Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeås nya skolcenter är för litet – hela förskolan ryms inte in

Från 2022
Uppdaterad 22.03.2022 16:12.
En skiss över hur det ska se ut inne i Sjundeås nya bildnings och välfärdscampus
Bildtext Så här ser planen ut för byggnadens insida.
Bild: Arkitekterna Von Boehm – Renell Oy

Alla förskolebarn ryms inte in i Sjundeås nya skolcenter. Kommunen utreder nu var förskolan ska finnas.

Eleverna i Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola flyttar in i Sjundeås nya skolcenter i höst.

Tanken var att de svenska och finska förskolebarnen också flyttar in, men så blir det inte. Alla ryms inte in.

Förskolan växer

Två moduler i skolcentret är reserverade för de yngre skolbarnen och förskolebarnen.

Nu blir de här lokalerna för små eftersom kommunen i planeringsskedet utgått från dåvarande elevprognoser och en ettårig förskola.

I januari i fjol blev det klart att Sjundeå är med i försöket med tvåårig förskola. Och då hade skolbygget redan startat.

Sjundeås planerade skolcentrum
Bildtext Den nya skolan i Sjundeå öppnar till skolstarten i augusti 2022.
Bild: Arkitekterna Von Boehm – Renell Oy

Många förskolebarn nästa läsår

Sammanlagt 117 Sjundeåbarn är anmälda till förskolan inför nästa läsår. Av dem går 34 i förskolan på svenska och 83 på finska.

Av de 117 är 36 anmälda till den ettåriga förskolan. Dessutom började 38 barn från samma årskull (födda 2016) förskolan redan i fjol.

Av dem som är födda 2017 anmälde 43 stycken att de vill vara med i det tvååriga förskoleförsöket.

Beslut efter påsk

Ursprungligen var det tänkt att bildningsnämnden redan 16 mars skulle besluta var förskolan ska hålla hus i höst.

Då var förslaget att placera förskolan delvis i en affärsfastighet på Flemingsvägen 2 och delvis i skolcentret. Ärendet drogs ändå bort från föredragningslistan redan innan mötet.

Nu fortsätter tjänstemännen arbetet med att hitta lämpliga lokaler för förskolebarnen.

Efter påsk ska det finnas en färdig plan som bildningsnämnden ska ta ställning till.

I dag finns den svenska förskolan i samma byggnad som Sjundeå svenska skola. Den finska förskolan finns på Parkstigen 4 i anslutning till Aleksis Kiven koulu.

Diskussion om artikeln