Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hjortstammen har minskat med en tiondedel – här är Naturresursinstitutets siffror

Från 2022
Tre hjortar på en gård, utanför ett ingärdat trädgårdsland. Vinter och lite snö. De äter frön som fallit ner från en fröautomat för vinterutfodring av småfåglar.
Bildtext Vitsvanshjortarna blir lätt ganska oskygga och kommer gärna in på folks gårdar för att kolla om det finns något gott att äta i trädgårdsland och rabatter.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar fanns det ungefär 109 000 vitsvanshjortar i Finland under vintern 2021-2022. Det här är en minskning med närmare tio procent jämfört med året innan.

Motsvarande uppskattning vårvintern 2021 var 125 000 vitsvanshjortar.

Per hundra vuxna djur fanns det 59 kalvar och bland de vuxna djuren fanns det 1,37 hindar per hjort (hane).

Enligt specialforskare Sami Aikio vid Naturresursinstitutet stämmer siffrorna överens med den rekordstora avskjutningen på nästan 74 000 vitsvanshjortar under den avslutade jaktsäsongen och den uppskattning hur stor avskjutning som behövs för att stoppa hjortstammens tillväxt.

Yle Västnyland har redan tidigare berättat att det fälldes närmare 5 000 vitsvanshjortar i Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö, vilket är nästan 400 fler än i fjol.

Jakten på vitsvanshjort har gett gott resultat trots coronapandemin. Däremot kan undantagsförhållandena ha påverkat antalet hjortolyckor och trafikvolymerna som använts i beräkningarna, menar Naturresursinstitutet.

Tomas Randström, verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening har märkt att antalet hjortkrockar har minskat och han berättade tidigare för Yle Västnyland att många jägare säger att det finns färre vitsvanshjortar i skogen när de är ute och jagar.

Lokalt kan djuren ändå ha ökat på vissa ställen, men i stort har stammen minskat också i Västnyland.

För att ytterligare minska hjortstammen krävs att det skjuts mellan 63 000 och 69 000 djur under nästa jaktsäsong, det vill säga den som inleds i höst.

Rapporten om stamberäkningen med bilagor har publicerats i tjänsten Riistahavainnot. Där finns beståndsberäkningar av viltarterna, observations- och avskjutningsstatistik och information om viltforskningen.

För första gången är statistiken över avskjutning och observationer av vitsvanshjort också tillgänglig för allmänheten.

Diskussion om artikeln