Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kronobyborna ska få god vård även i framtiden: “Skyltarna byts, men personalen är den samma”

Skylt med texten Österbotten och Kronoby.
Bildtext Att Kronoby flyttar över till Österbottens välfärdsområde, ska inte bli så dramatiskt, intygar välfärdsområdets ledning.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Invånarna i Kronoby har oroat sig för flytten till Österbottens välfärdsområde, men allt kommer att bli bra. Det intygade ledningen för välfärdsområdet, efter att ha bekantat sig med invånarnas läge och frågor.

Flytten till Österbottens välfärdsområde från nästa år, har skapat en del oro i Kronoby. Servicenivån lokalt har i stort varit till belåtenhet och närheten till Karleby har varit betryggande.

Att administrationen från årsskiftet flyttar till Österbottens välfärdsområde, ska inte äventyra servicenivån i Kronoby. Och det ortsborna sagt sig värdesätta i vården, är saker man även framöver kommer att tillgodose, intygade den samlade ledningen från välfärdsområdet.

Porträtt av Marina Kinnunen.
Bildtext Vi förstår att det finns en viss oro, men allt kommer att bli bra, intygade Marina Kinnunen
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

På onsdag ordnades en medbordgarkväll för Kronobyborna och ett 20-tal ortsbor deltog i den genomgång av de nya vårdarrangemangen som träder i kraft från nästa årsskifte. Kvällen bjöd på en genomgång av Marina Kinnunen, tf direktör för Österbottens välfärdsområde.

“Lita på oss”

Kinnunen var både hoppfull och positiv till hur överflyttningen till Österbottens välfärdsområde ska gå för Kronobys del. Hela ledningen från välfärdsområdet hade tillbringat hela dagen i Kronoby för att fördjupa sin förståelse om kommunens service vad gäller vård och räddningsväsendet.

– Lita på oss och hjälp oss, så får vi det här att fungera, avslutade hon sin presentation.

Ledningen för välfärdsområdet visade en stor förståelse för Kronobyborna som vid behov varit vana att få vård i Karleby som geografiskt är närmare. Men ledningen intygade att de gör allt för att Kronobyborna ska ha en fungerande vård även från nästa år, då kommunen flyttar över till Österbottens välfärdsområde.

Kinnunen säger att man försöker hålla samma personal, i den mån det är möjligt.

Och även den vård och service som sköts av Soite i Mellersta Österbotten måste fylla samma krav som ställs på Österbottens välfärdsområde.

Vård nära på eget språk

I samband med förberedelsen till övergången har man i kommunen nu gjort en medborgarenkät, vars resultat presenterades av Åsa Nyberg-Sundqvist. Intresset för enkäten var stort då 454 ortsbor svarade. Klart i förfrågningen blev att närhet till service på eget modersmål, både finska och svenska står högt i kurs. Dessutom prioriterar Kronobyborna vård inom rimlig tid och av hög kvalitet.

Räddningsväsendet vill man också ha tillgång till och närvaro av i alla tre kommundelar, Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Det finns ändå en utbredd skepsis mot digitala tjänster, framför allt bland de äldre. Men enkel administration som tidsbokningar vill också Kronobyborna kunna sköta via e-tjänster.

Skylten ändrar men personalen är den samma

Pia- Maria Sjöström, som är sektordirektör för barn, unga och familjer i välfärdsområdet, gick igenom de serviceformer som förs över från Soite till nya välfärdsområdet. Dit hör hemvård, äldreboenden, HVC och tandvård. Dessutom flyttar rådgivningen och skolhälsovården. Vissa bitar ska ännu falla på plats, vilket man nu utreder inom välfärdsområdet.

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Bildtext Även om det finns många detaljer som ännu ska klarna, så kommer allt att bli till belåtenhet i Kronoby, säger Pia-Maria Sjöström.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Sjöström säger sig förstå oron över att något ska ändra. Men hon intygar att man förstår och vill hålla fast vid att allt ska fungera till belåtenhet även i fortsättning.

– Det finns en lång lista med saker som fortsättningsvis ska utredas. Men samarbetet med Soite och personalen på de olika enheterna har fungerat bra, så jag är övertygad om att slutresultatet kommer att bli gott, sade Sjöström.

Utryckningsfordonen hittar fram

Även räddningsväsendet flyttar över till det nya välfärdsområdet, vilket inte direkt kommer att påverka den servicenivå som finns i kommunen. Tero Mäki från Räddningsverket säger att samma service bibehålls nästa år.

Men då inleds också en omfattande riskbedömning i området, som ska ge utfall om vilken nivå det ska finnas i området. Välfärdsrådets fullmäktige kommer sedan att fatta beslut om hur man fortsätter.

Som avslutning fanns tid för frågor från invånarna. Det fanns en hel del tankar kring behovet av allt från logopedi till laboratorietjänster. Även förfrågningar kring valfriheten och hur finns möjlighet att använda sig av tjänster i en annan kommun.

Där understryker man från välfärdsområdets ledning, att det är möjligt att välja en annan kommun för sin vård. Men då gäller det valet för all primärvård man nyttjar.

Diskussion om artikeln