Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gamla bron mellan Kitö och Löparö rivs: "Bron började vara i slutet av sin livstid"

Från 2022
Personer arbetar med att riva ner en bro.
Bildtext Efter 57 års tid har brons livslängd tagit slut.
Bild: Milena Hackman / Yle

Den gamla bron mellan Kitö och Löparö i Sibbo ska rivas. Öborna får en ny bro av trä till påsk, men det gamla landfästet från 1800-talet stannar kvar.

En inspektion av bron mellan Kitö och Löparö i Sibbo visade att det har blivit dags att förnya den. Sedan1965 har bron förenat de två öarna med varandra.

– Det visade sig att bron började vara i slutet av sin livstid, säger Sverre Falck, ordförande för Kitö väglag.

För nästan 57 år sedan, när den gamla bron byggdes, såg trafiken mellan Kitö och Löparö annorlunda ut. Då var det mestadels traktorer och sommargäster som tog sig fram mellan öarna.

Vägskylt framför rivningsarbete av bro. Skylten visar att bilister ska köra på vägen till höger om bronarbetet.
Bildtext Arbetet pågår till påsk.
Bild: Milena Hackman / Yle

I dagsläget består trafiken även av tyngre transportbilar, som bland annat fraktar stock och sand till och från Löparö. Hittills har bron inte har haft någon viktbegränsning, men den är inte byggd för tyngre trafik.

– Bron började bli farlig för de tunga lastbilarna som kör över, säger Falck.

Nya bron blir färdig till påsk

Enligt planen ska den nya bron vara färdig till påsk. Ett nytt brolock och tillhörande broräcke, till största delen konstruerat av trä, levereras färdig från fabriken. Det gamla landfästet valde Kitö väglag ändå att behålla.

– Vi ville inte riva bort det. Det ser vackert ut och det skulle ha lett till onödigt arbete att riva det, säger Falck.

Landfästet är ett stenröse som funnits på platsen sedan den första bron byggdes på 1800-talet.

Stenröse under träbro.
Bildtext Bron rivs, men det gamla landfästet får stanna kvar.
Bild: Milena Hackman / Yle

– Före den här bron fanns där bara tre stockar som man skulle gå över, berättar Christian Kankfelt, medlem i Kitö väglag.

Kankfelt var själv med och byggde bron 1965. Tillsammans med två andra karlar satte de ihop bron på kort tid.

– Vi började bygga den i slutet av våren och blev klara till midsommar, säger Kankfelt.

En grusbank med byggarbetsplats staket kring sig.
Bildtext Medan bron rivs fungerar en grusbank som tillfällig bro för trafiken.
Bild: Milena Hackman / Yle

Innan den nya bron kan lyftas på plats måste den gamla rivas och landfästen stärkas. En grusbank, placerad norr om bron, fungerar som tillfällig bro till dess.