Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Virke från Ryssland på paus på grund av kriget mot Ukraina – över hälften av virkesimporten måste ersättas

En hög av träd som en skogsmaskin har röjt.
Bildtext I fjol importerade Finland cirka 9 miljoner kubikmeter virke från Ryssland, vilket är cirka 75 procent av den totala mängden virke som Finland importerade från utlandet.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Från och med den 8 april har Ryssland inte längre tillstånd att sälja FSC-certifierat virke, så länge landets anfallskrig mot Ukraina pågår. Det har FSC:s internationella styrelse beslutat.

Styrelsen för PEFC International har tidigare beslutat att virke från Ryssland ses som konfliktvirke, och att det därför inte kan användas i PEFC-certifierade produkter.

De här besluten påverkar också Finland.

Cirka tio procent av det virke som har producerats och förbrukats i Finland de senaste åren härstammar från Ryssland. Det gäller både importen av stock som sågas i Finland och färdigt sågade produkter, enligt Kaj-Thore Sundholm, direktör vid Hartman wood.

Över hälften av virkesimporten måste ersättas

I fjol importerade Finland cirka 9 miljoner kubikmeter virke från Ryssland. Det är cirka 75 procent av den totala mängden virke som Finland importerade från utlandet (cirka tolv miljoner kubikmeter sammanlagt).

I år måste en stor del av den mängden virke fås en annan väg, säger Marko Mäki-Hakola, skogsdirektör vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK.

– Under de första månaderna [i år] har möjligen två miljoner kubikmeter trä importerats [från Ryssland], så vi behöver kanske sju miljoner kubikmeter mera från andra ställen i år. Vi hoppas förstås att det kommer från finländska skogar.

– Det är en stor utmaning, men det är inte omöjligt. Vi har så mycket träd i våra skogar, att vi kommer att hitta det trä som behövs i finländska skogar, säger Mäki-Hakola.

Största problemet är björkmassaved

Det mest utmanande enligt Mäki-Hakola kommer att vara att ersätta den björkmassaved som Finland har importerat från Ryssland. I fjol importerade Finland cirka fyra miljoner kubikmeter björkmassamved från Ryssland, säger Mäki-Hakola.

– Det är möjligt att ändra från björkmassaved till tallmassaved till viss mån, men det kommer att behövas väldigt mycket [av tallmassaved].

– Den andra utmaningen är hur vi snabbt kommer att hitta två miljoner kubikmeter energiflis eller energived, som vi har fått från Ryssland, säger Mäki-Hakola.

Det finns en liten risk att det blir brist på virke i Finland, men Mäki-Hakola är inte särskilt oroad och säger att vi har mycket energivirke i våra skogar.

Bortfallet av ryskt virke syns också på den europeiska marknaden

Ryssland har levererat cirka åtta miljoner kubikmeter sågat virke till den europeiska marknaden per år.

I och med att finska, svenska och ryska varor kvalitetsmässigt är ganska likadana, kommer blickarna nu primärt att riktas mot Finland och Sverige för att få ta få tag på den bortfallna mängden sågat virke, enligt Kaj-Thore Sundholm, direktör vid Hartman wood.

Det är en ekvation som inte går ihop, eftersom det är osannolikt att finska eller svenska sågverk på kort sikt märkbart kan öka sin produktion, enligt Sundholm.

Enligt honom ser det i nuläget ut som att priserna på virke stiger med cirka 30 procent på den inhemska marknaden till årets andra kvartal.

Källa: FSC:s pressmeddelande, PEFC:s pressmeddelande