Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Metafysisk dimension i kriget i Ukraina – Moskvas patriarkat isoleras allt mer från den övriga ortodoxa världen

Från 2022
Uppdaterad 17.03.2022 20:16.
Patriark Kirill samtalar med Rysslands president Vladimir Putin.
Bildtext Patriark Kirill och president Putin är båda anhängare av en världssyn där Moskva är det tredje Rom, vilket enligt dem ger den ryska statsmakten och kyrkan en särställning i kristenheten.
Bild: EPA/All Over Press

Patriark Kirills stöd till president Vladimir Putin i kriget i Ukraina väcker anstöt bland kristna. Hans beteende äventyrar de troendes frälsning, konstaterar en stor grupp ortodoxa teologer.

I Ukraina pågår ett fysiskt krig. På sociala medier, i pressen och bland vanliga människor pågår ett propagandakrig. Och någonstans, på en metafysisk nivå, pågår ett krig mellan gott och ont.

Var gränserna går är inte alltid lätt att veta, men de följer inte vare sig nationsgränser eller samfundsgränser.

Patriark Kirill av Moskva leder den ryskortodoxa kyrkan och han har tydligt tagit ställning för Putin, för kriget – som han kallar för krig, inte en "militär specialoperation" – men i det tysta har ett antal biskopar i hans kyrka tagit avstånd från hans sätt att se på kriget.

På det metafysiska planet sker det genom att patriarken inte längre nämns i förbönerna när den gudomliga liturgin – den ortodoxa gudstjänsten – firas i de stift där biskoparna är missnöjda med sin patriark och hans uttalanden.

Det låter kanske som en småsak, men det som på djupet binder samman en kyrka är den gemensamma bönen.

I den ortodoxa kyrkofamiljen finns en djupare gemenskap än den gemensamma bönen: nattvardsgemenskapen.

Sedan oktober 2018 råder faktiskt ingen nattvardsgemenskap mellan Moskvas patriarkat och Konstantinopels patriarkat, för då tog patriark Kirill till det tyngsta vapnet han hade till sitt förfogande.

Även då fanns orsaken till konflikten i Ukraina.

Metropolit Epifanios av Ukraina och patriark Bartolomaios av Konstantinopel
Bildtext Metropolit Epifanios av Ukraina och patriark Bartolomaios av Konstantinopel i Kiev i augusti 2021.
Bild: Maxym Marusenko/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Autokefal eller underställd?

Moskvas patriarkat kapade banden till Konstantinopel för att patriark Bartolomaios I av Konstantinopel hade beviljat en ukrainskortodox kyrka autokefali, alltså status som självständig ortodox nationalkyrka. Ukrainarna hade fått en kyrka som erkändes som ortodox men som inte stod under en främmande – rysk – patriark.

Det var precis samma självständighet från patriarkatet i Moskva som ortodoxa kyrkan i Finland i tiden fick när den år 1925 erkändes som en autokefal kyrka av den dåvarande patriarken i Konstantinopel.

Den ukrainskortodoxa kyrkan leds i dag av metropolit Epifanios av Ukraina. Han har förstås tydligt tagit ställning mot kriget.

I ett brev till patriark Kirill konstaterade Epifanios bland annat att Kirill värdesätter president Vladimir Putins gunst högre än det ukrainska folkets väl, trots att det är ett folk som han delvis har varit herde för.

För i Ukraina finns också fortfarande en ortodox kyrka som är underställd patriarkatet i Moskva, under ledning av metropolit Onufrij av Kiev.

Ortodox vattenvälsignelse av metropolit Onufrij av Kiev.
Bildtext Metropolit Onufrij av Kiev representerar Moskvas patriarkat i Ukraina. Metropolit är en ortodox biskopstitel som ges till större städers biskopar eller kyrkoledare under patriarknivå.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

"Slut på brödrakriget"

Onufrij har precis som Epifanios tagit ställning mot kriget i Ukraina. I ett herdabrev hänvisar han till de ryska och ukrainska folkens gemensamma kristna historia, eftersom de räknar sitt kristnande från Vladimir av Kievs dop år 988:

"Vi försvarar Ukrainas suveränitet och enhet och vädjar till Rysslands president och ber om ett omedelbart slut på detta brödrakrig", skrev Onufrij.

"Ett krig mellan de här två folken upprepar brödramördaren Kains synd, som uppstod av avundssjuka. Ett sådant krig kan inte berättigas av Gud eller människor."

Metropoliterna Epifanios och Onufrij tar därmed båda avstånd från patriark Kirill och de är minsann inte de enda i den ortodoxa världen.

"Oortodoxt och okristet"

Över 500 ortodoxa teologer – bland dem både finländska och ryska teologer – har undertecknat en omfattande genomgång av begreppet Russkij Mir, den ryska världen, och feltänket i den teologi som Kirill förespråkar.

Kirill och Putin är båda anhängare av en världssyn där Moskva är det tredje Rom (efter Rom och Konstantinopel), vilket enligt dem ger den ryska statsmakten och den ryskortodoxa kyrkan en särställning i kristenhetens historia. I den här visionen går kyrka och statsmakt alltid hand i hand, vilket också berövar samhället en ofta välbehövlig motpol i maktsfären.

Enligt de Kirill-kritiska ortodoxa teologerna är den här visionen om "den ryska världen" djupt kättersk: det är en vidrig lära som de å det bestämdaste avvisar som djupt "oortodox, okristen och fientlig mot mänskligheten". Den ryska statsmaktens handlingar i Ukraina är skamliga och den ryskortodoxa kyrkans roll i sammanhanget innebär att patriarkatet avskiljer sig från Jesu Kristi sanna kyrka, anser man.

"Precis som Ryssland har invaderat Ukraina, så har också Moskvas patriarkat under patriark Kirill invaderat den ortodoxa kyrkan, till exempel i Afrika, och orsakat splittring och fejder, med otaliga skador inte bara på kroppen utan på själen, vilket äventyrar de troendes frälsning", konstaterar de ortodoxa teologerna i sin skrivelse.

Det är ord och inga visor i det metafysiska kriget, där själens frälsning förstås är målet.

En rökpelare stiger från ett höghus i Kiev.
Bildtext Är beksjutningen av bostadshus i Ukrainas huvudstad Kiev ett tecken på demoniskt inflytande?
Bild: Aris Messinis / AFP

Bön för fred

Samtidigt fortsätter kampen också på andra håll i världen och i andra kyrkor. Det har ordnats otaliga fredsböner världen över, och i gudstjänster i lutherska, katolska och andra kyrkor ingår bön för fred i Ukraina nu som en fast del.

Så fort kriget bröt ut meddelade en ukrainsk katolsk präst på Facebook att han kommer att utföra en exorcism för Putin varje dag tills kriget tar slut, eftersom han tyckte att den ryske presidenten visade tecken på demoniskt inflytande.

Det är inte allt den katolska kyrkan gör. Utöver den diplomati Vatikanen eventuellt har på gång bakom kulisserna har påven Franciskus också låtit meddela att han tar Jungfru Maria till hjälp: Fredagen den 25 mars kommer han att viga Ryssland och Ukraina till Marie obefläckade hjärta.

Så länge kriget fortsätter fortsätter också bönerna.