Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

PTT: Maten blir 11 procent dyrare i år – kriget i Ukraina kan påverka Finlands försörjningsberedskap

Från 2022
Uppdaterad 29.03.2022 14:16.
En kvinna står och tittar på prislappen på bananer i en större matbutiks frukt och grönt-avdelning.
Bildtext Maten blir 11 procent dyrare i år, förutspår PTT.
Bild: Silja Viitala / Yle

Kriget i Ukraina påverkar det globala livsmedelssystemet – och det i sin tur påverkar såväl lantbruket som livsmedelsindustrin I Finland. Matpriserna stiger snabbare än den allmänna inflationen, enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos.

Redan under våren stiger priserna snabbare än inflationen, förutspår PTT. Tillgången till produktionsmedel, lantbruksprodukter och mat försämras globalt, och därmed stiger också priserna.

Det i sin tur förlänger det finska lantbrukets produktionskris.

"För det finska lantbruket förläggs den största osäkerheten till år 2023. Odlarnas betalningsförmåga riskerar att försämras, produktionen riskerar minska eller helt upphöra på gårdarna och självförsörjningen på livsmedel riskerar att försvagas. Många gårdar saknar en ekonomisk buffert för att ta sig förbi det värsta", säger äldre lantbruksekonom Päivi Kujala i ett pressmeddelande.

Prognosen är baserad på att kriget i Ukraina drar ut på tiden och att den ekonomiska relationen mellan väst och Ryssland har brustit.

Även om konflikten skulle få ett snabbt slut har den redan fått långtgående följder för den globala lantbruks- och livsmedelsproduktionen och handeln.

Många gårdar saknar en ekonomisk buffert för att ta sig förbi det värsta

Päivi Kujala

Med tanke på Finlands försörjningsberedskap och livsmedelskedja räcker skörden i år, förutsatt att vädret under växtperioden är gynnsamt. Men det kräver också bland annat att användningen av gödsel optimeras.

Priset på gödsel är högt i Europa och Finland är relativt beroende av ryskt gödsel, särskilt ammoniak och kaliumgödsel. Om kriget drar ut medför det nästa år en osäkerhet för försörjningsberedskapen, särskilt när det gäller skörden och tillgången till gödsel.

Maten kommer inte att ta slut i Finland eller Europa, men globalt kan kriget orsaka livsmedelsbrist och oroligheter till exempel i Mellanöstern och i Nordafrika.

Snabbaste prisförhöjningen under hela EU-tiden

Matpriserna stiger nu snabbare i Finland än under hela EU-medlemskapet, och kommer i år att stiga med 11 procent, uppskattar PTT i sin prognos.

Trycket att höja priserna är riktat mot alla livsmedel, men takten varierar både mellan och inom de olika produktgrupperna.

Exakt när konsumentpriserna stiger är svårt att förutse, eftersom det varierar beroende på produkt.

"Prisstegringen är klart snabbare än den allmänna inflationen, och framför oss har vi möjligtvis den största årliga prisförhöjningen på mat under hela Finlands EU-medlemskap", säger forskningschef Sari Forsman-Hugg.

På grund av prisstegringen ökar livsmedelsindustrins omsättning inrikes, men exporten minskar och lönsamheten försvagas. Såväl råvarupriserna som priset på energi och förpackningsmaterial stiger.

Råvarutransporter kan också försenas på grund av logistiska flaskhalsar, och Kinas nya coronavåg kan också påverka leveranskedjorna.

"För livsmedelsexporten har man satt ambitiösa tillväxtmål. Kriget för ändå med sig en större osäkerhet i ett läge där pandemin inte helt har vunnits. Förväntningarna på exportens utveckling har försvagats och exportens värde sjunker i år", säger Forsman-Hugg.

Diskussion om artikeln