Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny plan för Bergvalla i Barösund: tätt bebyggt bostadsområde, allmän strand och nya hotellbyggnader

Från 2022
Uppdaterad 21.03.2022 12:34.
Svart träbyggnad blad tallarna i Bergvalla, Barösund.
Bildtext Skärgårdshotellet The Barö har haft ett framgångsrikt första år. Nu vill företaget expandera. Tanken är att köpa nästan sex hektar tilläggsmark av Ingå kommun.
Bild: Maria Wasström / Yle

Tjugo småhustomter, kraftigt utbyggt hotell och allmän badstrand ska rymmas på Bergvallaområdet i Barösund. Det framgår ur Ingå kommuns första utkast till delgeneralplan.

Bergvalla i Barösund i Ingå kan få upp till 40 nya invånare och rum för hundratals hotellgäster. Ingå kommun behåller strandområdena i sin ägo.

Karta över Bergvalla i Barösund.
Bildtext Området som är markerat med en svart ram är Bergvalla. Ingå kommun äger största delen av området förutom några tomtplatser och området där hotell The Barö finns. En smal strandremsa tillhör fortfarande Ingå kommun.
Bild: Bergvalla delgeneralplan

Bergvalla är ett område strax intill färjfästet på Barölandet. Ingå kommun köpte området fördelaktigt på 1980-talet med förevändningen att området skulle komma Barösundsborna till gagn.

Ursprungligen var området omkring 40 hektar stort men under årens lopp har några tomter sålts inklusive ett tre hektar stort område som år 2020 såldes till företagarna bakom skärgårdshotellet The Barö. I dag äger kommunen cirka 35 hektar av området.

En uteservering.
Bildtext Hotell The Barö har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt och vill nu utöka sin verksamhet.
Bild: Maria Wasström / Yle

Hotell The Barö inledde sin verksamhet mitt under pandemin men efterfrågan var på topp redan från första dagen. Hotellet har i dag tolv tvåpersoners rum och ikraftvarande bygglov för ytterligare sju inkvarteringsrum. Därefter hoppas hotellet kunna utvidga ytterligare.

– Vi vill bygga en ny huvudbyggnad och nya större och mindre inkvarteringsrum. Tanken är att vi ska ha övernattningskapacitet för 120–260 personer, berättar Jussi Paavoseppä.

Han betonar att ingreppen i naturen ska bli så små som möjligt och att inga bergsprängningar kommer att göras. Inkvarteringshusen byggs på pelare och kan lätt flyttas.

Jussi Paavoseppä
Bildtext Hotelldirektör Jussi Paavoseppä har aldrig tidigare drivit ett hotell. Han har en bakgrund i byggbranschen. Konceptet med lyxig inkvartering i skärgårdsmiljö visade sig ändå vara just vad finländarna ville ha under pandemin. Hotellet har varit fullbokat nästan hela tiden.
Bild: Maria Wasström / Yle

Paavoseppäs vision är att bygga en ny huvudbyggnad med badavdelning och en restaurang med plats för över hundra personer. Den nuvarande restaurangen skulle i framtiden fungera som ett slags vardagsrum för hotellgäster.

Stora fönster som speglar vinterlandskapet utanför.
Bildtext Bastun på The Barö står på Ingå kommuns område och det finns därför också möjlighet för Ingåbor att hyra den då den inte används av hotellgästerna.
Bild: Maria Wasström / Yle

Strandremsan och bryggorna tillhör fortfarande Ingå kommun och en del ortsbor har varit oroliga för att området inte längre kan användas av dem.

Nu har kommunen och hotellet ändå planer på att göra området mer tillgängligt för allmänheten genom att bygga en vandringsled kring området. Badstranden skulle också vara öppen för allmänheten.

Paavoseppä hoppas kunna erbjuda en uteservering vid den nuvarande bastun ifall hotellet kan bygga fler bastur i den nya huvudbyggnaden.

Brygga med folk på i vinterlandskap.
Bildtext Bryggorna vid Bergvalla har hittills varit i sparsam användning också under sommaren. Under invånarträffen passade flera på att bekanta sig med platsen.
Bild: Maria Wasström / Yle

Bryggorna vid stranden orsakar en del huvudbry. De är inte längre i toppskick och platsen strax intill farleden är inte optimal såvida det inte byggs vågbrytare utanför.

Ortsbor har yrkat på att bryggorna också i fortsättningen måste få användas av dem. Hittills har användningen ändå varit väldigt sporadisk. En del av båtplatserna har hyrts ut och en del har varit fritt tillgängliga för ortsborna.

Ur hotellets synvinkel skulle strandområdet inklusive bryggorna gärna få snyggas upp och också användas av båtburna restaurang- och hotellgäster.

Mera och större

Hotellområdet upptar för tillfället omkring tre hektar mark i Bergvalla. Nu vill Jussi Paavoseppä köpa ytterligare nästan sex hektar för att bygga ut hotellverksamheten.

Ossi-Matti Nieminen, som år 2019 köpte marken för hotellet av Ingå kommun, är inte längre med i den operativa ledningen. Istället drivs hotellet av Jussi och Netta Paavoseppä. Restaurangen, The Berg, sköts av samma företagarpar som har restaurang Scola på Orslandet.

