Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bildningsnämden vill inte ha ett svenskspråkigt högstadium i S:t Karins – samarbetet med Åbo fortsätter

Från 2022
S:t Karins skolhus
Bildtext Svenskspråkiga lågstadieelever i S:t Karins fick ett nytt skolhus i början av året. Efter årskurs 6 är det skolan i Åbo som väntar.
Bild: Ellen Ijäs / Yle

Än så länge finns inga planer på att grunda ett svenskspråkigt högstadium i S:t Karins. Däremot måste S:t Karinseleverna beaktas då ett eventuellt nybygge för att ersätta S:t Olofsskolan planeras.

Svenskspråkiga högstadieelever från S:t Karins ska gå i skola i S:t Olofsskolan i Åbo också i fortsättningen. Det beslöt bildningsnämnden i S:t Karins på sitt möte igår kväll.

Nämnden godkände Åbo stads förslag om att samarbetet om den svenskspråkiga högstadieutbildningen ska fortsätta tills vidare.

Beslutet var ändå inte enhälligt. SFP:s representant Charlotta Häggblom föreslog att samarbetet inte ska fortsätta tills vidare, utan endast till valperiodens slut, men detta förslag godkändes inte.

Det förslag som godkändes, och som innebär att samarbetet med Åbo fortsätter, utesluter ändå inte att S:t Karins kan få ett eget svenskspråkigt högstadium i framtiden, säger bildningsnämndens ordförande Malla Rannikko-Laine.

Kontraktet om svenskspråkig grund- och specialutbildning mellan Åbo och S:t Karins gäller tills vidare, men har en uppsägningstid på ett år.

S:t Karinselever påverkar bygget av S:t Olofskolan

I S:t Karins finns ett svenskspråkigt lågstadium där 213 elever går under läsåret 2021 till 2022. Efter årskurs 6 måste eleverna söka sig till en annan kommun om det vill fortsätta i högstadiet på svenska.

För tillfället går ungefär 100 elever från S:t Karins grundutbildningen i Åbo. Av dem går 84 i det svenskspråkiga högstadiet S:t Olofsskolan.

S:t Olofsskolan
Bildtext S.t Olofsskolan har länge haft för trångt och nu ska skolbyggnaden åtgärdas.
Bild: Arash Matin / Yle

Eleverna i S:t Olofsskolan har länge haft trångt och nu föreslås att byggnaden rivs och istället bygga en ny, större, fastighet på samma tomt.

Mängden elever från S:t Karins är så stor att den måste beaktas då man planerar skolbyggnaden som kan komma att ersätta S:t Olofsskolans nuvarande byggnad.

Inte lönsamt med svenskspråkig skola

Senast det gjordes en utredning på behovet av en svenskspråkig samskola i S:t Karins var år 2017. Då konstaterades att mängden elever i högstadiet skulle vara så liten att det inte är pedagogiskt eller ekonomiskt möjligt att grunda en fungerande skola.

Beslutet motiverades då med att det inte är säkert att alla barn i S:t Karins vill gå i högstadiet i staden, då de har möjlighet att gå i skola också på andra håll. Ett argument var också att utbudet på valbara ämnen skulle vara snävt, och att det skulle vara svårt att rekrytera svenskspråkiga lärare till skolan.

Mängden svenskspråkiga elever i S:t Karins kommer fram till 2029 att vara cirka 35 per årskurs. Därmed anser bildningsnämnden att utredningen från 2017 fortfarande är aktuell och att det är motiverat att fortsätta utbildningssamarbetet med Åbo stad.