Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Li Andersson i linjetal: Nato är inte en regeringsfråga – partiledningen kan eventuellt tänka om

Från 2022
Uppdaterad 19.03.2022 12:10.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson
Bildtext Natofrågan delar Vänsterförbundet starkt. I regeringsförhandlingarna var Nato en tröskelfråga och nu ökar trycket på partiet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Ett Natomedlemskap är en speciellt svår fråga för Vänsterförbundet, men partiordförande LI Andersson efterlyser nu is i magen. Beslutet är i sista hand i riksdagens händer.

I den senaste Yle-mätningen stöder 62 procent av finländarna ett Natomedlemskap och det ökar också trycket på Vänsterförbundet som i dag är samlat till partifullmäktigemöte i Helsingfors.

Vänsterförbundets anhängare är – enligt partiordförande Li Andersson – väldigt jämnt fördelade i både Natoförespråkare och -motståndare.

"Det behövs en så bred parlamentarisk konsensus som möjligt"

Det här betyder att det nu är dags för en djup diskussion i partiet – och Natofrågan är inte i första hand en regeringsfråga.

– Det behövs en så bred parlamentarisk konsensus som möjligt, säger Andersson. Beslutet ligger i sista hand i riksdagens händer.

Nej till Nato var i regeringsförhandlingarna en knäckfråga för Vänsterförbundet.

– Men det är nu självklart att när världen förändras måste också Vänsterförbundet vara berett att diskutera också knäckfrågor. En naturlig plats att diskutera frågan är det fullmäktigemöte som nu pågår.

Vänsterförbundets gruppordförande Jussi Saramo och partiordförande Li Andersson i riksdagen
Bildtext Gruppordförande Jussi Saramo är en av dem som uttryckt sin skepticism mot Nato – men han har inte slagit fast en slutgiltig ståndpunkt.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Andersson lyfter fram försvarssamarbetet med EU och Sverige

Partiordförande Li Andersson medgav i går att partiet är djupt splittrat i Natofrågan. Hon hoppades att partiet inte splittras och konstaterade att det finns många andra frågor där partiet också är splittrat.

Li Andersson lyfte i sitt linjetal fram EU:s försvarssamarbete och samarbetet med Sverige.

– Finland har intensifierat samarbetet med Sverige och kommer att fortsätta att göra det, sa Andersson.

Finland är redan nu en del av det det västliga samarbetet och kommer att få stöd av väst i en krissituation bland annat utifrån EU-fördragets artikel 42.7, konstaterade Andersson.

Samarbetet med Nato är redan nu väldigt nära och det gäller att överväga för- och nackdelar.

Natos generalsekreterare, Sveriges och Finlands försvarsministrar
Bildtext Samarbetet mellan Finland och Nato har hela tiden blivit allt intimare. På bilden Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Finlands fördsvarsminister Antti Kaikkonen (C).
Bild: Fredrik Sandberg / EPA

"Ett Natomedlemskap skulle överföra besluten på Nato och USA"

Vänsterförbundet är också det parti som allra klarast har flaggat för en folkomröstning om Nato. Beslutet är stort och skulle påverka Finlands ställning under många årtionden.

– Ett Natomedlemskap skulle förmodligen förändra Finlands möjligheter till självständiga beslut, konstaterar Li Andersson. Ett medlemskap skulle spela Ryssland i händerna – det vill säga överföra beslutsfattandet till Nato och USA.

Partiordförande Li Andersson konstaterade så sent som i början av mars att Nato-frågan var en av knäckfrågorna i regeringsförhandlingarna och att det är partikongressen i juni som slår fast partiets slutgiltiga ståndpunkt.