Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Klienter inom äldreomsorgen drabbas då bristen på vårdare blir allt svårare – nya fastanställningar kan förbättra läget

Anonym bild av hemvårdare och äldre.
Bildtext Personalbristen är svårast inom äldreomsorgen i kommuner i välfärdsområdets mest södra och norra delar.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Personalbrist är inget nytt inom Österbottens välfärdsområde. Nu är utmaningarna större på grund av pandemin och de vårdanställdas stridsåtgärder. Många deltidsarbetande vårdare ombeds jobba extra skift.

Redan nu är bristen på vårdare stor på en del fronter inom Österbottens välfärdsområde, och särskilt gäller det här inom äldreomsorgen.

Situationen försvåras dels av coronapandemin och dels av de stridsåtgärder som är en följd av den pågående arbetsmarknadskonflikten. Den har bland annat inneburit övertidsförbud för de vårdanställda i Österbotten.

Enligt Marjo Orava, chefsöverskötare vid Österbottens välfärdsområde, har situationen redan en tid sett rätt svår ut.

– Vi är ständigt på jakt efter vikarier, men det går inte alltid att hitta folk till de lediga jobben, säger Orava.

Nyligen beslöt Österbottens välfärdsområde att omvandla 300 visstidsjobb till fasta tjänster. Det här hoppas Orava att ska underlätta.

– På det här sättet försöker vi få ordning på läget inom de enheter som har den allra svåraste personalbristen.

Översköterska Marjo Orava
Bildtext Marjo Orava hoppas att situationen ska bli bättre då Österbotten får fler fastanställda vårdare.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Värst drabbat är de södra och norra delarna av välfärdsområdet. I praktiken sätter förmännen på arbetsplatserna en stor del av sin arbetstid på att med kort varsel försöka fylla luckor i bemanningen.

– I viss mån har anställda som jobbar deltid ställt upp och tagit extra arbetspass. Utöver det har vi också ökat vår rekrytering bland dem som studerar till vårdyrken.

Personalbristen har i en del sällsynta fall lett till att man tvingats hålla vårdplatser tomma. Enligt Orava är det framför allt på grund av att många anställda samtidigt insjuknat i corona som man tvingats stänga platser eller avdelningar för någon dag.

– Ibland har vi inte kunnat ge intervallvård till exempel. Istället har hemvården tagit över och sett till klienternas behov.

Den här texten bygger på artikeln Pohjanmaan hyvinvointialue kärsii hoitajapulasta etenkin ikäihmisten palveluiden osalta – määräaikaisten vakinaistamisesta toivotaan helpotusta skriven av Sebastian Björklund / Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk / Yle Österbotten.