Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gamla äldreboendet i Klemetsö auktioneras ut för andra gången

Från 2022
Flervåningsbyggnad i rött tegel.
Bildtext En av byggnaderna som Vasa stad auktionerar ut.
Bild: Vasa stad

En av byggnaderna var ännu för några år sedan var äldreboende. Vasa auktionerar för andra gången ut byggnadshelheten i Klemetsö.

Byggnaderna utgör en unik helhet, som ytterst sällan bjuds ut, säger lokalitetschef Pekka Lahti vid Vasa Hussektor i ett pressmeddelande.

C-huset, som ritats av arkitekt Carl Schoultz, är en tegelbyggnad i tre våningar med två trapphus, hiss och 25 bostäder. I byggnaden fanns tidigare ett äldreboende.

Den andra huvudbyggnaden, Hiirelä, har flyttats till området efter branden i Gamla Vasa. I bostadshuset med stomme av stock finns fem bostäder, av vilka fyra är uthyrda. I helheten ingår också uthusbyggnader; en bod och två förrådsbyggnader samt en drängstuga som stod klar år 1820.

De byggnader som auktioneras ut räknas till Vasas äldsta byggnader som ännu är i användning.

Byggnaderna säljs inte separat eftersom de är belägna intill varandra och de har gemensamma fjärrvärme- och elsystem.

Auktionen avslutas 5 maj 2022 kl. 12. Utgångspriset för helheten är 386 000 €.