Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Så här påverkas östnylänningen av vårdstrejken – tider avbokas, laboratorier och röntgen stängs i två veckor

Uppdaterad 01.04.2022 08:50.
En ambulans står framför Borgå sjukhus. På sjukhuset står det "jourpoliklinik".
Bildtext Under strejken kommer bemanningen vid Borgå sjukhus jour att vara mindre än vanligt. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer inleder en strejk den första april. I Östnyland avbokas tider och verksamheter för icke-brådskande vård stängs tillfälligt, bland annat laboratorier och röntgen.

I takt med att arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer förbereder en strejk vidtar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) åtgärder som berör östnylänningar och Borgå sjukhus.

"Alla enheter vid sjukhuset påverkas. Icke-brådskande vård skjuts på vid polikliniker och operationsavdelningar. Bemanningen på jouren och bäddavdelningar minskar", uppger Ville Pursiainen, ställföreträdande direktör för Borgå sjukvårdsområde.

En stor del av de tider som bokats till mottagningar och ingrepp avbokas. HUS kontaktar de patienter det berör.

Däremot fortsätter verksamheten vid akutvården, i praktiken jourer och bäddavdelningar, samt brådskande fall vid poliklinikerna.

Sjukvårdsdistriktet har publicerat en webbplats med information om hur strejken påverkar olika sjukhus och tjänster i de olika regionerna. Informationen uppdateras efter hand.

Röntgen efter strejken

På grund av strejken avbokas redan tider för icke-brådskande vård, laboratorier stängs och möjligheterna till röntgenundersökningar minskar.

Patienter som har en remiss till röntgen av skelett, lungor eller tänder ombeds söka sig till undersökningen först efter strejken.

På verksamhetsställena för klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och isotopenheterna utförs bara undersökningar som hänför sig till jouren eller som omfattas av skyddsarbete.

Med strejken annulleras till exempel också alla provtagningstider för screening av livmoderhalscancer. Det kommer inget separat meddelande om inställda tider per sms, e-post eller brev. Ny tid bokas på webbplatsen för screening av livmoderhalscancer.

Laboratorierna stängs

I Östnyland stängs laboratorierna vid hälsocentralerna i Borgå sjukhus, Nickby, Lovisa och Askola.

Laboratoriet vid Näse hälsocentral i Borgå är också stängt.

"HUS uppger att man under strejken kan trygga endast brådskande provtagnings-, röntgen och bilddiagnostiska tjänster, vilket säkert kommer att föranleda fördröjningar i de här tjänsterna. Vi följer med läget och det kan bland annat bli rusning i telefontjänsten och den akuta mottagningen dagtid", uppger t.f. social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen på stadens webbplats.

I övrigt berör inte strejken Borgå stad direkt. Tidsbeställningar till stadens egna social- och hälsovårdstjänster ställs inte in och verksamheten fortsätter normalt.

Även hemvården fungerar som normalt, medan hemsjukhuset och jouren vid Borgå sjukhus samt coronaprovtagningen påverkas.

Aulan i Lovisa hälsostation. På en skylt i taket står det Laboratorium/röntgen.
Bildtext Labbet och röntgen håller stängt i två veckor i Lovisa och Lappträsk. Arkivbild.
Bild: Mira Bäck / Yle

Även i Lovisa fungerar kommunens tjänster som normalt, medan ortsborna påverkas av sjukvårdsdistriktets tjänster.

HUS Bilddiagnostik Lovisa röntgen är stängd två veckor från och med 1 april. Även i Lovisa ombeds patienter med remiss till röntgenundersökning av skelett, lungor eller tänder boka tid till undersökning efter strejken.

HUSLAB Lovisa laboratorium är också stängt i två veckor. Laboratorieprov tas inte heller på Lappträsk hälsogård. Även coronavirusprovtagningen i Lovisa är troligtvis stängd.

ingången vid sibbo social- och hälsostation
Bildtext I Sibbo påverkas främst laboratorie- och röntgenundersökningar samt coronatestningen. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

I Sibbo betjänar Nickby social- och hälsostation trots vårdarstrejken.

Även här kommer strejken att avsevärt försvåra och överbelasta laboratorie- och röntgenundersökningarna, andra bilddiagnostiktjänster samt coronatestningen.

– Om patienten däremot kräver mera krävande undersökningar eller vård skickas denne till hälsocentralen i Borgå, säger Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo.

I kommunen har man diskuterat att det är mycket möjligt att specialsjukvården försöker skicka hem patienter till hälsocentralerna tidigare än väntat.

– Vi har förberett oss så att vi kan ta emot en viss mängd patienter. Vi har inte sängar för alla, men vi försöker hjälpa till så mycket som möjligt, säger Kokko.

Det är många olika områden inom specialsjukvården som påverkas av strejken och som kan väcka oro och ångest hos en patient.

I bland annat Sibbo har både läkare och vårdare en viss kompetens för att handskas med patienter som inte mår psykiskt bra.

– I östra Nyland har vi haft ett projekt där vi har utbildat hälsocentralspersonalen, sjukskötare och läkare att bemöta psykpatienter så att man ger en viss terapi i ett så tidigt skede som möjligt. Vi har den personalen i hälsocentralerna så vi kan åtminstone ge akuthjälp, säger Kokko.

Oro för resurserna vid akuten

I fråga om resurser för att sköta livsviktiga ingrepp och behandlingar vid Borgå sjukhus upplever sjukhusdirektör Ville Pursiainen situationen som mycket oroande.

Han hänvisar till ett pressmeddelande som sjukvårdsdistriktet (på finska) publicerat på onsdagen.

I meddelandet framför ledande överläkare från sex olika sjukvårdsdistrikt sin oro över att man under förhandlingarna inte kommit överens om skyddsarbetets omfattning under strejken och att de personalresurser som vårdarfacken framfört inte räcker till för att trygga akuta fall.

Överläkarna poängterar risker i synnerhet vid jourerna och jourernas bäddavdelningar.

Överläkarna uppger sig ha bidragit med nödvändig information om personalantal för krissituationer, men upplever att deras expertis inte har beaktats tillräckligt för att garantera patienternas liv och hälsa.

I till exempel Sibbo är Leena Kokko inte orolig över personalläget under strejken eftersom kommunen har möjlighet att köpa tjänster från privata sidan.

– Vi har möjlighet att anställa mera personal, vi har avtal med flera privata firmor som har meddelat att de har personal som inte strejkar utan som är färdiga att jobba, säger Kokko.

Coronapatient med händerna knäppta.
Bildtext Strejken kan sätta press på både personal och patienter. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Patientombudsmännen Tove Munkberg och Britt Sorsa-Hotakainen bevakar patienters rättigheter vid Borgå sjukhus.

Hittills har patienter varken sökt råd eller ställt frågor om den utlovade strejken, men de tror att det kan finnas en oro.

"Många kan nog vara oroliga över sina kontroller eller ingrepp om de inhiberas", svarar de per e-post.

Patientombudsmännen har inga erfarenheter av konflikter mellan patienter och vårdpersonal i samband med tidigare strejker, men känner till att risken för klagomål kan öka under ansträngda förhållanden.

"Det finns troligen risk för att antalet klagomål ökar. Dessa behandlas enligt den vanliga kutymen som anmärkningar, som behandlas inom sjukhuset. Om det är fråga om patientskador uppmanar vi att göra en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen", uppger Munkberg och Sorsa-Hotakainen.

Artikeln uppdaterad 1.4 8:50 med ny information: Också laboratoriet vid Borgå hälsostation är stängt under strejken.

Diskussion om artikeln