Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors förbereder sig för att det kan komma många flyktingbarn – huvudstadsregionens kommuner ordnar skola, dagis och rådgivning för ukrainare som flytt hit

Från 2022
Uppdaterad 25.03.2022 11:35.
Aulan i en skola. En hylla med skor.
Bildtext Skolorna i Helsingfors har redan fått de första ukrainska barnen.
Bild: Mira Bäck / Yle

De ukrainska flyktingarna i huvudstadsregionen kommer att erbjudas rådgivningstjänster, platser inom småbarnspedagogiken och skola. Kommunerna säger att de har beredskap och prioriterar om ifall mängderna blir stora.

Det har redan kommit flera tusen ukrainska flyktingar till Finland och huvudstadsregionen. Flera är på väg, men ingen vet hur många. Finland erbjuder de ukrainska flyktingarna tillfälligt skydd, vilket innebär att de har rätt till en mottagningspenning, rätt till social- och hälsovårdstjänster, rätt att arbeta och studera och rätt till skolgång. Kommunerna måste inte erbjuda plats inom småbarnspedagogiken.

Yle Huvudstadsregionen har skickat ett frågeformulär till samtliga kommuner i huvudstadsregionen för att höra vilka tjänster de kommer att erbjuda och hurdan beredskap social- och hälsovården, skolorna och småbarnspedagogiken har att ta emot de ukrainska flyktingarna.

Helsingfors förbereder sig för två scenarier

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektor i Helsingfors, Nasima Razmyar, skriver att Helsingfors stad har förberett sig bra för dem som söker skydd och erbjuder samma tjänster till ukrainska barn som alla andra kommuninvånarna när det gäller småbarnpedagogik och skola.

– I onsdags (23.3) hade sju barn ansökt om plats inom småbarnspedagogiken på grund av kriget i Ukraina, säger hon.

Kvinna tittar rakt in i kameran och står framför centrumbiblioteket Ode.
Bildtext Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, Nasima Razmyar berättar att Helsingfors stad har förberett sig på att ukrainska barn ska börja skolan. "Vi samarbetar med myndigheter och staden och de olika sektorerna i staden har förberett sig", säger Razmyar.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Kommunerna ordnar nu förberedande undervisning enligt Undervisnings- och kulturministeriets instruktioner. Den förberedande undervisningen innebär bland annat grunder i svenska eller finska och färdigheter att inleda förskola och grundskola.

I onsdags hade 34 barn börjat i den förberedande undervisningen i Helsingfors och elevantalet stiger hela tiden.

Hur förberedda är skolorna på att ta emot ukrainare och finns det tillräckligt med platser i Helsingfors skolor?

– Vi har en fantastisk yrkeskunnig personal. De jobbar för att vi ska ha tillräckligt med beredskap och för att man ska reagera rätt på de behov som finns, säger Razmyar.

Hon skriver till Yle Huvudstadsregionen att man förberett sig på två scenarier.

– Eftersom det är svårt att veta hur många som kommer till Helsingfors har vi förberett oss på två scenarier; Det kommer få eller många ansökningar till småbarnspedagogiken och till den grundläggande utbildningen den här våren. Vi har planer för båda scenarierna, säger Razmyar.

Även Vanda är förberett på att ta emot ukrainska barn och erbjuda dem dagvård.

– Vi kommer säkert att få starta nya grupper för våra egna är rätt fulla som det är just nu. Den stora utmaningen för oss blir att få personalen att räcka till, svarar Katri Kalske som är biträdande stadsdirektör med fostran och lärande som verksamhetsområde.

På finska sidan är förberedelserna i full gång, på svenska sidan finns ännu inget behov

I Grankulla meddelar bildningsdirektör Mikael Flemmich att det ordnas plats i daghemmen och skolorna för ukrainska barn vid behov, men att daghemmen för närvarande redan är rätt fulla.

I Kyrkslätt finns daghemsplatser i privata daghem, ifall barnens föräldrar arbetar eller får en studieplats.

– De privata daghemsplatserna får man genom att använda servicesedlar, meddelar Kyrkslätts direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning, Katri Vepsä och Kyrkslätts bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen.

