Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den första raten av det extra lantbruksstödet på 300 miljoner betalas ut först i juli - minister Leppä beklagar att det inte hinner till vårbruket

Från 2022
Vårsådd på Rugnola gård i Kimito.
Bildtext Vårsådd på Rugnola gård i Kimito.
Bild: Yle / Samuli Holopainen

Regeringen kommer att stödja inhemsk matproduktion med över 300 miljoner euro. Utmaningen är att få ut pengarna till lantbrukarna tillräckligt snabbt.

Jordbruket har drabbats extra hårt av de stigande bränslepriserna och allt dyrare gödsel. Regeringen har därför beslutat om ett omfattande stödpaket. Målet är att trygga Finlands inhemska produktion av livsmedel.

Jord och skogsbruksminister Jari Leppä (C) lyfter fram att många andra länder på olika håll i EU har skridit till motsvarande åtgärder. Finlands stödpaket är ändå störst i förhållande till vårt jordbruk.

– Vi är ett nordligt land som allt mera håller på att bli som en isolerad ö. Vi har erfarenhet från förr av vad en trygg livsmedelsförsörjning betyder. Därför har regeringen beslutat att aktivt ta tag i saken och skapa ett paket som ska trygga varje finländares tillgång till mat i alla omständigheter.

Stödet till lantbruket fördelas på många olika stödprogram av vilka vissa har effekt på längre sikt, medan regeringen hoppas att andra ska kunna stödja jordbruket snabbare.

Snabba stöd för i år

Av de mera snabbverkande programmen är det viktigaste att regeringen reserverar 120 miljoner euro för nationell kompensationsersättning. Stödet innebär att gårdarna ska få ett tilläggsstöd på drygt 50 euro per hektar. I medeltal blir det nästan 3000 euro per gård.

Regeringen kommer också att komplettera de nationella stöden för svin- och fjäderfähushållning, växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter, renskötsel och fiskerinäring med 27 miljoner euro.

Dessutom anvisar regeringen 20,6 miljoner euro för nationell finansiering och komplettering av EU:s krisstöd.

Som en engångsåtgärd kommer lantbrukarna för år 2021 att få totalt 45 miljoner euro som återbäring av energiskatt. Det är det första stödet som lantbrukarna verkligen får in på kontot då det utbetalas i juli.

Tidigare lovade regeringen att jordbrukarna skulle hinna få stöd i tid för vårsådden. Så går det inte nu.

Tidigare jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Centern).
Bildtext Jord och skogsbruksminister Jari Leppä erkänner att regeringen förtjänar kritik för att stödet inte hinner till vårsådden.
Bild: Risto Degerman

Jari Leppä förstår att många lantbrukare gärna skulle få stöd snabbare.

– Vår ursprungliga plan var att kunna betala ut pengarna snabbare. Men det finns inget sätt att lyckas med det. Det beror på de ändringar i förordningar och lagar som behövs för det här stödpaketet. Vi har i ministeriet frenetiskt försökt hitta sätt att förverkliga stöden snabbare. När vi förra veckan fick klarare besked från EU-kommissionen om de villkor som måste uppfyllas gjorde vi upp stödpaketet enligt dem.

Stöd som ska hjälpa lantbruket på längre sikt

Regeringen beslöt dessutom om åtgärder som under åren 2022–2026 ska påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor inom lantbruket.

Investeringar i alternativa energikällor och andra investeringar och omställningar som höjer försörjningsberedskapen stöds med 28 miljoner euro.

14,5 miljoner euro anvisas till investeringsstöd för bland annat avancerad teknik för behandling av rötrest från biogasanläggningar.

Hjullastare lastar rötrester från biogasanläggningen vid Stormossen.
Bildtext Rötrest i Korsholm 2015.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Regeringen vill också förbättra självförsörjningen när det gäller näringsämnen och energi genom återvinning.

Därför reserveras 9 miljoner euro extra till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Investeringar i bland annat avancerad teknik som kan ta tillvara näringsämnen stöds med 25 miljoner euro.

Regeringen ökar också de möjligheter Gårdsbrukets utvecklingsfond har att ge statsborgen för likviditetslån med 7 miljoner euro.

Dessutom anvisar regeringen 30 miljoner euro för våtmarksodling.

För att alla dessa stöd över huvud taget ska kunna betalas ut måste Livsmedelsverkets informationssystem utvecklas för 3,5 miljoner euro.

Den totala summan av dessa stöd är 329,6 miljoner euro.