Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

1,1 miljoner för österbottnisk konst, kultur, vetenskap och utbildning: Kulturfonden delar ut vårens understöd

BIldsättningsbild med pengasäckar och händer
Bild: Yle/Martin Huldin

Totalt delar fonden i vår ut 22 miljoner euro. Pengarna går till projekt, verksamhet och arbetsstipendier. Den regionala utdelningen uppgår till 3,4 miljoner, varav Österbottens regionala kulturfond delar ut 1,1 miljoner.

Barn och unga är i centrum i mycket av utdelningen - både som deltagare i projekt och som arrangör. Andra fokusområden i år är verksamhet på språköar, småbarnspedagogik och integration.

I Österbotten får pilotprojektet SKOFF 18 000 euro. Projektets tema är offentlig konst i barns och ungas undervisningsmiljöer i Jakobstad. Projekttiden är åren 2022-2025.

Ett annat österbottniskt samfund som får projektbidrag är Närpes stad, som får 15 000 euro för program under Tomatkarnevalen. Oravais Teater får 10 000 euro som stöd för att i sommar sätta upp pjäsen ”Populärmusik från Vittula” och samt Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund får likaledes 10 000 för fem workshops inför Humlefestivalen 2022.

Pandemins verkningar märks bland annat i att antalet arbetsstipendier minskar, till exempel inom scenkonst och musik.

- Kan minskningen bero på att en del frilansande konstnärer sadlat om eller återgått till att studera? säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Något som är på växande i alla regioner är folkmusik och folkdans. Både etablerade grupper, enskilda musiker och projekt beviljas stöd.

Exempelvis får arbetsgruppen bakom festivalen Ostrobothnian Folk Festival 2022 största understödet i kategorin privatpersoner och arbetsgrupper: 10 000 euro.

I samma kategori finns bidrag till bokprojekt, skivinspelningar, konserter, bildkonstprojekt med mera.

Av de dryga 2800 ansökningar som lämnades in beviljades understöd till knappa 1500. I Österbotten hade 554 ansökningar lämnats in varav 324 bifölls.

Förteckning över samtliga beviljade bidrag (extern länk).