Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommentar: Ryska oligarker och ryska fastigheter är en känslig fråga för våra politiker

Axel Rappes kolumn om oligarker och ryska statens fastigheter i Finland.
Bildtext En rysk affärsman köpte via företaget Airiston Helmi öar i Åbolands skärgård och lät bygga flera fastigheter. Bolaget misstänktes senare för grovt penningtvätt och grovt skattebedrägeri. Idag har fastigheterna finska ägare.
Bild: Yle

Ryska fastigheter och oligarkers egendom är problematiska. Redan 2016 varnade Skyddspolisen för att fastigheter i utländsk ägo kan användas för en främmande stats syfte, till exempel att inhysa oidentifierbara trupper.

Nu har det säkerhetspolitiska läget förändrats totalt men än så länge är oligarkers och ryska statens fastigheter inte en politisk fråga.

Detta kommer tydligt fram när media kartlägger oligarkers egendom och ryska statens egendom. Vi börjar med oligarkerna.

I Finland finns åtminstone tre oligarker med finländskt medborgarskap. Ingen av dem finns nu med på EU:s sanktionslista.

Men varje EU-land kan föra fram förslag på personer till EU:s sanktionslista. Tjänstemän på utrikesministeriet vill inte ge ut uppgifter om det ens har förts diskussioner om eventuella namn för en lista. Det framgår av Helsingin Sanomats granskning som också visar att politiker inte längre minns hur och var de tidigare diskussionerna har förts.

En oligark äger flera fastigheter längs Finska viken. I Lappvik på Hangöudd äger han två flervåningshus. Nu har hyresgästerna där inte kunnat betala hyra på grund av sanktionerna. Denna oligark är nämligen på USA:s sanktionslista.

För några dagar sen stängdes elen av och Hangö stad kom till undsättning för hyresgästerna. Stadsdirektör Denis Strandell tycker att staden har hamnat i kläm i en stormaktspolitisk fejd men valde att ändå ställa upp.

När det sedan gäller ryska fastigheter visade det sig att ryska staten idag äger nio fastigheter. Fem av dem kom i deras ägo efter fortsättningskriget då all tysk egendom tvångsinlöstes och överläts till Sovjetunionen.

Finland tvingades 1946 att stifta lagar för att genomföra tvångsinlösningen. Då ansåg jurister att kraven vilade på en svag folkrättslig grund.

Det mest dramatiska fallet är åländska Anna-Greta Hagmark som gift sig med Albrecht Grüssner. Hon vräktes från Solkulla i Saltvik med sina fyra barn.

Uffe Grüssner som då var tre år har berättat hur de ryska tjänstemännen förklarade att Solkulla och också deras kläder som de hade på sig var Sovjetunionens egendom.

I 50 år har familjen Grüssner försökt få tillbaka Solkulla med bytesaffärer men fått njet varje gång.

För att kunna upphäva lagarna om tvångsinlösningar från 1946 krävs en särskild lag i grundlagsordning eftersom äganderätten är en grundlagsskyddad rättighet.

Hittills vill ingen ledande politiker uttala sig om saken.

De här frågorna kräver ett större politiskt engagemang. Intressant är att allt fler politiker idag vågar gå emot Rosatoms kärnkraftsprojekt i Pyhäjoki. Rosatom är ingen liten statlig rysk firma. De är också är involverade i produktion av kärnvapen.

Nog ska väl Finland kunna våga sätta upp oligarker på en sanktionslista när andra firmor och personer drar sig ur deras affärer? Jag tänker till exempel på Hartwall som inte längre vill ha något att göra med den stora arenan i Helsingfors.

President Niinistö har konstaterat att Ryssland har tagit av sig masken och blottat krigets kalla ansikte. Det är därför dags att vakna upp och föra en diskussion om de här frågorna. Det går inte längre att sova eller låtsas som ingenting har hänt.

Finlands säkerhet kräver mer än ett nej till Fennovoima. Det krävs en vilja med oligarkers egendom och ryska statens egendom i Finland. För det är inte en kommuns sak att träda in när oligarker flytt fältet. Ska det faktiskt finnas ryska fastigheter på det demilitariserade Åland? Och nog borde väl familjen Grüssner få upprättelse?

Skribenten jobbar som reporter vid Svenska Yles grävande och har gjort flera program om det ryska ägandet i Finland

Fotokollage av olika ryskägda tomter med den ryska federationens vapensköld inklistrad.

Här äger ryska staten mark i Finland – men inlösning kräver grundlagsändring

Ryska staten äger nio fastigheter men svårt att lösa in dem