Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Päivi Räsänen frias i tingsrätten – inte skyldig till hets mot folkgrupp

Från 2022
Uppdaterad 30.03.2022 17:13.
Päivi Räsänen talade inför medierna efter att hon friades i tingsrätten från hets mot folkgrupp-åtal.
Bildtext Päivi Räsänen höll en presskonferens direkt efter domslutet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Helsingfors tingsrätt friar riksdagsledamot Päivi Räsänen (KD) från alla anklagelser för hets mot folkgrupp för hennes uttalanden om homosexuella. Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.

Också åtalet mot Missionsstiftets biskop Juhana Pohjola förkastas.

Åklagarna hade yrkat på dagsböter för båda.

Tingsrätten motiverar sin dom med att Räsänens uttalanden inte faller utanför gränserna för yttrandefriheten. Rätten anser att yttrande- och religionsfriheten inte är gränslösa, men att begränsningar av rättigheterna kräver kraftiga, samhälleliga skäl.

Rätten anser alltså att Räsänens uttalanden inte berättigar en fällande dom.

Tingsrätten anser dock att en del av Räsänens uttalanden kan anses kränkande, men att det inte räcker för att hon ska finnas skyldig.

Räsänen: Beslutet var väntat

Päivi Räsänen höll ett pressmöte kort efter att domslutet publicerades.

– Jag måste säga att jag själv är mycket glad, mycket lättad över beslutet, sa Räsänen inledningsvis till journalisterna.

Jag hade varit verkligt överraskad och också chockad om beslutet varit annorlunda

Päivi Räsänen

– Beslutet var väntat, det vill säga jag hade varit verkligt överraskad och också chockad om beslutet varit annorlunda. Jag misstänkte inte själv för ett ögonblick att jag i texterna eller uttalandena i åtalet skulle ha gjort mig skyldig till något olagligt, sa Räsänen.

Räsänen tillade att hon är tacksam över att ha fått möjligheten att försvara yttrandefriheten och religionsfriheten och att hon upplevt det som ett hedersuppdrag.

Regnbågsallians Svenskfinlands Ohlis: Överraskande

Oscar Ohlis, styrelsemedlem i Regnbågsallians Svenskfinland som driver sexuella minoriteters rättigheter, säger att domen inte var den han väntade sig.

– Ganska överraskande nog att man såg mellan fingrarna på det här sättet. Det har ändå varit ganska tydligt det hon sagt under många års tid. Det har varit nedvärderande mot oss som tillhör en sexuell minoritet, säger Ohlis.

Det är ju på det här sättet hon har gjort sin politiska karriär, att gå åt sexuella minoriteter

Oscar Ohlis

Han anser att det är bra att kränkningar mot sexuella minoriteter genom rättegången har diskuterats i offentligheten. Han tycker ändå att en annorlunda dom hade varit viktig.

– En dom skulle ändå ha haft en större kraft, så att folk skulle förstå att man inte får uttrycka sig hur som helst. Samtidigt har vi kommit så långt i samhället att många nog förstår vad som är rätt och fel, tror Ohlis.

– Man tycker ju att Päivi Räsänen skulle ha förstått lite tidigare att man inte kan uttrycka sig så här, men det är ju på det här sättet hon har gjort sin politiska karriär, att gå åt sexuella minoriteter.

Åklagaren överklagar sannolikt domen

Statsåklagaren Anu Mantila säger till Yle Uutiset att man sannolikt kommer att överklaga domen.

– Med stor sannolikhet överklagar vi domen och ansöker om tillstånd för fortsatt behandling i hovrätten. Vi hade önskat ett tydligare övervägande vad gäller grundläggande rättigheter där man hade tagit tydligare i beaktande likvärdighet och förbud av diskriminering. Vi är av annan åsikt vad gäller hur dessa uttalanden skall tolkas, sa Mantila till Yle.

Tre olika fall av hets

Räsänen stod åtalad för tre fall av hets mot folkgrupp. Det handlar om en pamflett från 2004, en tweet från 2019 och uttalanden i ett radioprogram 2019, där hon enligt åklagarna hade uttalat sig nedvärderande mot homosexuella.

I pamfletten och i radioprogrammet uttryckte Räsänen åsikten att homosexuella handlingar är syndiga, och att homosexualitet är en avvikelse.

I Twitterinlägget ifrågasatte hon att kyrkan i Finland skulle delta som officiell partner i prideparaden i Helsingfors 2019. Som bilaga fanns utdrag ur Bibelverser som åtminstone enligt en del tolkningar fördömer homosexuella.

Pamfletten “Till man och kvinna skapade Han dem” som Räsänen skrev 2003 och som publicerades av Lutherstiftelsen 2004 innehåller enligt tingsrätten inte uttryck som enligt lagen kan anses uppfylla kraven på hatretorik.

Rätten påpekar också att den inte hade fått samhällelig uppmärksamhet förrän den anmäldes till polisenår 2019.

I och med att Räsänen frias på den här punkten frias också Lutherstiftelsen och biskop Pohjola.

Päivi Räsänen och Juhana Pohjola.
Bildtext Juhana Pohjola och Päivi Räsänen frias från åtalen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Inte heller innehållet i tweeten om kyrkans deltagande i prideparaden uppfyller lagens krav för en fällande dom, trots att tingsrätten anser att det är kränkande mot deltagarna i paraden att kalla den syndig.

Diskussionen i Yle Puhe-programmet 2019 anser tingsrätten att är intressant för den offentliga debatten, i enlighet med prejudikat från Europeiska människorättsdomstolen. Tingsrätten anser inte att åklagarna har rätt då de ansåg att Räsänen i programmet har kallat homosexualitet för en genetisk avvikelse.

Tingsrätten tycker inte heller att åklagarens påstående om att Räsänen i programmet säger att homosexuella är mindre värda än heterosexuella stämmer.

Åklagarna hade krävt att Yle avlägsnar radioprogrammet från sin streamingtjänst Arenan, vilket Yle vägrade.

Alla åtalspunkter förkastas alltså eftersom de inte faller inom ramen för hatprat som med lagens hjälp kan begränsas. Staten ska ersätta de åtalades rättegångskostnader.

Ursprungliga åtalet förkastades 2020

Åtalet väcktes våren 2021. Rättegången bestod av två sessioner, den första den 24 januari och den andra den 14 februari.

Innan det här åtalet väcktes förkastades planer på ett åtal redan 2020, då polisen inte ansåg att det fanns befog för ett åtal. I mars 2021 återupptogs planerna på ett åtal.