Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Olika system skapar större problem än väntat för Österbottens välfärdsområde – ny upphandling kan inledas i juni

Från 2022
Vasa centralsjukhus i vinterskrud.
Bildtext Centralsjukhuset och kommunerna använder olika system.
Bild: Anna Wikman / Yle

Avsaknaden av ett gemensamt patientdatasystem har orsakat större problem än väntat för Österbottens välfärdsområde. Just nu jobbar man för att kunna inleda en ny upphandling i juni. Man säger sig ha lärt sig från misstagen med Aster.

Upphandlingen av ett patientdatasystem för Österbottens välfärdsområde avbröts i höstas. Det ansågs av vissa vara alldeles för dyrt och inte anpassat till finska förhållanden.

Upphandlingen av det amerikanska Aster-systemet skulle göras tillsammans med sjukvårdsdistrikten i Mellersta Finland, Södra Savolax och Norra Karelen. Sista spiken i kistan var när Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt röstade för att inte gå vidare med upphandlingen.

Vasa sjukvårdsdistrikt hann spendera kring 9 miljoner euro på upphandlingen.

Tre system på samma enhet

Men behovet av ett gemensamt system har givetvis inte försvunnit och nu när samkommunen inlett sitt arbete så ser man rent konkret hur stort behovet är.

Det säger IT-chef Pia Haglund på Österbottens välfärdsområde.

– Nu har vi en sådan organisation att förmannen kan finnas i till exempel Korsholm och ha personal i Jakobstad och Närpes. Vill då förmannen till exempel se tidsbeställningsuppgifter så går det inte, för det handlar om olika system.

– Det kan vara så att man på en och samma enhet använder tre olika system.

Hade ni förväntat er så här stora problem?

– Det är svårare än vi hade trott. Vi visste att det är problematiskt, för vi har ju redan tidigare samarbetat inom sjukvårdsdistriktet, men det visade sig vara ännu svårare än vi hade tänkt, säger Haglund.

Kan det till och med bli problem med patientsäkerheten?

– Det är inte en patientsäkerhetsfråga, men det kräver mera arbete, säger Haglund.

Upphandlar ensamma – det ska gå snabbt

Den här gången ska man upphandla patientdatasystemet på egen hand. Största orsaken till det är att det ska gå så snabbt som möjligt.

– Vi kan inte vänta med det här.

Tanken är att ärendet ska upp i styrelsen i maj och att fullmäktige sedan i juni kan fatta beslut om att inleda upphandlingen.

Det att man upphandlar utan andra välfärdsområden har både för- och nackdelar.

– Nu kan vi tänka enbart på oss själva utan att kompromissa. Vi är kanske det enda området i Finland som behöver ett fullständigt tvåspråkigt system. Nackdelen är förstås att vi nu måste göra allt jobb själva, det är mycket jobb med upphandlingen.

Haglund säger att det finns kring 5-6 olika finska leverantörer vars system är i användning på olika håll i landet. Det att systemet måste vara tvåspråkigt kommer troligen att begränsa alternativen för Österbottens välfärdsområde.

Haglund säger dock att man enligt lagen inte kan begränsa sig till enbart finska leverantörer i upphandlingen.

Försöker undvika misstagen som gjordes med Aster

Läkare inom Vasa sjukvårdsdistrikt kritiserade Aster-upphandlingen kraftigt. Bland annat beklagade man sig över bristfällig information och att man inte lyssnat tillräckligt på användarna.

– Nu försöker vi involvera användarna betydligt mer. Vi demonstrerar olika system och så får användarna vara med och jobba fram de krav som vi ställer på det nya systemet, säger Haglund.

När man kan ha ett nytt system i bruk beror på flera olika faktorer.

– Om resultatet av upphandlingen blir ett finskt system som är rätt långt färdigt att ta i bruk och som redan används på något annat håll, då kan den ursprungliga tidtabellen hålla.

Med den ursprunliga tidtabellen menas att ett nytt system skulle vara i bruk år 2025.

Så ni måste jobba med olika system ännu i flera års tid?

– Ja. Men vi försöker förstås göra allt för att underlätta situationen. Vi kommer till exempel att ha ett program som kan visa en patients data från alla olika system som en helhet, ungefär som Kanta. Men dit går det inte att dokumentera nya saker, så vi måste ändå använda alla system.

Diskussion om artikeln