkäten visade.

– Vi övervägde noggrant om det är lämpligt att just nu publicera resultaten. Vi hoppas ändå att de positiva undersökningsresultaten kan ingjuta en tro på att vi också klarar av det här tillsammans och genom att stödja varandra – genom att ta hand om vår egen och våra närståendes ork samt genom att hjälpa ukrainarna enligt våra egna möjligheter, säger Häyry enligt pressmeddelandet.

Markku Ojanen påminner för sin del om att det är klokt av människan att även i svåra tider använda de resurser som finns. Hoppfullhet och optimism är sådana resurser.

– De är egenskaper som skyddar lyckan. Därför ska man inte skämmas över att man känner sig lycklig, fastän det finns sorg och lidande i omgivningen. En positiv inställning får människorna att ta hand om sig själva. En lycklig och välmående människa orkar också hjälpa andra, betonar Ojanen.

På Vasas lyckoenkät som genomfördes på webben svarade totalt 1081 Vasabor. Föregående års enkät besvarades av 478 personer. Invånarna har i enkäten delat med sig av sina egna sätt att uppleva lycka. Dessa finns samlade på Vasas webbsida varldenslyckligastestad.fi.