Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg utreder idrottsföreningars behov av lokaler – inomhusarena, gym och klättervägg på önskelistan

Nainen kyykkää kuntosalilla painot niskansa takana. Kuvassa on liike-epäterävyyttä.
Bildtext Flera kommunala gym önskas bland annat av idrottsföreningar i Raseborg.
Bild: Jaana Polamo / Yle

Knappt 60 idrottsföreningar i Raseborg har uttryckt sina önskemål vad gäller tillgången att träna inomhus. Majoriteten upplever att möjligheterna är tillräckliga, men för till exempel bollsporterna är det trångt om saligheten.

Fritidsavdelningen kontaktade samtliga idrottsföreningar och fick svar av 57 stycken.

Resultatet behandlades av kultur- och fritidsnämnden i torsdags (31.3).

Föreningarna fick uppge om de har god, begränsad eller dålig tillgång till inomhuslokaler.

Fritidschef Fredrika Åkerö säger att det var glädjande att de flesta är nöjda med vad staden har att erbjuda.

– Två föreningar upplever att de har dålig tillgång och nio att de har begränsad tillgång till inomhuslokaler, berättar hon.

Bollföreningarna tävlar om halltider

De föreningar som inte har tillgång till lokaler är de som är ensamma i sin gren.

De som i sin tur upplever att tillgången är begränsad är bland annat bollsporterna.

– Varje april då ansökningarna till våra hallar ska lämnas in så kommer det in flera ansökningar än det finns tider. I fjol hade jag som mest fem föreningar som ansökte om samma tid, berättar Åkerö som konstaterar att bollsporter är väldigt populära i Raseborg.

Ny hall har stått på önskelistan

I beredningen till kultur- och fritidnämnden konstateras att ärendet är kopplat till BK-46 handbolls initiativ ifjol gällande en ny inomhushall.

Förra hösten blev det ett nej till ett planeringsanslag i budgeten för en ny hall av både nämnden och stadsstyrelsen. Fritidsavdelningen fick ändå i uppgift att i år kartlägga behovet av inomhusfaciliteter.

Åkerö säger att de inom avdelningen alltid stöder utvecklingen av idrott, hälsa och motion.

– Vi ser jättepositivt på sådana här satsningar. Det skulle föra idrotten framåt i Raseborg.

Porträtt av Fredrika Äkerö. Hon poserar mot en ljus vägg med nycklar och väskan i handen. Hon ser rakt in i kameran.
Bildtext Fredrika Åkerö säger att fritidsavdelningen ser positivt på allt som ger bättre möjligheter till motion och idrott.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Hon konstaterar att det finns lokala idrottslag som siktar väldigt högt.

– Då måste vi fråga oss vad stadens roll är i den utvecklingen och om det är något staden behöver stöda mera. Vi får se vad det blir, det är ett politiskt beslut, konstaterar hon.

Åkerö är ändå noggrann med att understryka att det i det här skedet endast är frågan om en kartläggning och att det därför varken varit aktuellt att diskutera plats eller pris för en eventuell hall.

– Det är nästa steg. Vi har fått i uppdrag att kartlägga tillgången på inomhuslokaler. Är man villig att gå vidare i ärendet börjar en annan process.

En klättervägg skulle vara välkommen

En annan grupp som saknar inomhusfaciliteter är kampsportsföreningarna.

– De vill gärna ha en egen lokal. De behöver ett särskilt underlag, och de vill hellre låta mattorna ligga framme än att alltid plocka fram och bort dem, förklarar Åkerö.

Kiipeilijä turvavaljaissa kiipeilyseinällä.
Bildtext Raseborgarna vill också klättra inomhus.
Bild: Petteri Bülow / Yle

I kartläggningen framfördes även önskemål om gym och klättervägg.

– Det finns ingen klättervägg inomhus i Raseborg. Vi skulle gärna se en sådan. Det är ett sätt att utveckla möjligheterna till motion och idrott, att erbjuda olika grenar i våra lokaler, säger hon.

Vad gäller kommunala gym konstaterar Åkerö att det finns ett i bollhallen Ekenäs och ett litet i Tenala, men eftersom kartläggningen gjorts i hela staden visar resultaten att det finns önskemål om gym på andra ställen också.

Olika tradition beroende på gren

I kartläggningen framgår också att ridningen saknar tillgång till kommunala inomhuslokaler helt och hållet.

I dagsläget är alla lokaler som används för ridning privatägda. Det hör ändå inte till ovanligheterna. I Finland är så gott som alla maneger privatägda förutom ett fåtal som ägs av föreningar. Åkerö menar att även om det är så nationellt så är det de lokala politikerna som väljer hur understödet ser ut i den egna kommunen.

Tjänstemännen har bara kartlagt hur situationen ser ut för de olika föreningarna.

Kuolaimettomat suitset hevosella.
Bildtext Ridmaneger är av tradition i privat ägo.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

– Det är upp till de förtroendevalda att fatta beslut om vilken typ av verksamhet som ska stödjas med skattemedel och på vilket sätt. Det finns en viss tradition vad som är privatägt och vad som är kommunalt ägt. Till exempel ishallar är i första hand privatägda i Finland, konstaterar hon.

Diskussion om artikeln