Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora sjukvårdsdistrikt: Ingen icke-brådskande vård om det blir vårdarstrejk

Patient i sjukhussäng rullas in genom en dörr på sjukhus.
Bildtext Kontrollbesök på polikliniker och undersökningar och ingrepp inom specialsjukvården drabbas om det blir strejk.
Bild: Antti Ullakko / Yle

All icke-brådskande vård kan ställas in omedelbart eller åtminstone bergränsas om en vårdarstrejk bryter ut den 1 april, uppger en del sjukvårdsdistrikt.

De fyra tillfrågade sjukvårdsdistrikten svarar på STT:s förfrågan att jourverksamheten och den brådskande vården ändå tryggas ifall av en strejk.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upphör all icke-brådskande omedelbart om det blir vårdarstrejk.

Också vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förbereder man sig på att tvingas senarelägga all vård som inte är akut.

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt meddelar att en strejk leder till att det blir omfattande ändringar i planerad icke-brådskande vård.

Vid Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt säger man att alla parter torde ha en gemensam vilja till att fortsätta med åtgärder som tryggar patienters liv och säkerhet.

Patienter kan börja få meddelanden om inhiberade mottagnings- och ingreppstider redan i förväg.

Om ingen lösning har nåtts några dagar innan den aviserade strejken ska bryta ut börjar patienter, som har bokade tider inom specialsjukvården, få annulleringsmeddelanden eller varningar om att den avtalade tiden kan ändras.

Många ingrepp och undersökningar får vänta

Till den vård som nu hotas av senareläggning räknas exempelvis ledoperationer som görs i syfte att förbättra patientens rörelseförmåga.

Också kontrollbesök vid sjukhuspolikliniker för kronisk sjukdom kan anses vara icke-brådskande.

- Frakturer måste skötas men inom kategorin sjukdomar i stöd- och rörelseorganen finns mycket dylik icke-brådskande vård, såsom ledimplantatskirurgi som ett stort fält, säger direktör Petri Virolainen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

- Vi kan plocka bort sådana tider från den icke-brådskande vården som inte orsakar omedelbar fara för patientens hälsa, säger för sin del chefsöverläkare Heikki Miettinen vid Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Vårdarfacken Tehy och Super har varslat om en två veckor lång strejk bland drygt 40 000 kommunalt anställda sjukskötare, närvårdare och andra yrkeskategorier inom vården om ingen lösning nås med arbetsgivaren Kommunförbundet före nästa fredag.

Strejken skulle omfatta minst sex sjukvårdsdistrikt, eventuellt hela 13.

Parterna i tvisten gällande löner och arbetsförhållanden möts igen på måndag under ledning av riksförlikningsmannen. Förhandlingarna har betecknats som svåra, parterna uppges befinna sig väldigt långt ifrån varandra.

Källa: STT