Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undre världens män har sökt sig från Finland till kriget i Ukraina

Från 2022
Uppdaterad 25.03.2022 15:11.
En skolbyggnad som skadats i bombningar.
Bildtext En skolbyggnad som skadats i bombningar i Charkiv. 23.3.2022.
Bild: Andrzej Lange / EPA

Också extremhögern visar intresse för att delta i strider i Ukraina, och det innebär enligt Skyddspolisen en risk när de återvänder till Finland.

Under efternatten vaknade Ville Markkanen till att husets fönster flög in i rummet. Huset intill hade träffats.

Det var söndagen den 13 mars och Ryssland hade avancerat i västra Ukraina. Målet för attacken var militärbasen i Javoriv, i närheten av staden Lviv.

I flera år har Nato utbildat bland annat fredsbevarare i Javoriv, men sedan kriget i Ukraina bröt ut har militärbasen istället använts för att utbilda bland annat den internationella legionen som utländska frivilliga har anslutit sig till.

I medierapporteringen har det talats om tiotals döda och över 100 skadade i den ryska attacken mot militärbasen, men enligt Markkanen tonade Ukraina ner förödelsen efter attacken.

Ukrainalainen sotilas pitää kädessään kuvaa Javorivin ilmaiskussa menehtyneestä sotilaasta.
Bildtext En ukrainsk soldat håller ett fotografi på en soldat som dödades i attacken mot militärbasen i Javoriv.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Så vitt Markkanen vet omkom inga finländare i attacken, men han beskriver hela situationen under och efter attacken som kaotisk.

– Vi var åtta finländare på plats. Men inte berättade förstås någon för oss vilka som hade dött. De som var på militärbasen efter attacken skingrades sedan åt olika håll.

Markkanens namn är utbytt för att skydda hans säkerhet.

Med kriminell bakgrund i Ukraina

Enligt Markkanen själv blev han i tiderna inte godkänd som beväring i Finland, eftersom han betraktades som yrkeskriminell.

Enligt information från flera källor har han och hans resekompanjon – förutom kriminell bakgrund – starka kopplingar till medlemmar i gäng som polisen betecknar som organiserade kriminella grupperingar.

Beslutet att resa till Ukraina fattade Markkanen spontant, på grund av Rysslands agerande och för adrenalinruschen. Han kom tillbaka till Finland efter attacken mot militärbasen, efter att först ha tillbringat några dagar till skogs i en sovsäck.

Detaljer om Markkanens resa har bekräftats av flera olika källor, och intervjun gjordes till slut på STT:s initiativ. STT har också haft tillgång till bildmaterial som Markkanen har tagit.

Som bakgrund har Markkanen också gett detaljer kring legionens organisation, dagsrytm, matportioner och säkerhetsarrangemang.

Flera med kriminell bakgrund har åkt till Ukraina

Markkanen är inte den enda med kriminell bakgrund som velat delta i kriget i Ukraina. Bland annat har Turun Sanomat rapporterat om medlemmar i motorcykelgänget Cannonball MC som rest till Ukraina för att delta i striderna.

Också STT följde med publiceringar som bland annat Cannonball-medlemmar delade i sociala medier från sin resa.

Enligt flera olika källor beslöt männen ändå i sista stund, redan på plats i Ukraina, att ändra sina planer. De anslöt sig inte.

I den här typen av internationella legioner finns möjligtvis också andra radikala aktörer

Specialforskare Petteri Lalu

Utöver dessa personer har medier skrivit om åtminstone en till person med kriminell bakgrund som rest till Ukraina, utan att bakgrunden nämns.

Oavsett står det helt klart att det i olika våldsamma och yrkeskriminella kretsar har funnits ett intresse för att delta i kriget.

Centralkriminalpolisen fåordig

STT kontaktade Centralkriminalpolisen för att fråga hur utbrett de anser att fenomenet med kriminella finländare som reser till Ukraina är.

Det tog flera dagar innan ett svar kom, då i form av en enda mening signerad kriminalöverkommissarie Risto Lohi. Frågorna som ställdes svarade han inte på.

– Som en del av polisens lagstadgade uppdrag och förebyggande arbete mot organiserad brottslighet, följer Centralkriminalpolisen med hjälp av olika åtgärder naturligtvis hela tiden med den organiserade brottslighetens läge och förändringar i Finland.

Enligt CKP:s kommunikationsavdelning kan man inte kommentera ärendet mer än så.

Extremhögern visar intresse

Förutom personer med kriminell bakgrund intresserar sig också finska nynazister för Ryssland krig mot Ukraina, vilket bland annat tidningen Seura har rapporterat om.

Skyddspolisen bekräftar intresset. Däremot berättar Skypo inte om finska nynazister enligt deras uppgifter faktiskt deltagit i strider.

Det är ingen bra utveckling om personer knutna till extrema rörelser får erfarenhet av strid, säger specialforskare Petteri Lalu vid Skyddspolisen. Och det är just den erfarenheten som motiverar våldsamma organisationer att resa på plats, menar han.

– Vad vi erfar så har den finska extremhögern främst koncentrerat sig på ekonomiskt och materiellt stöd som samlas in till förmån för Ukraina. Men det finns också intresse för att resa på plats och möjligtvis delta i strid, säger Lalu till STT.

Antalet personer som har rest är inte särskilt stort, menar Lalu. Men konsekvenserna av resorna blir tydliga först när de kommer hem igen.

Vid Skypo väntar man sig att redan radikaliserade personers fiendebild blir hårdare och mer svartvit. Impulskontrollen kan försvagas och tröskeln för att ta till våld sjunka hos personer som deltagit i kriget.

– En annan risk är nätverkande. I den här typen av internationella legioner finns möjligtvis också andra radikala aktörer, säger Lalu.