Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

För många har dött i polisens förvar men regeringen klarar inte av att förändra läget

Från 2022
En kvinna i glasögon framför en rad mikrofoner. Kvinnan är Krista Mikkonen.
Bildtext Välfärdsområdena är som större än kommunerna och lämpliga aktörer för att ta hand om denna fråga, säger inrikesminister Krista Mikkonen (De Gröna) i en intervju för Svenska Yle.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

I över 50 år har sakkunniga talat om att icke-aggressiva berusade inte hör hemma i polisens förvar. Men väldigt lite har hänt, i dag finns endast tio tillnyktringsstationer där berusade övervakas av vårdpersonal.

Inrikesministeriet litar på att situationen förbättras tack vare nya välfärdsområden. Men Social- och hälsovårdsministeriet tvekar.

Trots mycket prat och flera försök, har tillnyktringsstationerna i Finland förblivit få. Inom social- och hälsovården har det funnits frågor som prioriterats högre. Spotlights granskning visar att över 320 personer dött i polisförvar under 2000-talet.

I mitten av april 2022 kommer lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, den så kallade häkteslagen, att gå till riksdagen.

Bland annat föreslås att de intagnas hälsotillstånd ska kontrolleras mer noggrant och att det framöver inte ska uppstå situationer där en ensam polis övervakar ett häkte.

Yle Spotlight rapporterar om ett dödsfall i polishäktet på Åland.

De anhöriga har i flera månader kämpat med myndigheterna för att få svar på sina frågor om hur dödsfallet kunde inträffa och vad myndigheterna tänker göra för att förhindra att något sådant händer igen.

Välfärdsområdenas tur att ta tag i frågan

Inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) är hoppfull och bedömer att också frågan om att etablera nya tillnyktringsstationer kommer att ta ett ryck framåt. Det är trots allt en fråga som det råder ett brett samförstånd om, tillnyktringsstationer behövs för de icke-aggressiva berusade.

– I förslaget till den så kallade häkteslagen har vi föreslagit att de nya välfärdsområdena ska ha ansvaret för tillnyktringsstationerna. Välfärdsområdena är som större än kommunerna och lämpliga aktörer för att ta hand om denna fråga, säger Mikkonen i en intervju för Svenska Yle.

Men vid närmare granskning visar det sig att häkteslagen inte kan reglera något bindande om tillnyktringsstationer.

Döden i häktet - Spela upp på Arenan

En fråga som inställer sig är varför regeringen inte stiftade några lagar om tillnyktringsstationer sommaren 2021 – när de andra välfärdslagarna klubbades igenom.

– Det hade förstås varit möjligt att driva igenom lagstiftning om detta i samband med social- och välfärdsreformen, men hela reformpaketet var så enormt att vi måste korrigera vissa detaljer nu i ett senare skede.

Krista Mikkonen är optimistisk och tror att den politiska viljan att driva frågan om tillnyktringsstationer finns inom regeringen.

Ingen lag om tillnyktringsstationer på gång

Men på Social- och hälsovårdsministeriet, som är det ministerium som har hand om bland annat socialpolitik och beroendefrågor, är tonfallet inte lika optimistiskt.

Expert i beroendemedicin: Mina ögon öppnades när min patient avled

– Varken kommunerna eller de nya välfärdsområdena har en plikt att anordna tillnyktringstjänster enligt gällande lagstiftning, säger Eveliina Pöyhönen, direktör för enheten för servicesystemet på Social- och hälsovårdsministeriet.

– Det finns ingen detaljerad och exakt lag som reglerar tillnyktringsstationer och tillnyktringsvårdstationer.

Pöyhönen säger att man på Social- och hälsovårdsministeriet ser frågan om trygg tillnyktring som viktig, men tillägger att ministeriet och därmed den sittande regeringen inte har frågan om tillnyktringsstationer inskriven i sin lagstiftningsplan.

– Vi har tolkat situationen så att tillnyktringsstationerna är en helt ny eller utvidgad uppgift och det skulle därmed kräva helt ny lagstiftning. Vi måste kartlägga och granska denna service och också säkra finansieringen, säger Pöyhönen.

Mer om ämnet på Yle Arenan