Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa gjorde överskott på 18 miljoner euro – tio miljoner öronmärks direkt

Från 2022
Munter tjänsteman.
Bildtext Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa.
Bild: Filip Sten / Yle

Vasa har uppnått ekonomisk balans - det sega ackumulerade underskottet kunde kvitteras redan 2020 men nu börjar man ha en liten buffert också.

Vasa stad gjorde ett resultat på 18 miljoner euro under 2021.

– Vi kan inte riktigt ännu dra andan, på lång sikt finns riskfaktorer, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Staden gjorde alltså ett överskott på 18 miljoner euro men av det här överskottet föreslås 10,1 miljoner euro genast öronmärkas för kommande investeringar. Till det ackumulerade överskottet läggs således 8 miljoner euro.

Investeringsreserveringar om 10,1 miljoner euro görs för kommande dagshemsinvesteringar, för hamnområdet och kommande datasystemsförnyelser inom ekonomin.

Svårare tider väntar

Bakom det goda resultatet ligger förstås till stor del ett statligt coronaunderstöd på 10 miljoner euro, men det är viktigt att poängtera att staden skatteinkomster också stigit ordentligt under fjolåret - 314,5 miljoner euro inflöt i skatter till Vasa stad under 2021.

– Jag tror inte att staten kommer att vara lika generös under 2022, säger Häyry.

Stadens lånestock har vuxit med nästan 15 miljoner euro, från knappt 280 miljoner euro till 304 miljoner euro.

Riskfaktorerna framöver är många och olika. Coronapandemin, kriget i Ukraina internationellt, på hemmaplan en allt större reparationsskuld på fastigheter och annan egendom som måste tas om hand

– Vi ser redan nu hur kostnadsnivån ökar, inte bara på kommande utan också pågående entreprenader, säger Häyry.

Hälso- och socialvårdens övergång till det statsfinansierade välfärdsområdet från och med nästa år är en annan riskfaktor.

– Vi vet inte hur det exakt kommer att påverka oss.