Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetarskyddet i Raseborg följde med hemvårdare ute på fältet: ”Man lägger nog märke till en hel del när man får vara med”

Profilbild på Piia Hasselberg, hon står utomhus, mars 2022, bakom röd tegelbyggnad på gamla Ekåsenområdet.
Bildtext Arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg har tidigare berättat att hon också varit närståendevårdare i många år och vet hur viktigt det är att få bekräftelse för det arbete man gör.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Samtidigt som vårdfacken varslar om strejk i många sjukvårdsdistrikt, bland annat Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, kämpar Raseborg vidare med personalbrist i bland annat hemvården.

I kommunerna råder övertidsförbud och förbud att byta skift. Det är ett sätt att kräva att lönerna ska höjas.

Inom hemvården, i bland annat i Raseborg, har staden kämpat med personalbrist redan länge. De som jobbar har det tufft med för många klienter.

Också här skulle en högre lön säkert vara något som kunde motivera flera att söka jobb inom vården.

Arbetarskyddet i Raseborg är också inkopplat och tidigare i mars berättade vi att arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg tänker följa med hemvårdare i Ekenäs. Nu har hon varit med på ett så kallat morgonpass.

– Det var lärorikt och jätteintressant. Jag ser på jobbet med andra ögon efter att själv varit med.

Piia Hasselberg säger att hennes roll närmast var att analysera och se jobbet från arbetarskyddets sida.

– Vad som är positivt och vad som är mindre positivt. Man lägger nog märke till en hel del när man får vara med.

Också brådskan, hur man hinner förflytta sig när man har väldigt ont om tid och hur det påverkar vårdarbetet och vårdaren

― Arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg om vad hon lade märke till när hon följde med hemvårdarens arbetsdag.

Hasselberg berättar att hon fick lov av hemvårdarens klienter att gå in hos alla och hon passade också på att prata med de personer som hemvårdaren besökte.

– De berättade också ganska mycket, säger Piia Hasselberg utan att gå in på vad hon blev anförtrodd.

– Men det som klienterna sade om hemvården var enbart positiva saker, tillägger hon.

Arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg noterade också hur det ergonomiska fungerade, det vill säga bland annat lyft och hurdana skor hemvårdarna hade när de rörde sig både inne och ute i halkan.

– Också brådskan, hur man hinner förflytta sig när man har väldigt ont om tid och hur det påverkar vårdarbetet och vårdaren.

Piia Hasselberg säger att det var väldigt viktigt att få tala med hemvårdaren som hon skuggade, det vill säga följde under ett dagpass.

– Jag tänker också gå kvällstur så jag ser skillnaden och efter det kan jag säga slutligt vad jag rekommenderar från arbetarskyddssidan.

Det var nog rörande många gånger, så ett jättestort tio plus för de vårdare jag fick följa med

― Arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg

Det som Piia Hasselberg kan säga redan nu, är att hemvårdarna är väl förberedda när de kommer fram till sina klienter och det märks också att hemvårdarna är väldigt omtyckta på fältet.

– Det var nog rörande många gånger, så ett jättestort tio plus för de vårdare jag fick följa med.

Arbetsdagen förlöpte ”ovanligt bra”

Den dagen Piia Hasselberg följde med hemvården ute på fältet hann också hemvårdaren med lunch, säger hon.

– Den dagen gick ovanligt bra, kanske för att jag följde med, säger Piia Hasselberg lite tvetydigt och tillägger att jobben förlöpte bra, alla fick god vård och tidtabellerna nästan häll.

Hon tillägger ändå att det behövs väldigt lite för att rubba det tidsschema vårdaren har under sin arbetsdag.

– Kommer det ett alarm så avbryter man det man har. Alarmet åtgärdas först, säger Piia Hasselberg.

Under diskussionerna med hemvårdarna fick Piia Hasselberg den uppfattningen att vårdarna tycker om sitt arbete.

Nu skulle det gälla att hitta bra lösningar för att göra jobben lättare för personalen inom hemvården, menar Piia Hasselberg.

– Det gäller att ge dem möjligheten att utföra sitt jobb så gott som de kan.

Piia Hasselberg har redan gått genom sin arbetsdag med berörda hemvårdares förman.

– Vi diskuterade också olika alternativ och det som är väldigt viktigt. Jag påpekar igen arbetstagaren måste göras delaktig, säger Piia Hasselberg med betoning på ordet ”måste”.

Personalen är det viktigaste, oberoende om det gäller ett privatägt företag eller en kommun eller stad, säger Hasselberg

– Det är så oerhört viktigt att få vara med och diskutera och att bli bekräftad.

Satsar ett företag eller en kommun på sin arbetstagare så mår hela firman, det vill säga alla, bra, konstaterar hon.

Personalmöte i god anda

Piia Hasselberg har också hållit ett första personalmöte med de som jobbar inom hemvården. På agendan stod bland annat arbetsvälmående och trygghet i arbetet.

– Personalmötet gick bra och personalen känner att det händer något och att de blir hörda och att man lyssnar på dem, säger Piia Hasselberg.

Alla utmaningar löser man inte på en dag, tillägger hon, men det gäller att ta itu med en åt gången.

Ser du att din kollega mår dåligt så gå och diskutera med hen och fråga om det är något du kan hjälpa med

― Arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg

Mycket arbete återstår.

– Jag vet att många är oroade på sina arbetsplatser, säger Piia Hasselberg.

Oron kan bero på många olika saker; personalbristen, det egna jobbet och orken, men också coronapandemin och läget i Ukraina kan påverka en del arbetstagare.

Den här oron bör tas på allvar, säger Piia Hasselberg och tillägger att det är väldigt individuellt hur olika människor upplever oro.

– Det är viktigt att vi är lyhörda och ser. Det här med medarbetarskap talar jag varmt för. Ser du att din kollega mår dåligt så gå och diskutera med hen och fråga om det är något du kan hjälpa med, föra på tal, säger Hasselberg om saker hon vill diskutera med personalen om.

Arbetarskyddet efter en dag med hemvårdare: ”Personalen känner att det händer något, att de blir hörda och att vi lyssnar”

7:19

Bristen på vårdpersonal är något som diskuterats länge och risken finns att många unga inte vill studera till olika vårdyrken längre. Vårdare söker sig också till andra jobb i dagens läge. Det här är något fackförbunden jobbar med säger Hasselberg.

Här kan en högre lön ändra på mångas inställning till vårdaryrket, tillägger hon.

– Och visa uppskattning av våra vårdare. De jobbar ofta långa, tunga dagar och arbetet är inte heller lätt, varken ergonomiskt, fysiskt eller psykiskt.

– Så jo, man visar också uppskattning genom lönen, säger arbetarskyddsfullmäktig Piia Hasselberg i Raseborg.

Diskussion om artikeln