Vintrigt skärgårdslandskap
Bildtext Naturen i Barösund har lockat många turister till The Barö men också ortsbor vill ha tillång till Bergvallaområdet. Strandremsan tillhör fortsättningsvis kommunen men många upplever att området blivit mer otillgängligt för dem när hotellet etablerat sig där.
Bild: Maria Wasström / Yle

Invånare får komma till tals

I går (16.3) ordnade Ingå kommun ett invånarmöte för allmänheten. Det första utkastet till delgeneralplan presenterades av kommunens planläggningschef Aija Aunio. Jussi Paavoseppä presenterade i sin tur hotellets planer på att utvidga sin verksamhet.

Folk utanför Wallhalla i Barösund
Bildtext Ett invånarmöte angående planerna i Bergvalla ordnades i går på föreningshuset Wallhalla i Barösund. Många ortsbor uttryckte sin förvåning över mängden byggnadsrätter som planeras på området.
Bild: Maria Wasström / Yle

I det första planutkastet finns omkring tjugo tomtplatser utritade. Området sträcker sig på båda sidor om Barösundsvägen även om största delen är på den södra sidan. En del tomtplatser är redan nu bebyggda av ortsbor.

Plankarta över Bergvallaområdet
Bildtext Så här ser det första utkastet till delgeneralplan ut. De gula områdena är tänkta för hotellverksamhet. Det gula området längst till höger är det befintliga hotellområdet, de två övriga är planerade för den utvidgade hotellverksamheten. De bruna tomterna är småhustomter i huvudsak för fast boende. De gråa områdena är reserverade för boende men tillåter också näringsverksamhet. Den prickade linjen är en planerad vandringsled.
Bild: Ingå kommun

Utkastet till delgeneralplan finns offentligt framlagt fram till den 28 mars. Planläggningschef Aija Aunio hoppas att invånare och andra berörda lämnar in skriftliga kommentarer till kommunen inom tidsramen.

– Vi kommer att noggrant gå igenom kommentarerna och sedan göra upp ett förslag. En viktig fråga är förstås hur mycket byggrätt kommunen kan planera åt sig sjäv och hur mycket man överlag kan bygga på området, säger Aunio.

Aija Aunio, Ingås planläggningschef
Bildtext Planläggningschef Aija Aunio betonar att processen med delgeneralplanen i Bergvalla nyss har börjat och att många planer hinner ändra under planeringens gång.
Bild: Maria Wasström / Yle

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har redan kritiserat planen för att innehålla för många byggplatser för åretomboende. Sannolikt kommer kommunen att antingen minska antalet byggrätter eller att markera en del av dem som fritidsfastigheter.

Kommunens mål är att området ska få en bymässig prägel. Tomterna är placerade tätt intill varandra. Om kommunen satsar pengar på infrastruktur som vägar och avloppsnät så hoppas man också på en hel del nya skattebetalare.

Krister Holmberg
Bildtext Krister Holmberg hoppas på mer fast bosättning i Barösund.
Bild: Maria Wasström / Yle

En av Barösundsborna på plats på invånarkvällen var Krister Holmberg som tyckte att planerna är i största laget.

– Lite funderar jag på om byggnationen för fast bosättning och hotellet har rätta proportioner. Myndigheterna verkar vara emot fast bosättning men inte emot en jättestor exploatering som hotellet innebär.

Annika Wide
Bildtext Annika Wide är lokalpolitiker för Svenska folkpartiet i Ingå. Hon ville gärna höra hur Barösundsborna ställer sig till de nya planerna för Bergvalla.
Bild: Maria Wasström / Yle

Också Ingåbon och SFP:aren Annika Wide är förvånad över mängden byggnadsrätter som planeras i Bergvalla. Hotellet önskar få en möjlighet att bygga 3 000 kvadratmeter våningsyta. Sammanlagt handlar det om tiotals småhus och några lite större byggnader, inklusive den nya huvudbyggnaden.

– På ett relativt litet område planerar man jättemycket byggnadsrätt. Det känns kanske lite orättvist mot privatpersoner som äger mark men inte har rätt att bygga.

Avloppsfrågor oroar

Wide oroar sig också över hur det biologiska reningsverket ska klara av att rena upp till 60 kubikmeter avloppsvatten om dagen.

Liksom Holmberg tycker Wide att området borde anslutas till det kommunala reningsverket som ligger i Joddböle på åtta kilometers avstånd.

Också en del sommargäster deltog i invånarmötet.

Patricia Wessman
Bildtext Patricia Wessman är sommarbarösundare och lokalpolitiker för SFP.
Bild: Maria Wasström / Yle

– Det är trevligt när någon vill investera men vi behöver fundera på hur vi får det gjort på ett bra sätt för alla berörda, säger Patricia Wessman.

Några av hotellets grannar upplevde att hotellverksamheten, och särskilt musikframträdanden på restaurangens uteservering, orsakade stora olägenheter.

Den 21.3.2022 gjordes en ändring i texten angående den operativa ledningen av hotellet. Den tidigare texten ersattes av meningarna: "Ossi-Matti Nieminen, som år 2020 köpte marken för hotellet av Ingå kommun, är inte längre med i den operativa ledningen. Istället drivs hotellet av Jussi och Netta Paavoseppä."

Diskussion om artikeln