Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Noa upplevde maktmissbruk och osakligt beteende på Nylands brigad: "Hallå, vi lever år 2022!"

Från 2022
Uppdaterad 01.04.2022 18:39.
Nylands brigad i Dragsvik
Bildtext Stabschefen vid Nylands brigad betonar att Nylands brigad har nolltolerans mot mobbning.
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Nästan en fjärdedel av beväringarna som ryckte in i januari har avbrutit sin tjänstgöring vid Nylands brigad i Ekenäs. En av dem är Noa, 19 år, som upplevde att han blev mobbad av dem som stod högre i rang.

Att lära ut disciplin genom att hota, trycka ner och förödmjuka känns som hopplöst föråldrade metoder, säger Noa, 19 år, som nyligen avbröt sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad.

Noa inledde sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad i början av januari. De första veckorna präglades av karantän och sjukdom men efter hand upplevde han att tongången blev allt råare och att han utsattes för regelrätt mobbning. I mars avbröt han sin tjänstgöring med c-papper i handen.

– Det handlade om psykiskt våld, hot och maktmissbruk. Om jag stod upp för mig själv – vilket jag oftast inte vågade – så frågade undersergeanterna om jag har attityd och hotade med att gå till personalen och då blev jag förstås jätterädd, säger Noa.

Noa i militäruniform och munskydd.
Bildtext Noa ångrar inte tiden på Nylands brigad även om han mådde psykiskt dåligt av den stämning som rådde. Han tycker att det också fanns många bra saker i utbildningen som han uppskattade.
Bild: Noa

Hackordning

Det som Noa uppfattar som mobbning inleddes då han flyttades till första kustjägarkompaniet när en ny utbildningsperiod började.

Allt fler avbryter beväringstjänsten vid Nylands brigad

3:38

Noa och fem andra nyblivna jägare inkvarterades i en stuga med 16 personer. De flesta hade tjänstgjort något längre än han själv. Noa upplevde att förmännen missbrukade sin maktställning.

– Undersergeanterna skrek, svor och tryckte ner oss så djupt de kunde. Vi var så utsatta eftersom de hade en högre militär grad och därför också makt.

Ett sådant beteende klassas som pennalism och är förbjudet enligt försvarsmaktens egna direktiv.

Med pennalism avses sådant missbruk av förmansställning där man medvetet eller överlagt försöker bereda den underordnade sådant psykiskt eller fysiskt lidande som till sin natur inte har att göra med den utbildning eller tjänstgöring som krävs i situationen

― Chefens handbok 2022. Försvarsmakten

Noa talar om "toxisk maskulinitet" som är ett begrepp som används för att beskriva en slags "giftig" maskulinitet som normaliserar våld, förtryck och riskbeteende. Han tyckte att stämningen i stugan ofta präglades av förväntningar på att män ska vara aggressiva och våldsbenägna.

Till en viss grad tyckte han att det också präglade stampersonalens inställning. Därför kände han sig heller inte bekväm med att anmäla det osakliga beteendet till personalen.

Av de sex nyblivna jägarna i stugan avbröt två sin tjänstgöring inom tre månader.

Från hans kontingent har hela 24 procent av beväringarna avbrutit sin tjänstgöring. Av dem som inledde sin militärtjänstgöring ifjol avbröt 16 procent sin tjänst. Av de 218 personer som sammanlagt avbröt sin militärtjänstgöring ifjol övergick 72 personer till civiltjänstgöring.

Från varje kontingent de senaste åren har det varit omkring hundra beväringar som avbrutit sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

Noa efterlyser ett mer sakligt och respektfullt beteende både av beväringar och stampersonal.

– Alla betraktas som robotar men vi är ju människor. Och vi är olika! säger Noa.

Det som Noa upplevde som maktmissbruk ledde till att han började må så dåligt att han ville avbryta. Han kontaktade militärpastorn och fick tid till läkare och psykiater. Slutligen fick han befrielse från tjänstgöring (det som kallas för c-papper) och fick packa sina väskor och åka hem.

– Det kändes helt ljuvligt, som att jag är fri och kan börja må bra igen.

Också en nyttig erfarenhet

Samtidigt säger Noa att han inte ångrar tiden i Dragsvik. Han lärde sig också mycket och tyckte att en del av undervisningen var nyttig. Han hade också tidigare övervägt att göra civiltjänstgöring men eftersom civiltjänsten är ett helt år lång valde han det kortare alternativet.

– Många tror att när man går till militären så hör det till att man ska bli påhackad så mycket som möjligt men det är ju helt sinnessjukt.

Han upplever att världen innanför portarna har stannat i en förgången tid medan samhället utanför har förändrats.

– Jag vet inte i vilken tid de fastnat men inte är det år 2022. De vet inte hur människor i dag är, min generation, som är född på 2000-talet.

Noa har också diskuterat med andra jämnåriga och vet att alla inte har råkat ut för samma bemötande, varken på Nylands brigad eller andra brigader. Han betonar att han berättar om sin egen upplevelse.

Det är vars och ens plikt att för sin del se till att ingen behandlas osakligt eller särbehandlas utan grund

― Chefens handbok 2022. Försvarsmakten

Nolltolerans mot mobbning

Stabschef Tapani Linnamaa kommenterar inte enskilda fall men försäkrar att han och stabsledningen tar frågor om mobbning på stort allvar.

Han poängterar att brigaden har nolltolerans mot mobbning och osakligt beteende men han vet också att det ibland sker övertramp.

– Vi har omkring 1 400 beväringar här varje år. Tyvärr förekommer det ibland mobbningsfall.

Han betonar att brigaden har noggranna regler och direktiv för vad som gäller på garnisonsområdet. Direktiven finns till allas förfogande och där står också vad som till exempel klassas som osakligt beteende. De här direktiven finns på alla enheter och berättas för alla nya beväringar.

– Vi kan förstås inte ingripa om vi inte får veta vad som händer.

Stabschefen: Nolltolerans mot osakligt beteende på Nylands brigad

7:05

Linnamaa förnekar bestämt att man ser mellan fingrarna på eventuell mobbning men är medveten om att tröskeln att anmäla missförhållanden kan var onödigt hög.

– Vi jobbar på att sänka tröskeln. Fortfarande förekommer mobbningsfall och därför arbetar vi varje dag för att det ska förbättras, säger Linnamaa och tillägger att jämställdhetsfrågor är viktiga för ledningen vid Nylands brigad.

Det är bra för den som är i förmansställning att vara medveten om att den som mobbas ofta är försvarslös mot mobbaren eller mobbarna

― Chefens handbok 2022. Försvarsmakten

Linnamaa lyfter fram att Beväringskommittén har en viktig roll i att stöda beväringarna. Utöver det finns det många kanaler att använda sig av ifall beväringar upplever osakligt beteende. De kan vara i kontakt med sina beväringschefer och enheternas personal, socialkuratorn, militärprästen eller med brigadens ledning.

– Jag vill betona att osakligt beteende inom Försvarsmakten kan fylla kriterierna för ett militärbrott och kan leda till rättsliga åtgärder, säger Linnamaa.

Undantagsvis tillåts att Noa får uppträda endast med sitt förnamn.

Diskussion om artikeln