Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker i Raseborg vill ha mera pengar för asfaltering – tekniska nämnden: 200 000 euro räcker inte

En stor, vattenfylld grop i beläggningen på en asfalterad väg.
Bildtext Den här synen är väldigt vanlig i år. Gropar i vägarna gör det knepigt för bilister, cyklister och fotgängare.
Bild: Pia Santonen / Yle

Det krävs mycket arbete med asfaltering i Raseborg efter den här vintern. Tekniska nämnden i Raseborg vill ha mera pengar för jobbet än vad som begärs i en motion som lämnats in.

Sven Holmberg (SFP) med flera skrev i en motion att det behövs ett tilläggsanslag på 200 000 euro för att reparera de skador som uppstått i vinter.

Tekniska nämnden möttes i går (15.3) och beslöt att begära stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 300 000 euro.

"Exceptionell vinter"

Tekniska nämndens ordförande Britt-Marie Granström (SFP) berättar att nämnden hade tagit upp ärendet om att det behövs pengar för asfaltering även om det inte lämnats in en motion.

– Det har varit en så exceptionell vinter.

I beredningen till tekniska nämndens möte konstaterar också tjänstemännen att vintern har varit mycket utmanande. Staden har varit tvungen att sanda, ploga och köra bort snö mera än under andra vintrar.

Lapptäcke på vägarna

Britt-Marie Granström säger att nämnden ansåg att 200 000 euro inte räcker till för att åtgärda skadorna i vägar och gator.

– Det blir ett lapptäcke där man bara åtgärdar de största groparna. Därför anhåller vi om 300 000 euro så att få för en hållbarare lösning på problemet.

Investeringsprogrammets anslag för trafikleder höjs med 300 000 euro om stadsstyrelsen godkänner begäran om mera pengar. Då blir anslaget 2 300 000 euro. Raseborgs stad börjar genast inleda förberedelserna för asfalteringsarbetena.