Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur gör man om ena parten i en konflikt ljuger och ställer orealistiska krav? Fredsforskare Hasan Habes listar fem möjliga förhandlingstekniker

Från 2022
Uppdaterad 29.03.2022 07:42.
hasan habes
Bildtext Hasan Habes är doktorand vid Peace, Mediation and Conflict Research-programmet vid Åbo Akademi i Vasa. Han intresserar sig för förhandling och medling i konflikter.
Bild: Anki Westergård / Yle

I en förhandling interagerar parterna för att nå en överenskommelse. Om det inte funkar kan man ta in en tredje, neutral part som försöker medla mellan parterna. Om den ena parten kommer med falska påståenden gäller det att sticka hål på dem.

I en förhandlingssituation försöker vi påverka den andra för att få det vi vill ha. I den processen interagerar vi och målet är att nå en överenskommelse eller ett önskat resultat.

Ungefär så förklarar fredsforskaren Hasan Habes, som är doktorand vid Peace, Mediation and Conflict Research-programmet vid Åbo Akademi i Vasa, vad förhandling är.

– Förhandling är en komplicerad process där omständigheter, makt, värderingar, attityder, intressen, personligheter med mera är inblandat.

Om parterna inte kan komma överens genom förhandling, eller om dödläge uppstår, kan en neutral tredje part tas med i diskussionen. Då talar vi om medling.

– I medling strävar man efter att parterna själva ska komma fram till en överenskommelse, som en slags assisterad förhandling, säger Habes.

Fokus ligger på parternas intressen och mål och att undersöka alternativ.

En medlare samlar information, evaluerar de olika intressena, hör bägge sidor och kommer sedan med förslag till parterna.

Fem vanliga förhandlingsalternativ

Vilken strategi som är den bästa i en konflikt varierar beroende på omständigheter och vilka parter som är inblandade. Habes lyfter fem centrala förhandlingsstrategier:

Negotiation Strategies, Barbara Corvette (2007)

  1. Samarbete. Bägge parter vinner (win-win). Man fokuserar på problemlösning där parterna förbinder sig att undersöka och diskutera alternativ och lösningar.

  2. Konkurrens. Parterna tävlar om att övertala den andra för att få ut det man vill (win-lose). Den ena parten förlorar, den andra vinner.

  3. Tillmötesgående. Man medger eller ger efter på någon punkt som inte är avgörande för en själv men viktig för den andra parten (ge efter - win/lose).

  4. Kompromiss. Bägge parterna avstår från respektive ideala resultat och nöjer sig med ett resultat som är tillräckligt nöjaktigt för bägge parter (mini-win/ mini-lose).

  5. Undvikande. Genom att vara overksam köper man tid för att tänka över förslaget, samla mer information och bestämma sin nya taktik (leave -lose/ win).

Hitta den ömma punkten!

Corina Welke och Elin Vide är studerande vid Åbo Akademi i Vasa. Welke tänker att det alltid är viktigt att läsa in sig på fakta om både sakfrågan och motparten då man ska lösa en större konflikt.

– Tänk också på ditt kroppsspråk så att du signalerar att du vet vad du talar om, osäkerhet signalerar att du inte vet vad du talar om, säger den blivande specialläraren Welke.

Vide är mera inne på psykologisk taktik.

– Man måste hitta de ömma punkterna och trycka på dem.

Den här dagen råkar även historiestuderandena Linus Mattus, Antton Karvinen och Markus Paldanius att befinna sig i Vasa.

– Viktigt är att samlas i ett neutralt rum för att det ens ska finnas en förutsättning för diskussion, säger Mattus.

Karvinen fyller på det Mattus säger.

– Alla röster ska få höras men besluten ska ändå göras av folkvalda.

Paldanius säger att då man har två eller flera parter som diskuterar måste man alltid försöka komma till en kompromiss.

– Oavsett om det handlar om inrikes- eller utrikesfrågor är det viktigt att bemöta den andra parten, även fast man inte håller med den andra i sak.

åa studerande
Bildtext ÅA-studerandena Corina Welke och Elin Vide fick frågan om hur de skulle lösa en låst konflikt.
Bild: Anki Westergård / Yle

Lögner och orealistiska krav

Då kriget i Ukraina inleddes sade president Volodymyr Zelenskyj att han inte tänker förhandla om inte ryssarna lämnar det ukrainska territoriet.

– I det skedet trodde han att väst och Nato skulle komma till undsättning. Så skedde inte, säger Habes.

Förhandlingstaktiken ändrades och bägge parterna sade att de är redo att diskutera.

– Just nu har vi en "mini win-mini lose"-situation, där president Zelenskyj exempelvis kan ge upp ett medlemskap i Nato och EU och gå med på att vara ett neutralt land. De kanske också måste ge upp delar av sitt land, och då tar ryssarna bort sina trupper ur Ukraina.

Men om den ena partens krav är orealistiska, vad gör man då?

Habes säger att en medlare kan försöka göra kraven mera realistiska genom att föreslå alternativ eller förklara konsekvenserna ifall man misslyckas att komma överens.

Men om den ena parten ljuger då?

Den bästa taktiken att möta falska påståenden är att leta efter och fråga efter information som kan stödja eller inte stödja lögnen.

– Att ljuga är oetiskt och riskabelt, för pålitlighet är viktig valuta och en fördel i förhandlingsprocessen. Det kan vara nyttigt att veta att den som bluffar ofta sitter på en svag hand, säger Habes.

historiestuderande vid åa
Bildtext Antton Karvinen, Markus Paldanius och Linus Mattus är historiestuderande vid Åbo Akademi och hade alla egna funderingar kring vad som är viktigt att tänka på i låsta konflikter.
Bild: Anki Westergård / Yle

Bra och inte så bra exempel

Några exempel där man lyckats medla i svåra konflikter är Daytonavtalet 1995 som fick slut på kriget i Bosnien, Good Friday AgreementNordirland år 1998, och Accra Comprehensive Peace Agreement år 2003 som fick ett slut på det andra liberianska inbördeskriget.

Kan alla konflikter lösas med förhandling och medling?

– Ja och nej. Om det finns en möjlighet till ömsesidiga fördelar finns det definitivt en möjlighet att lösa konflikten genom förhandling och medling.

Men om ena parten nöjer sig med status quo och drar fördel av det och därmed använder sig av en undvikande strategi för att inte uppnå en överenskommelse, kan konflikten inte lösas med förhandling eller medling, säger Habes.

Han kommer själv från Cypern och säger att landet är ett exempel på en konflikt som inte gått att lösa då delningen av landet består än i denna dag.

Diskussion om artikeln