Dagisbarn och personal på promenad 25.3.2021. Man ser bara ryggarna av dem. Barnen har neongula reflexvästar på sig.
Bildtext Kommunerna i huvudstdadregionen erbjuder småbarnspedagogik för ukrainska barn. Barnen på bilden har inget med de ukrainska flyktimgarn att göra.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

I Kyrkslätt har man på de finska utbildningstjänsterna gjort en beredskapsplan för de ukrainska barnen. Man kommer bland annat att grunda en egen undervisningsgrupp med förberedande undervisning i Veikkola och i centrumområdena vid behov. De nuvarande grupperna som finns är fulla.

På svenska dagvårds- och utbildningstjänster har man för tillfället inte behövt organisera utbildning och småbarnspedagogik för ukrainska barn.

I Vanda meddelar man att det ordnas plats i förberedande undervisning för alla barn i grundskoleåldern och staden anställer nya lärare enligt behov.

I Vanda kan man också ordna platser inom småbarnsfostran för dem som behöver, men i första hand gäller öppen dagvård som till exempel klubbverksamhet.

Personer med tillfälligt skydd får:

  • rätt att arbeta och studera

  • hälso- och sjukvårdstjänster

  • socialservice

  • mottagningspenning

  • grundläggande utbildning

Ingen rusning till rådgivningstjänsterna ännu

Alla kommuner i huvudstadsregionen kommer att erbjuda rådgivningstjänster för ukrainare. Än så länge har det varit lugnt hos rådgivningen.

– Ifall det kommer en större grupp ukrainare som behöver rådgivningstjänster kan man vid behov flytta på personalen, svarar Mari Ahlström som är Esbos direktör för familje- och socialtjänster.

Enligt henne har Esbos social- och hälsovård beredskap att ta emot de personer som flyr Ukraina och förhoppningen är att flyktingarna ansöker om tillfälligt skydd. Då är det mottagningscentralerna som ansvarar för bland annat inkvartering, inkomst och social- och hälsovårdstjänster och Esbo svarar i sin tur på deras behov.

På Esbo stad har man också tagit i beaktande att det kan finnas en större risk för smittsamma sjukdomar som till exempel polio, tuberkulos och corona och det rekommenderas en frivillig screening och komplettering av vaccinationsskyddet.

Ett torn av klossar på ett bord. I bakgrunden syns fönster, genom vilka man ser runda huset i Hagnäs.
Bildtext Mödra- och barnrådgivning tar emot personer med tillfälligt skydd. Hittills har det varit lugnt på rådgivningscentralerna.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

"Nuvarande system klarar inte av en stor mängd med nya familjer"

I Kyrkslätt finns inte extra resurser för många nya familjer.

– Vi försöker ta emot dem som har behov av rådgivningstjänster. Vi har inte extra resurser för dem. Någon vecka kan vi ta emot fler än någon annan vecka. Nuvarande system, utan extra arrangemang, klarar inte av en mängd nya familjer. Vid behov bör man se över resurseringen och göra prioriteringar, skriver Anna-Lotta Aaltonen som är servicechef på Kyrkslätt kommun.

I Helsingfors har man redan anställt mer personal för att möta det ökade behovet av brådskande social- och hälsovård växer.

– Vi följer aktivt med och reagerar med att anställa mer personal om behovet av tjänster blir större, svarar Daniel Sazonov som är biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovården i Helsingfors.

Kan bli brist på tolkar

Kommunerna i huvudstadsregionen säger att de kommer att använda sig av tolkar eller tolkningstjänster för att kunna kommunicera och informera de ukrainska flyktingarna.

I Helsingfors finns en lärare i ukrainska. Hennes elever har kommit till Finland före konflikten och hon har inte haft att göra med de barn som flytt kriget nu.

I Kyrkslätt säger man att det finns beredskap att kontakta personer med lärarbakgrund som kan ukrainska.

I Vanda meddelar man att det hittills funnits tillräckligt med tolkningstjänster, men att det kan bli brist på dem ifall behovet växer.

Från Vandas fostran- och utbildningssektor svarar man att Vanda har lång erfarenhet av att ta emot elever som inte kan nationalspråken och att man byggt upp ett fungerande system inom den förberedande undervisningen för elever som talar ett annat språk.

Esbo fick samma frågor skickade till sig, men svarade inte på frågor om fostran och utbildning inom utsatt tid.