Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen vill rädda transportsektorn med 95 miljoner euro

Uppdaterad 01.04.2022 14:59.
Rekkaliikennettä Hämeenlinnanväylällä
Bild: Pekka Tynell / Yle

Regeringen kommer att stödja transportbranschen med upp till 75 miljoner euro. Dessutom börjar regeringen bereda en stödhelhet på 20 miljoner euro för att främja en övergång till mera miljövänliga transporter.

De stigande bränslepriserna har fått transportbranschen på knä. Nu vidtar regeringen åtgärder för att Finland också i framtiden ska kunna ha fungerande transporter.

Det är regeringens ministerarbetsgrupp för beredskap som har fattat beslutet. Orsaken är att de höga bränslepriserna är en följd av kriget i Ukraina.

Tanken är att företagen i transportbranschen ska kunna få ett temporärt kostnadsstöd för de höga bränslekostnaderna i januari-mars 2022.

Planerna stöder regeringens beslut från februari att inleda en beredning av ett skattesystem för yrkesdiesel. En av de frågor som ska bedömas är om ett yrkesdieselsystem ska basera sig på det nuvarande systemet eller om det direkta skattestödet för diesel ska slopas och återbäring i stället betalas retroaktivt för dieselolja som använts i yrkestrafik. Valet kan påverkas av regeringens klimatmål.

Finnvera kommer att delta i finansieringen av transportsektorns driftskapital med lån eller borgen. Finnvera kan bevilja finansiering ensam eller tillsammans med andra finansiärer.

Regeringen vill ändå inte bara stödja fortsatt trafik med dagens fordon som i regel använder fossila bränslen. Därför planeras åtgärder på 20 miljoner euro som ska stödja anskaffning av el- och gasdrivna last- och skåpbilar.

En del av pengarna ska användas till att utveckla den offentliga infrastrukturen för distribution av el och gas.

Eventuella behov av stöd till sjöfarten kommer att bedömas inför beredskapsministerarbetsgruppens möte den 21 april. Beslut om dem fattas separat.

Transportfacket saknar beslut om tillfälligt sänkta miljökrav på diesel

Transport- och logistikbranschens förbund SKAL hade gärna också sett ett beslut om tillfälliga lättnader av distributionsskyldigheten gällande biodrivmedel.

Enligt nuvarande krav måste bränsleförsäljarna se till att den diesel de säljer innehåller en tillräcklig andel biobränsle.

Eftersom biobränslen är dyrare än fossil diesel höjer det här dieselns pris.

SKAL hade önskat att transportbranschen skulle få köra på helt fossil diesel under den värsta Ukrainakrisen. Enligt SKAL:s beräkningar kunde dieselpriset sänkas med 35 cent per liter om alla krav på biodiesel skulle slopas.

Förhoppningen var att halten av biobränslen i stället kunde höjas snabbare efter kriget som kompensation för de utsläpp som skulle ha ökat nu.

SKAL hade också hoppats på en sänkt bränsleskatt. Nu befarar SKAL att det kan dröja för länge innan de lagändringar som krävs för att regeringen ska kunna förverkliga dagens beslut hinner träda i kraft.

- Kostnadsstödet är en bra början om man vill hjälpa transportbranschen. Det visar att regeringen har förstått branschens trängda läge. Nu kommer det ändå att dröja till hösten innan transportföretagarna kan söka stöd. Det innebär stora utmaningar. För många företagare kan stödet komma för sent. Också summan är för liten, säger SKAL:s ordförande Jani Ylälehto i ett pressmeddelande.

Han betonar att många företag i branschen redan har slut på alla sina pengar.

När kostnadskrisen inom branschen eskalerade som en följd av Rysslands anfall mot Ukraina skickade SKAL in en lista på åtgärdsförslag till regeringen. De beslut som regeringen har fattat i dag är plockade från den listan.

Nu hoppas SKAL:s vd Antti Kujala att regeringen ännu ska överväga också sådana åtgärdsförslag som den inte fattade beslut om i dag.

- Vi är besvikna över att regeringen inte ville sänka bränslepriserna. Så har man gjort i många länder. Då Finland är ett land med långa avstånd borde regeringen ännu överväga att slopa distributionsskyldigheten gällande biodrivmedel.

Nu hoppas SKAL på snabba beslut om ett skattesystem för yrkesdiesel.

Artikeln har kompletterats med SKAL:s kommentarer kl. 14:52.