Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det blir sommartid i vinterstormen – natten mot söndag blir en timme kortare

Från 2022
En docka ligger i en vagga.
Bildtext Tidsomställningen kan orsaka problem i barnfamiljer om familjens minsta vaknar för tidigt eller vill sova längre om morgnarna.
Bild: Ari Haimakainen / Yle

Finland övergår än en gång till sommartid den 27 mars, det vill säga natten mot söndag. Klockan tre på efternatten ställs klockan om så den blir fyra, visarna flyttas alltså framåt med en timme.

Mitt under veckoslutets vinterstorm med snöyra och hård vind är det dags att övergå till sommartid igen. Det sker officiellt klockan tre natten mot söndag.

Systemet med två säsongrelaterade tidszoner är en enhetlig praxis inom EU som Finland har hört till sedan 1995.

Finland började tillämpa permanent sommar- och normaltid (vintertid) år 1981. Sedan dess har klockan alltid ställts om den sista söndagsmorgonen i mars.

Syns inget slut på visarvridandet

För några år sedan levde mången i förhoppningen om att det blir ett slut på alternerandet mellan sommar- och normaltid. Ursprungsargumentet om att sommartiden sparar energi verkade inte hålla och många upplevde att hoppandet av och an är betungande.

Flera medborgarinitiativ lyfte upp medborgarnas önskan om att slopa den halvårsvisa tidsomställningen och Europeiska kommissionen föreslog 2018 att den ska slopas i hela unionen.

Medlemsstaterna skulle själva på nationell nivå få bestämma vilken tid de permanent tar i bruk. Finland har ingen officiell slutlig ståndpunkt i frågan om permanent tid, men anser det vara viktigt att tidszonerna inte splittras.

Lite fler önskar permanent normaltid än sommartid, enligt enkäter.

Inte så viktigt utanför Norden

Europaparlamentet röstade våren 2019 för att tidsomställningen ska avskaffas och att klockorna ställs om för sista gången år 2021.

Förslaget väntar dock fortfarande på behandling i Europeiska unionens råd – behandlingen där förutsätter nämligen att alla medlemsstater meddelar hur de vill ha det.

Frågan är inte lika viktig för länder i Central- och Sydeuropa som för Norden så det är oklart med vilken tidtabell saken behandlas.

Sommartiden pågår ända till sista söndagsmorgonen i oktober då vi återgår till normaltiden.

Övergång till sommartid.

Övergång till sommartid

Vi flyttar klockorna en timme framåt inför sommaren.

Källor: Statsrådet, STT