Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Minister Saarikko: Ännu inget beslut om transportbranschen, regeringen överväger att lindra kraven på andel biobränsle i bensin

Från 2022
Uppdaterad 22.03.2022 14:18.
Annika Saarikko står vid ett talarpodium och talar. Framför henne mikrofoner.
Bildtext Finansminister Annika Saarikko (C) leder ministerarbetsgruppen för beredskap.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Finland måste bli av med sitt beroende av rysk energi, säger finansminister Annika Saarikko (C).

Regeringens tillsatta ministerarbetsgrupp för beredskap höll sitt andra möte på tisdagen. Den centrala frågan för mötet var hur Finlands energiförsörjning ska tryggas efter den ryska invasionen av Ukraina.

En av ministergruppens centrala slutsatser var enligt finansminister Annika Saarikko (C) som leder gruppen, att Finland måste bli av med rysk energi.

– Det är klart att vi måste bryta oss loss från rysk energi så fort som möjligt men det sker inte över en natt. Men till exempel när det gäller energiskogsbränsle har vi redan vidtagit åtgärder, säger Saarikko och fortsätter:

– Betydelsen av rysk naturgas och olja är stor men samtidigt är det bra att märka att till exempel naturgasen inte har så stor betydelse när det gäller uppvärmning av hushåll. Betydelsen är mycket liten jämfört med i Centraleuropa.

Beslut om transportbranschen uteblev

När det gäller transportbranschens trångmål, också den en av de viktigaste frågorna på bordet, kom arbetsgruppen ännu inte fram till något beslut. Kombinationen av att världsmarknadspriset och priset för biobränsle nu är höga gör läget svårt för många inom transportbranschen och för alla bilister.

Alternativen är enligt Saarikko ett direkt stöd eller att kravet att öka andelen biobränsle i bensinen tillfälligt sänks.

– Mitt mål är att vi når ett beslut om det här under nästa möte i den här helheten.

Saarikko säger att det är viktigt att finna snabba lösningar men att de inte får äventyra Finlands utfasning av fossila bränslen.

– Här finns en konflikt och det finns olika bedömningar om konsekvenserna, säger Saarikko.

Regeringen måste beakta att de åtgärder man vidtar på kort sikt inte går emot med de långsiktiga målen om att frigöra Finland från rysk fossil energi och att nå klimatmålen.

Under presskonferensen fick Saarikko en fråga om ministergruppen diskuterat hur mindre bemedlade ska stödjas och om man diskuterat direkta stöd.

– Vi har inte diskuterat några direkta stöd till finländarna. Ministergruppen har jobbat enligt viktighetsordning: först jordbruket, nu transportbranschen och energin.

Hon utesluter ändå inte direkta stöd till finländarna men påminner om att Finland har en skuld på 15 miljarder euro från coronapandemin.

Banksektorn är stabil

Saarikko säger att det ekonomiska läget nu är svårt att förutspå.

– Det ekonomiska läget är nu exceptionellt dimmigt.

Ministergruppen hörde också Jyri Häkämies, vd för Finlands Näringsliv och Anneli Tuominen, direktör för Finansinspektionen inför mötet.

– Budskapet från banksektorn var att den finländska banksektorn är mycket stabil, i själva verket aningen bättre än medeltalet inom euro-området, säger Saarikko och fortsätter:

– De finländska bankerna har bra buffertar, och förra året var på många sätt bra. Bankernas betalningsförmåga är god. Man kan säga att finanssektorns direkta exponering för Ryssland är tämligen liten.

För näringslivets del är krigets inverkan på Finland i jämförelse med Europa delvis mindre och delvis större, konstaterar Saarikko. När det gäller utrikeshandeln är effekterna i medletal större änu i flera EU-länder, å andra sidan inverkar inflationen och energipriserna i medeltal mindre i Finland.

Ministrarna fick också höra att landrisken, alltså Finlands läge som granne till Ryssland hittills inte har inverkat på turismen eller investeringarna.

– Vi måste se till att vår princip för licensiering är sådan att internationella projekt kan avancera i snabbare takt än nu.

Förra veckan höll ministergruppen för beredskap sitt första möte och beslöt då om ett stödpaket på 300 miljoner euro för Finlands jordbruk.